royal coronation
28 มกราคม 2563
ไลฟ์สไตล์

ส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีความสุข

22 กันยายน 2562 - 00:00 น.
ฮันโนะ-เวชพงศ์,ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ,สังคมผู้สูงอายุ,ไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ,ยุทธเดช เวชพงศา,ดรสุทธิพร จีระพันธุ,จุนอิชิโร่ ซาโต้,ฮันโนะ-เวชพงศ์ คมชัดลึก
Shares :
เปิดอ่าน 140 ครั้ง

เปิดตัวศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ"ฮันโนะ-เวชพงศ์"แห่งแรกในไทย

         ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือมี ประชากรสูงวัยอายุตั้งแต่ 65 ปี เป็นจำนวน 7 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด และในปี 2563 ไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ คือจำนวนผู้สูงวัยมากถึง 14 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งปัจจุบันจำนวนผู้มีภาวะสมองเสื่อมในไทยมีเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ “ครอบครัวซาโต้” ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุฮันโนะ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ และโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุกว่า 20 ปี และ บริษัท เวชพงศ์โอสถ จำกัด ที่มีประสบการณ์ด้านสมุนไพรไทยและจีนกว่า 100 ปี เล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อม และวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกต้องสู่สังคมไทย จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมจัดงานเปิดตัวศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภายใต้ชื่อ “ฮันโนะ-เวชพงศ์” เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพร จีระพันธุ, ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม, ศิรประภา จีระพันธุ, จุฑามาศ สุขุมวิทยา, ปรัชญมน บุรณศิริ, ชมพูนุท โรจน์ศิริรัตน์ และ อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีที่ศูนย์ “ฮันโนะ-เวชพงศ์” เมื่อวันก่อน

ยุทธเดช-อภิญญา เวชพงศา-จุนอิชิโร่ ซาโต้- ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ ซาโต้

        จุนอิชิโร่ ซาโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮันโนะ-เวชพงศ์ เจริแอทริค เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ ให้การดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยเทคนิควิธีการแบบญี่ปุ่น ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่ยาวนาน การดูแลที่เหมาะสมที่สุดคือการเข้าใจความเป็นมาและกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ รวมถึงนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับการดูแลแต่ละท่าน ทางศูนย์ตั้งมั่นอย่างยิ่งที่จะให้บริการด้วยความเคารพ ให้เกียรติและดูเเลท่านผู้สูงอายุทุกท่านเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว พร้อมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไทยที่มีภาวะโรคสมองเสื่อมสามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด หากท่านผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองจะสร้างความภูมิใจและความมั่นใจให้แก่ตัวท่านในการดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข รวมถึงการฝึกอบรมทีมงานอย่างสม่ำเสมอถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้ไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างผาสุก มิใช่เพียงเพื่อให้ท่านผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขเท่านั้น ทั้งนี้ยังหมายรวมถึงการสร้างความสุขและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดแก่สมาชิกครอบครัวของท่านผู้สูงอายุด้วย

ศิรประภา จีระพันธุ-จุฑามาศ สุขุมวิทยา-ปรัชญมน บุรณศิริ-ชมพูนุท โรจน์ศิริรัตน์-อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ

บรรยากาศภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์

 

ดร.สุทธิพร จีระพันธุ-ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม

บ่อน้ำอุ่นออนเซ็นให้บริการแก่ผู้สูงอายุ

          “ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฮันโนะ-เวชพงศ์ มีการดูแลตลอด 24 ชั่วโมงโดยพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงกิจกรรมฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจโดยนักกายภาพบำบัด และอาหารทุกมื้อได้รับการดูแลโดยนักโภชนาการและนักกำหนดอาหาร ทั้งนี้ยังนับว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งแรกในไทยที่มีบ่อน้ำอุ่นออนเซ็นให้บริการแก่ผู้สูงอายุเพื่อช่วยในการไหลเวียนของเลือดให้ส่งไปเลี้ยงสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการเลือกวัสดุอุปกรณ์สำหรับสถานที่พักอาศัย ขนาดทางเดิน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ถูกออกเเบบเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เน้นหลักการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยการใช้วัสดุหนาพิเศษ มีขนาดความหนา 5 มิลลิเมตรในการปูพื้นห้องเพื่อช่วยในการผ่อนแรงกระแทกหากเกิดการหกล้ม พร้อมเลือกใช้เตียงนอนไฟฟ้าแบบมาตรฐานเหมาะสำหรับการพยาบาล ด้วยการออกแบบตัวตึกภายใน ทางเดินเสมือนรูปโดนัท ให้ผู้สูงอายุสามารถเดินได้รอบโดยไม่เกิดความสับสนหรือความกังวลที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัย อาทิ ระบบเรียกพยาบาลประจำห้อง ระบบแจ้งเมื่อผู้สูงอายุลุกจากเตียง ระบบกล้อง ซีซีทีวี และหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง” จุนอิชิโร่ ซาโต้ กล่าวปิดท้าย

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกเเบบเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ