เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐให้ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก และมีความสอดคล้องกับแนวคิดของปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) ที่ถือเป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของหลายชาติในอาเซียน ล่าสุด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน สานต่องาน “ริเวอร์ เฟสติวัล 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “เสียงสุขแห่งสายน้ำ” อีกทั้งปีนี้ยังได้ผสานความร่วมมือกับ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ให้งาน “ริเวอร์ เฟสติวัล 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่สนับสนุนการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนสู่สาธารณชนของภูมิภาคอาเซียนในวงกว้าง โดยได้รับเกียรติจาก อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว พร้อมด้วย สุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงานริเวอร์ เฟสติวัล 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรม และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เมื่อวันก่อน

เสียงสุขแห่งสายน้ำ

อิทธิพล คุณปลื้ม-สุรพล เศวตเศรนี

          อิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่างาน ริเวอร์ เฟสติวัล 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย นับเป็นงานเทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ดีงามและยั่งยืนที่สุดจัดต่อเนื่องติดต่อกันทุกปีและเป็นงานที่สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนได้กว่า 2 ล้านบาท และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรวม 3 วันได้มากกว่า 200,000 คน ทั้งนี้จากผลเอ็กซิท อินเตอร์วิว เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย สามารถสร้างความประทับใจอย่างมากจากกิจกรรมที่วัดและมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ มีความเห็นว่าเป็นงานสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญของประเทศไทยที่ผนึกกำลังจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และพันธมิตรริมน้ำเจ้าพระยาได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถพัฒนาในเชิงสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

เสียงสุขแห่งสายน้ำ

วงกอไผ่ร่วมกับตัวแทนจากซี อาร์เซียน คอนโซแนนท์ แสดงเปิดงาน

เสียงสุขแห่งสายน้ำ

พระสงฆ์จากวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

          ด้าน สุรพล เศวตเศรนี กล่าวถึงรายละเอียดของงาน “ริเวอร์ เฟสติวัล 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ซึ่งจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 ว่าในปีนี้ได้ขยายพื้นที่จัดงานเป็น 10 พื้นที่หลัก ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, ยอดพิมาน, ริเวอร์วอล์ค, ท่ามหาราช, เอเชียทีค, เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์, ท่าล้ง 1919, สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดที่มีประวัติชื่อเสียงมายาวนานหลายรัชสมัยนับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีท่าน้ำอยู่ในทำเลที่มองเห็นทิวทัศน์ทั้งสองฟากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา นับเป็นอารามหลวงที่มีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า และถือเป็นแลนด์มาร์คหลักริมโค้งน้ำเจ้าพระยาที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักแสวงบุญ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติที่เข้ามาร่วมเป็นท่าน้ำที่ 10 ของการจัดงานครั้งนี้ พร้อมเพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความสุขหลากแนวหลายยุคสมัยที่จะมาบรรเลงบทเพลงอันไพเราะจากการผสานความเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา 11 สถาบัน และชื่นชมอัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมผสมผสานกับเรื่องราวพหุวัฒนธรรมประจำถิ่นชุมชนริมน้ำ สุขใจไปกับกิจกรรมสรรค์สุข เสริมมงคล สนุกไปกับแสงสี อิ่มเอมกับมรดกศิลปวัฒนธรรมล้ำค่ำ ตลอดริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา

เสียงสุขแห่งสายน้ำ

เยาวชนเจ้าบ้านร่วมเปิดงาน

เสียงสุขแห่งสายน้ำ

การแสดงดนตรีจากคณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร

เสียงสุขแห่งสายน้ำ

บรรยากาศภายในงาน

          ร่วมสัมผัสมนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของวิถีความเป็นไทยริมโค้งน้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมดื่มด่ำไปกับ “เสียงสุข แห่งสายน้ำ” ได้ในงานริเวอร์ เฟสติวัล 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ตั้งแต่วันที่ 9-11 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.30 น. สอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.riverfestivalthailand.com และ facebook/riverfestivalthailand