คาลเท็กซ์ เดโล่ สปอร์ต ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล โดย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้นำอุตสาหกรรมด้านพลังงานระดับโลก จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “Delo Green Drive : รวมพลคนดีเซล” เติมพลังให้ผืนป่า แล้วมาเพิ่มสมรรถนะความแกร่งให้รถของคุณ ยกขบวนเหล่าคาร์คลับแถวหน้าในวงการรถยนต์ดีเซลเมืองไทย มาร่วมพิสูจน์ประสิทธิภาพของน้ำมันหล่อลื่น พร้อมนำทีมผู้บริหารและพนักงานตะลุยปลูกป่าชายเลนร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศคืนสู่ธรรมชาติ ที่บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อเร็วๆ นี้    

รวมพลเติมพลังให้ผืนป่า

สันติศักดิ์ ไทยพัฒน์ นำปลูกป่าชายเลน 

รวมพลเติมพลังให้ผืนป่า

ตะลุยปลูกอย่างสนุกสนาน

          กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แคมเปญ “Street Borne - เติมพลังแกร่ง แรงเต็มสมรรถนะ” เพื่อขอบคุณผู้บริโภค โดย สันติศักดิ์ ไทยพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นประเทศไทย บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด กล่าวว่า คาลเท็กซ์ เดโล่ สปอร์ต ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมนำเสนอการบริการคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้รถมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยึดมั่นในแนวทางการเติบโตของธุรกิจด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาชุมชน รวมถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังคงให้ความสำคัญกับการจัดและสนับสนุนโครงการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งถือเป็นการสร้างชุมชนหรือสังคมอย่างยั่งยืน 

  รวมพลเติมพลังให้ผืนป่า

รวมพลเติมพลังให้ผืนป่า

เหล่าคนดีเซลเริงร่า

        โดยเฉพาะการปลูกป่าชายเลน ซึ่งถือเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศไว้ในทุกๆ ด้าน เนื่องจากป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและมีความสำคัญที่ให้ประโยชน์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำเศรษฐกิจนานาชนิด หากสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ชาวท้องถิ่นก็มีรายได้เพิ่ม และที่สำคัญป่าชายเลนยังช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน รักษาสมดุลแห่งชายฝั่งและบริเวณใกล้เคียง เป็นทั้งแหล่งศึกษาธรรมชาติ และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ การปลูกป่าชายเลนจึงถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ยังเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการนำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปสู่กระบวนการทำงานและสามารถนำศักยภาพทางด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อนำสิ่งดีๆ มาแบ่งปันให้แก่สังคมได้อีกด้วย