การตรวจสุขภาพใครคิดว่าไม่สำคัญ ส่วนใหญ่มักจะพูดว่า “ทำไมต้องไปตรวจกัน” “ไม่มีเวลาหรอก” “ก็รู้สึกสบายดีนะ” “ยังไม่เคยป่วยเลย” ทั้งนี้เนื่องจากภาระหน้าที่การงาน กิจวัตรประจำวันที่รีบเร่ง ทำให้คนส่วนใหญ่ละเลยการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองในบางครั้ง อันที่จริงแล้วร่างกายของคนเราเปรียบเสมือนรถยนต์ที่มีการใช้งานทุกวันจำเป็นต้องมีการตรวจเช็กสภาพ บำรุงรักษา และแก้ไขให้ทันหากเกิดปัญหาก่อนที่อาการจะลุกลามหรือรุนแรงมากขึ้น จึงทำให้การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเพราะความผิดปกติของสุขภาพบางอย่าง จัดว่าเป็น “ภัยเงียบ” เริ่มต้นขึ้นเป็นเวลานานซ่อนอยู่ในร่างกายเราก่อนที่ร่างกายจะแสดงอาการ

 

 

 

 

          หากกล่าวถึง “การตรวจสุขภาพ” จึงหมายถึงการตรวจร่างกายในภาวะที่เรายังมีสุขภาพเป็นปกติ ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยใดๆ และไม่ได้เป็นการตรวจเพื่อมุ่งหาโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะตามที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด เนื่องจากการตรวจร่างกายมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง และภาวะผิดปกติ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางป้องกันการเกิดโรคในอนาคต สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีในแต่ละคนมักมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ประวัติครอบครัว วิถีการดำรงชีวิตหรืออาชีพ แต่อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องประกอบด้วยการตรวจขั้นพื้นฐาน คือตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจเลือด ตรวจการทำงานของไต ตรวจปัสสาวะ-อุจจาระ แต่ทั้งนี้ความละเอียดของการตรวจสุขภาพจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น


          การตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นการช่วยให้เรารู้ว่าสภาวะร่างกายของเราอยู่ในระดับไหน เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและภาวะผิดปกติ มีโรคร้ายแฝงตัวอยู่หรือไม่ ซึ่งแม้จะถือเป็นการตรวจคัดกรองก่อนเกิดโรค แต่เมื่อพบความผิดปกติย่อมหมายความว่าขั้นตอนของการเกิดโรคนั้นมันดำเนินมาสักระยะหนึ่งแล้ว จึงแสดงออกมาทางผลเลือดและการตรวจร่างกายอื่นๆ ซึ่งหากกล่าวในเชิงของการป้องกันก็ยังถือว่าค่อนข้างล่าช้า


          ในปัจจุบันการดูแลรักษาสุขภาพแบบบูรณาการ โดยเน้นการตรวจสุขภาพในเชิงป้องกันที่เน้นการตรวจสุขภาพที่เหมือนกับโรงพยาบาล แต่จะมีความละเอียดในการตรวจมากขึ้น โดยเพิ่มการตรวจในเชิงลึกด้วยเทคโนโลยีสแกนโรค เช่น ตรวจสุขภาพก่อนเกิดโรค ด้วยเทคโนโลยีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือที่เรียกกันว่าเอ็มอาร์ไอ (Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI) ตรวจมวลไขมันในร่างกายและความหนาแน่นของกระดูกด้วยเครื่องDEXA Scan (Dual Energy X-Ray Absorption) ทำให้มีโอกาสตรวจพบโรคต่างๆ ที่แฝงอยู่โดยไม่ปรากฏอาการใดๆ ออกมา จึงทำให้ทราบเกี่ยวกับภาวะของร่างกายตนเอง ซึ่งถ้าตรวจพบก็จะช่วยยับยั้งความรุนแรงที่ซ่อนอยู่ในร่างกาย ไม่ให้โรคที่เป็นอยู่ลุกลามมากขึ้นในอนาคต และสามารถรักษาได้ทันท่วงที ดังนั้นการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด คือการป้องกัน! การตรวจสุขภาพก่อนป่วยมักถูกละเลยจากการทำงานและการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ รู้ตัวอีกทีก็เป็นโรคร้ายแรงแล้ว การตรวจสุขภาพทั่วไปแบบผิวเผิน อาจไม่พบโรคร้ายแรงแอบแฝง ต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยแบบละเอียดเพื่อการป้องกันและแก้ไขได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
          สำหรับบุคคลที่ไม่อยากไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเพราะไม่อยากไปเสี่ยงปะปนกับกลุ่มผู้ป่วย ก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอีกต่อไป เพราะปัจจุบันมีศูนย์ตรวจสุขภาพที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สามารถเดินทางได้ง่าย สามารถให้บริการตรวจสุขภาพที่เน้นการตรวจสุขภาพเหมือนตรวจในโรงพยาบาลแต่เพิ่มความละเอียดในการตรวจมากขึ้น มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขาวิชา (แพทย์ปฐมภูมิ รังสีแพทย์ อายุรแพทย์หัวใจ สูตินรีแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย) นักกำหนดอาหาร และนักกายภาพบำบัด ที่สามารถปรึกษาได้เต็มที่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้เหมาะสำหรับแต่ละบุคคลเพื่อช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดี มีระบบนัดหมายล่วงหน้า ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนานเหมือนเช่นในโรงพยาบาลทำให้การตรวจสุขภาพดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่กำหนด และที่สำคัญราคาไม่แพง


          เห็นไหมคะว่าเพราะเรื่อง “สุขภาพ” เป็นเรื่องที่ปล่อยไว้ไม่ได้ การรู้ตัวล่วงหน้าด้วยการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดก่อนที่จะเกิดอาการเจ็บป่วยจึงเป็นสิ่งที่คนในยุคนี้ให้ความสำคัญเพราะการป้องกันดีกว่ารักษาจะช่วยช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมไปถึงการส่งเสริมให้สุขภาพดีขึ้น รู้ว่าเราขาดอะไรหรือควรเสริมสิ่งใด เพื่อให้สุขภาพร่างกายคุณสมบูรณ์แข็งแรง และห่างไกลจากโรคร้าย ทำให้คุณสามารถวางแผนการใช้ชีวิต และการดูแลสุขภาพของคุณต่อไป ฉบับหน้า... เรามารู้จักกับแนวคิดในการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดในแบบฉบับเชิงป้องกันก่อนเกิดโรคกันนะคะ แล้วพบกันค่ะ


          โปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนตุลาคมนี้ แอดไลฟ์ ขอมอบบัตรตรวจวัดมวลมวลกระดูกและมวลไขมันของร่างกาย (Bone and Body Fat Composition: Whole Body DEXA)....โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มูลค่า 5,000 บาท พร้อมส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากมาย


           ***ขอขอบคุณข้อมูลจาก พญ.อนงนุช ชวลิตธำรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จาก Addlife Total Check-Up Center ชั้น 1 ไลฟ์เซ็นเตอร์ (คิวเฮ้าส์ ลุมพินี) โทรศัพท์ 02-677-7077 www.add-life.org Facebook: Addlife Anti-Aging Center. Line: @addlife***