ผลการวิจัยผู้บริโภคและใช้งาช้างและผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่งในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 พบว่า คนไทยในเขตเมืองร้อยละ 2 หรือราว 500,000 คน มีหรือใช้ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์จากงาช้าง และร้อยละ 1 หรือราว 250,000 คน มีหรือใช้ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่งนอกจากนี้ ร้อยละ 3 หรือราว 750,000 คนมีความตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์จากงาช้าง หรือผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่งในอนาคต องค์กรไวล์ดเอด และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา หรือ ยูเอสเอด จึงจัดโครงการรณรงค์ “ชีวิตดีต้องไร้ฆ่า” ไม่พึ่งเขี้ยวงา พร้อมวิดีโอตัวใหม่ ที่มี พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี), บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และ“ท็อป” ดารณีนุช ปสุตนาวิน เป็นทูตโครงการ เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ซื้อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า อย่างซากเสือโคร่งและงาช้างเชื่อมั่นในผลของการกระทำของตัวเองแทนการพึ่งพาสิ่งที่มาจากการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ป่าเพื่อความโชคดี หรือการปกป้องคุ้มครอง

ชีวิตดีต้องไร้ฆ่า

พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

          พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน กล่าวว่า สิ่งที่เกิดจากการเข่นฆ่า มั่นใจหรือว่าจะเป็นมงคล พระพุทธเจ้าบอกว่าจงเชื่อมั่นในการกระทำของตัวเอง ทำดีตอนไหน ตอนนั้นเป็นสิริมงคล เราทำดีวันไหน วันนั้นก็เป็นวันที่ดี ตามหลักชาวพุทธมงคลในชีวิตขึ้นอยู่กับมันสมองและสองมือ พุทธคุณไม่มีทางที่จะไปอยู่ในเครื่องรางของขลังที่มาจากสิงห์สาราสัตว์ได้เลย เพราะพระพุทธคุณหมายถึงปัญญา ความบริสุทธิ์ และความเมตตาอาทร

ชีวิตดีต้องไร้ฆ่า

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ 

          ด้าน บิณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มูลนิธิร่วมกตัญญู และทูตโครงการ กล่าวว่า ในอดีตเคยใช้ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า เพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถปกป้องเรา หางาน หาเงินให้เรา แต่แม้มีสิ่งเหล่านี้ติดตัวก็ไม่ได้ช่วยอะไร และพบว่าทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราต่างหาก ทุกวันนี้สิ่งที่เชื่อก็คือ หากเราคิดดี ทำดี ความดีก็จะสามารถปกป้องตัวเราได้ สิ่งที่กราบไหว้ก็คือพ่อแม่ที่บ้าน การช่วยเหลือคน การช่วยเหลือชีวิตสัตว์ เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด

ชีวิตดีต้องไร้ฆ่า

ดารณีนุช ปสุตนาวิน

          ขณะที่ “ท็อป” ดารณีนุช พิธีกร นักแสดงชื่อดัง และทูตโครงการอีกท่าน มองว่า สิ่งของที่คิดว่ามีค่าแต่มาจากสัตว์ที่ถูกฆ่านั้น ไม่อาจช่วยให้มีชีวิตที่ดีการซื้อเครื่องประดับชิ้นเล็กๆ ก็มีส่วนกระตุ้นให้ช้างและเสือในธรรมชาติตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกล่า ดังนั้นจึงต้องหยุดยั้งความต้องการในตลาด เพราะหยุดซื้อ คือ หยุดฆ่า ความก้าวหน้า ความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้นเริ่มจากการลงมือปฏิบัติสิ่งที่จะสร้างมงคลให้กับชีวิต ก็คือตัวเราเท่านั้น