15 กันยายน 2562 -สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย ร่วมกับงานโรคข้อและภูมิแพ้ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี  จัดการประชุม “เข้าใจ เรียนรู้ อยู่กับรูมาตอยด์” ขึ้นที่ห้องประชุมพญาไท  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์แก่ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้ รวมทั้งรับทราบวิธีปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธีในฐานะผู้ป่วยโรครูมาตอยด์ พร้อมกันนี้ ได้มีการเปิดตัว “ชมรมผู้ป่วยโรครูมาตอยด์”  ขึ้น  พร้อมรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมชมรมฯ  

 

 

         

 

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรินทร์ ศศิพิบูลย์ ในฐานะประธานชมรมผู้ป่วยโรครูมาตอยด์คนแรก เปิดเผยว่า  “โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ๆ คาดว่าตัวเลขผู้ป่วยในปัจจุบันนี้ คือ 180,000 ราย แต่การรับรู้เกี่ยวกับโรคนี้น้อยมาก ผู้ป่วยหลายคนไม่ทราบว่าอาการป่วยที่เกิดขึ้นกับตนคืออาการของโรครูมาตอยด์  เข้าใจว่าเป็นโรคปวดข้อ ปวดเข่าหรือโรคอื่นใดที่มีอาการคล้ายกัน เพราะโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นโรคที่วินิจฉัยได้ยากในเบื้องต้น  เมื่อไม่รู้จักโรค ไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง การรักษาโรคจึงเป็นการเหวี่ยงแห บางรายก็รักษาโดยวิธีซื้อยากินเอง บางรายก็กินยาลูกกลอน ยาสมุนไพรเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดที่เกิดขึ้น   นั่นเท่ากับการไปซ้ำเติมโรคให้รุนแรงยิ่งขึ้น สาเหตุของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำลายตัวเอง โดยจะทำลายเยื่อหุ้มข้อ (Synovium) เป็นผลทำให้เกิดการอักเสบและบวม  อาการรุนแรงที่สุดของโรคนี้คืออาจทำลายกระดูกอ่อนและกระดูกของข้อต่อ รวมไปถึงเส้นเอ็นที่ยึดกล้ามเนื้อและกระดูก หรือเอ็นข้อต่อจะเปราะบางลงและยืดขยายออก จากนั้นข้อต่อก็จะค่อย ๆ ผิดรูปหรือบิดเบี้ยว นาน ๆ ไปอวัยวะส่วนนั้นก็จะใช้งานไม่ได้เลย”  

 

 

              “พวกเราหลาย ๆ คนที่เป็นผู้ป่วยโรคนี้ โชคดีที่สามารถเข้าถึงการรักษาอย่างถูกต้องทั้งการวินิจฉัยโรค การรักษาอย่างต่อเนื่อง การบำบัด การฟื้นฟู  จึงทำให้พวกเราอยู่กับโรคนี้อย่างไม่ทุกข์ทรมาน ดำเนินชีวิตได้ ทำงานได้ แต่ยังมีผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้โชคดีอย่างพวกเรา ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องด้วยซ้ำ หรือหากทราบแล้วว่าตนเองป่วยเป็นรูมาตอยด์ แต่การเข้าถึงการรักษาก็เป็นปัญหาอยู่ดี  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรูมาตอยด์ในประเทศไทยมีอยู่ราว  150 คน  ระบบหลักประกันสุขภาพของบ้านเราก็ยังไม่ครอบคลุมยาบางชนิดที่ต้องใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง   ดังนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็ยังคงต้องทรมานกับอาการเจ็บปวดของโรค และตามมาด้วยความพิการของอวัยวะต่าง ๆ ในท้ายที่สุด”  

 

 

              ประธานชมรมผู้ป่วยโรครูมาตอยด์คนแรก กล่าวอีกว่า ดังนั้น ชมรมผู้ป่วยโรครูมาตอยด์จึงเกิดขึ้น จากการรวมตัวของผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่โชคดี มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง พวกเราจึงอยากให้ผู้ป่วยทุกคน รวมทั้งญาติผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้คนในสังคม ได้มีพื้นที่ในการแบ่งปันข่าวสาร ข้อมูล และแนวทางในการรับมือกับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อย่างถูกวิธี  ให้ผู้ป่วยได้มีกำลังใจที่จะดูแลตนเอง อยู่กับสภาวะของโรคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ประการสำคัญคือ เราหวังว่า ชมรมผู้ป่วยโรครูมาตอยด์ จะเป็นกระบอกเสียงที่ส่งเสียงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ยินเสียงของพวกเรา กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ทุกคน ทุกระดับของระบบประกันสุขภาพได้เข้าถึงยาและการรักษาอย่างเหมาะสม