บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศ “ไดกิ้น” ลงนามความร่วมมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)โครงการที่ปรึกษาพลังงานปี 2562 เดินหน้าผลิตเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ตั้งเป้าลดการใช้พลังงาน 6.08 ล้านหน่วย รับยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน Energy 4.0 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ปักหมุดเข้มข้นลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ในปี 2579 โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติมาร่วมเป็นพยาน

ไดกิ้น จับมือ กฟผ. ร่วมลงนามความร่วมมือที่ปรึกษาพลังงานปี 62

พิธีลงนามความร่วมมือ

     อาคิฮิสะ โยโคยามา ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศไดกิ้น เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือโครงการที่ปรึกษาพลังงานปี 2562 ในครั้งนี้ นับเป็นพันธกิจที่ไดกิ้นจะดำเนินการผลิตเครื่องปรับอากาศภายใต้เครื่องหมายประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ.ออกสู่ตลาด

ไดกิ้น จับมือ กฟผ. ร่วมลงนามความร่วมมือที่ปรึกษาพลังงานปี 62

   อาคิฮิสะ โยโคยามา (กลาง)

    “ไดกิ้นมุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีความเย็นแห่งอนาคต   ทั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย และเชิงพาณิชย์ตอบโจทย์ความต้องการทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำการผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดพลังงานสูงสุด ภายใต้เทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อตอบสนองต่อแผนการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานอย่างต่อเนื่อง ” อาคิฮิสะ โยโคยามา กล่าว

    ไดกิ้น จับมือ กฟผ. ร่วมลงนามความร่วมมือที่ปรึกษาพลังงานปี 62

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

   ทั้งนี้   มีหน่วยงานที่ร่วมลงนามเข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาในปี 2562 ทั้งหมดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.องค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก่หอการค้าไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์ และสมาคมบริหารจัดการพลังงานไทย 2. คือบริษัทผู้ประกอบการเครื่องปรับ อากาศเบอร์ 5 ที่ดำเนินธุรกิจ Chiller และ 3.หน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการและมีเครือข่ายในการขยายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งหมด 24 รายที่ลงนามในฐานะพันธมิตรที่ปรึกษาโครงการฯ ที่ร่วมกันทำงานอย่างหนักและจะร่วมมือเดินหน้าเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การใช้พลังงานไฟฟ้า Energy 4.0

ไดกิ้น จับมือ กฟผ. ร่วมลงนามความร่วมมือที่ปรึกษาพลังงานปี 62

วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย

    ทางด้านนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการกฟผ. เผยว่า กฟผ.ได้ดำเนินโครงการที่ปรึกษาพลังงานเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศเกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่เหมาะสมและคุ้มค่า รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายการลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 0.1-0.3 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศหรือ 5,872 ล้านหน่วย ในปี 2579 ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรต่างๆ ในการดำเนินการ และมีความตื่นตัวในการปลุกจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  

    โดยในปี 2562 นี้กฟผ.ได้ตั้งเป้าหมายการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการดำเนินโครงการฯไว้ที่ 6.08 ล้านหน่วย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานที่มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี  (พ.ศ.2558 – 2579) ที่มีเป้าหมายให้ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน Energy Intensity) ลดลงร้อยละ 30 ในปี 2579 ซึ่งปัจจุบันลดลงไปแล้วร้อยละ8

ไดกิ้น จับมือ กฟผ. ร่วมลงนามความร่วมมือที่ปรึกษาพลังงานปี 62