ชาวหอซีมะโด่ง นำโดย รัตนาวลี โลหารชุน นายกสมาคมนิสิติเก่าหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อดีตนักเรียนทุนจุฬา-ชนบท ชวนกันคิดดี ทำดี ในโครงการ “ปั่นไปเลย” ระดมทุน เพื่อจัดหาจักรยาน ทุนการศึกษา และอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษามูลค่า 550,000 บาท มอบให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดเลย พร้อมทั้งส่งต่อกำลังใจให้แก่เพื่อน พี่น้อง ชาวหอซีมะโด่งคนดีแห่งเมืองเลย อย่าง ดร.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม ที่ได้จัดหอศิลป์บ้านพ่อ รวบรวมพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดแสดงให้เข้าชมฟรี

   

รัตนาวลี โลหารชุน-ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ร่วมปั่นเพื่อการศึกษา

     รัตนาวลี โลหารชุน นายกสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิต จุฬาฯ กล่าวว่า โครงการ “ปั่นไปเลย” เป็นโครงการที่พวกเราชาวหอซีมะโด่งชวนกันทำความดี และสอดคล้องกับความต้องการ ไลฟ์สไตล์ วิถีชีวิตของนักเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดเลย ด้วยการระดมทุน เพื่อจัดซื้อรถจักรยาน 150 คัน ทุนการศึกษา และอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา ให้แก่ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำภู, โรงเรียนบ้านนาดินดำ และโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนของเด็กๆ และยังสามารถช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพหาเลี้ยงชีพของผู้ปกครอง

น้องพี่สีชมพูเฮฮา

    ด้านพ่อเมืองเลย ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นิสิตเก่าหอพักนิสิต จุฬาฯ และอดีตนักเรียนทุนจุฬา-ชนบท กล่าวว่า ถ้าไม่มีทุนจุฬาฯ-ชนบท โอกาสทางการศึกษาของตัวเองเป็นศูนย์ จุฬาฯ-ชนบทให้ชีวิต ให้ผมได้ทำงาน ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง สำหรับการศึกษาแล้ว จักรยานเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การศึกษาของเด็กเมืองเลยสะดวกยิ่งขึ้น เด็กๆ สมัยนี้ยังคงใช้จักรยานกันเยอะ โดยเฉพาะเด็กที่ไม่ได้อยู่ในเขตเมือง จักรยานเหมาะกับวัย เหมาะกับวิถีชีวิต เป็นยานพาหนะที่ราคาเหมาะสม คนเลยจึงยังคงใช้จักรยานในการเดินทาง ไปเรียน ไปทำงาน ไปไร่ ไปนา กอปรกับเมืองเลยมีอากาศดี เป็นเมืองเล็กๆ เป็นเมืองช้าๆ จักรยาน จึงเข้ากับภูมิประเทศของเลยได้เป็นอย่างดี

   

รศ.เพลินจิต ทมทิตชงค์-ณรงค์รัชช์ ทวีธนาพงษ์

      รศ.เพลินจิต ทมทิตชงค์ นิสิตเก่าหอพักนิสิต จุฬาฯ และอดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ปัจจุบันเป็นคุณยายวัย 81 เผยว่า เป็นอดีตหัวหน้าหอพักหญิง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกคนในหอพัก รวมถึงเป็นผู้นำทุกคนในหอบำเพ็ญประโยชน์ เวลาเพื่อนๆ น้องๆ มีปัญหาก็จะมาปรึกษากัน ทำให้สนิทและรู้จักกับทุกๆ คนในหอ การอยู่หอทำให้เรารู้จักการวางตัวการอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก ซึ่งนำไปใช้ได้ในการทำงาน หลังเกษียณพอมีเวลาว่าง เมื่อไรที่หอมีกิจกรรมก็จะมาร่วมด้วยตลอด ซึ่งสร้างความสุขให้แก่ชีวิตหลังเกษียณเป็นอย่างมาก

    ณรงค์รัชช์ ทวีธนาพงษ์ นิสิตเก่าหอพักนิสิต จุฬาฯ และอดีตนิสิตโครงการจุฬาฯ-ชนบท ปัจจุบันเป็นครูจิตอาสา กล่าวว่าความที่ผมเป็นนิสิตจุฬาฯ-ชนบท ซึ่งได้ทุนเรียนฟรีทั้งหมดจึงได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหอพัก สิ่งที่ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ คือ ทักษะในการปรับตัวเข้ากับคนได้ง่าย เพราะเรามีเพื่อนจากทุกคณะ พอเราจบแล้วสายสัมพันธ์ของพวกเราชาวหอยังคงแน่นแฟ้นและยังรวมตัวกัน เพื่อทำดีเสมอ ต้องบอกว่า หอให้ที่พักที่อาศัยหอให้หัวใจที่อบอุ่นและหอทำให้เรารู้จักเป็นผู้ให้ ไม่ใช่รู้จักรับเพียงอย่างเดียว

ปนิชา บัวจูม-มัญชุพัฒน์ อธิพงศ์ภาพร

     ปิดท้ายที่ ปนิชา บัวจูม นิสิตเก่าหอพักนิสิต จุฬาฯ ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท Research Marketing เผยว่า เพราะหอแห่งนี้ที่ทำให้ตัวเองมีอาชีพในปัจจุบัน จากโอกาสที่ไปช่วยรุ่นพี่ในหอออกไปทำแบบสอบถามงานวิจัยต่างๆ รวมถึงทำงานพิเศษ จึงทำให้เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้ ทั้งที่จบศิลปกรรมฯ เอกดนตรีไทย การเป็นเด็กหอฝึกให้เรามีความอดทน รู้จักคิด รู้จักกินรู้จักใช้ ใช้ชีวิตที่ไม่ประมาท ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นประกอบการงานที่จัดสรรเวลาได้อย่างลงตัว จึงสามารถมาช่วยเหลืองานของชาวหอได้