คมชัดลึกออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ไลฟ์สไตล์

ร่วมฟื้นฟูป่าและพัฒนาแหล่งน้ำ

18 กันยายน 2562 - 12:31 น.
กลุ่มเซ็นทรัล,มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,มลขวัญทิพย์ เทวกุล,พิชัย จิราธิวัฒน์,สร้างฝาย,แหล่งน้ำ,ชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์,จักรพงษ์ มงคล​คีรี,ดรรอยล จิตรดอน,พระราชดำริ,อแม่สอด จตาก,บ้านห้วยปลาหลด
ไลฟ์สไตล์

Shares :
เปิดอ่าน 88 ครั้ง

บริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า และชุมชนห้วยปลาหลด ภายใต้โครงการ "เซ็นทรัล ทำ"


      กลุ่มเซ็นทรัล สานต่อนโยบายเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง ด้วยการร่วมมือกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำ “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริ” สนับสนุนและพัฒนาตัวอย่างการจัดการ ดิน น้ำ ป่า และชุมชนห้วยปลาหลด ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” 

     

พิชัย และสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ร่วมสร้างฝาย

    พร้อมเปิดประสบการณ์เมนูพื้นถิ่นจากบ้านห้วยปลาหลดสไตล์ “เชฟส์ เทเบิล บาย เอ็กซ์คูซีฟ เชฟ” สร้างสรรค์จานพิเศษที่ปรุงจากผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน โดยฝีมือหัวหน้าเชฟจากโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราแม่สอด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รอยล จิตรดอน, พิชัย-สุพัตรา-สมกมล จิราธิวัฒน์, ชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จักรพงษ์ มงคล​คีรี ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล เป็นต้น เข้าร่วมงานที่บ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันก่อน

สมกมล จิราธิวัฒน์-ม.ล.ขวัญทิพย์ เทวกุล

     พิชัย จิราธิวัฒน์ บอสใหญ่กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัล ตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่า โดยมีตัวแปรที่สำคัญคือ “น้ำ” จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นกรอบแนวคิดในการทำงานด้านการฟื้นฟูป่าและพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนบ้านห้วยปลาหลดอย่างยั่งยืน โอกาสนี้ได้มอบเงินจำนวน 1,413,880 บาท แก่มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า และชุมชน ได้แก่ การสร้างฝายภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อชะลอน้ำและกักเก็บน้ำ ช่วยบรรเทาความรุนแรงของกระแสน้ำในลำธาร ลดการกัดเซาะพังทลายของดิน และใช้เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ตลอดจนทำการเกษตร นอกจากนี้ยังสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน โรงอาหาร เรือนนอนนักเรียนและห้องสุขา โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดอีกด้วย 

     

ช่วยกันขนวัสดุไปสร้างฝาย

รังสรรค์เมนูเด็ดจากวัตถุดิบชุมชน

      ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ กล่าวว่า บ้านห้วยปลาหลด เป็นชุมชนของชาวเขาเผ่ามูเซอ เดิมดำรงชีวิตด้วยการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นทำให้สภาพป่าเสื่อมโทรม และแหล่งน้ำไม่อุดมสมบูรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2517 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและมีพระราชกระแสให้ปลูกพืชที่ทำรายได้ เช่น กาแฟอาราบิก้า ทดแทนการปลูกฝิ่น พร้อมทั้งตั้ง “ตลาดมูเซอ” เพื่อจำหน่ายผลผลิตและเป็นช่องทางหนึ่งในการนำรายได้เข้าสู่ของชุมชน เป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านหันมาปลูกกาแฟผสมในพื้นที่ป่าและประกอบอาชีพวนเกษตร จนปัจจุบันพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เป็นตัวอย่างของคนปลูกป่าและอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างดี

ผลิตภัณฑ์ชุมชน


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ