งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 4 :Thailand Friendly Design Expo หรือ FD EXPO 2019 สุดยอดงานมหกรรมของคนไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย และคนทั้งโลก

 

 

          มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เดินหน้า รวมพลังขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งสู่เป้าหมายสำคัญ 2 ประการ คือ 1.เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล และ 2.เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์ในภูมิภาคอาเซียน

 

 

 

รวมพลังร่วมฟันฝ่า สู่เส้นทาง FD Expo 100 ปี

 


          งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ หรือ FD EXPO ได้เดินทางผ่านร้อนผ่านหนาว ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ มาจนถึงวันนี้ นับเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้ เราจะขยายเครือข่าย FD หรือ Friendly Design ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ให้ครอบคลุมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่เทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้า และบริการ Friendly Design ทุกรูปแบบ


          รวมถึงกิจกรรมการบรรยาย การเสวนา อภิปราย ในเรื่องที่เกี่ยวกับ FD หรือการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล และการฟื้นฟูดูแลคุณภาพชีวิต ของคน 4 กลุ่มนี้เป็นหลัก คือ
          1.ผู้สูงอายุ 2.ผู้พิการ 3.ผู้ป่วยพักฟื้น และ 4.มนุษย์ล้อ ซึ่งรวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ และนักท่องเที่ยวที่ต้องใช้กระเป๋าเดินทางติดล้อ ซึ่งก็ถือเป็นมนุษย์ล้อด้วยเช่นกัน


          ประเด็นสำคัญคือ งาน FD EXPO ของเรา จะต้องตอบโจทย์ 3 ข้อนี้ให้ได้ คือ
          (1) การเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย
          งาน FD EXPO ของเรา จะต้องมีส่วนช่วยให้ท่านเหล่านี้ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข สะดวก และปลอดภัย ทั้งในการดำเนินชีวิต และการเดินทาง ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้า และบริการด้านการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย และเพื่อคนทั้งมวล

           (2) การส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของคนพิการ และมนุษย์ล้อ
          เราปรารถนาอยากให้งาน FD Expo เป็นเวทีกลางของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นเวทีแห่งการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเครือข่าย ของบรรดาคนพิการ และมนุษย์ล้อจากทั่วทุกมุมโลก
          เราจะร่วมกันก่อตั้งวัน “วีลแชร์เดย์” เพื่อให้มนุษย์ล้อและผู้พิการจากทั่วโลก ได้เดินทางมาพบปะสังสรรค์กัน มาพูดคุยกัน มาทำความรู้จักกัน เสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันในงานนี้ เหมือนกับชื่องาน Friendly Design Expo


          ให้งานนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งการ “นัดพบประจำปี” เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ที่ทุกคนรอคอย แบบ “ปีละหน คนกันเอง” ของผู้พิการและมนุษย์ล้อจากทั่วโลก


          (3) การรวมพลังขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
          เราปรารถนาอยากให้ งาน FD Expo เป็นเสมือนเวทีกลาง ในการรวมพลังขับเคลื่อน และพัฒนา เรื่อง การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สมาคม ห้างร้าน ผู้คนในวงการธุรกิจการท่องเที่ยว ให้มาช่วยกันจัดแสดง จัดกิจกรรม และจัดจำหน่ายสินค้า และบริการต่างๆ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ให้คึกคัก หนาแน่น ขยายวงให้กว้างขวางออกไปมากขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าประเทศไทยจะกลายเป็นเมืองศูนย์กลาง หรือฮับทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของภูมิภาคอาเซียน


          งาน FD Expo ของเรา จึงมีเป้าหมายการจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนกว่าจะครบ 100 ปี เป็น “FD EXPO 100 ปี” ตามพันธสัญญาที่เรามีไว้ต่อกัน


          ถึงวันนั้น สังคมของเรา ประเทศชาติของเรา และโลกของเรา จะถึงพร้อมรองรับทางด้านอารยสถาปัตย์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ทางลาด ห้องสุขา ที่จอดรถ ฯลฯ ตลอดจนเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่จะนำมาซึ่งความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม สำหรับผู้สูงวัย ผู้พิการ และมนุษย์ล้ออย่างครบถ้วนไม่ตกหล่น หรือหลงลืมใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป


          ดังนั้น ขอให้ทุกท่าน จงอย่าได้หลีกลี้หนีหาย หรือด่วนจากลากันไปไหน ขอให้ยึดหลัก “ห้ามป่วย ห้ามตาย ห้ามสาย ห้ามลา”


          ขอให้พวกเราทุกคน ช่วยกันดูแลสุขภาพให้ดี ให้ฟิตพร้อมอยู่เสมอ ขอให้ทุกท่าน มีกำลังกายที่ดี มีกำลังปัญญาที่ดี มีกำลังใจที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความรักที่ดี และมีมิตรที่ดี


          เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันยืนหยัดจัดงานดีๆ ที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ และประเทศชาติของเราเช่นนี้ ต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 97 ปี


          ให้ได้เป็น “FD EXPO 100 ปี” สมดังความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการครับ