royal coronation
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ไลฟ์สไตล์

นิทรรศการทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก

วันที่ 12 กันยายน 2562 - 12:50 น.
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก,พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย
Shares :
เปิดอ่าน 37 ครั้ง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงเปิดงาน เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนก

          เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุข ที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จนได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” 

          คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จึงร่วมกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันก่อน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการภายในงาน

          ในการนี้พระราชทานรางวัลบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมที่ได้รับคัดเลือกจาก 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ และพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ตั้งใจเรียน ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของแต่ละสถาบัน

นิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

          ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ “พระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ อาทิ พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์, พระราชกรณียกิิจด้านการศึกษา, สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการต่างประเทศ, สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการทหารเรือ, พระโอวาทและคติธรรม สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

พระนิพนธ์วิธีปฏิบัติการสุขาภิบาล พ.ศ.2467

         และนิทรรศการ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย : สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยเฉพาะด้านการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ทรงพระนิพนธ์วิธีปฏิบัติการสุขาภิบาล เพื่อใช้ในการอบรมแพทย์สาธารณสุข เมื่อปี 2467 อันเป็นประโยชน์และเป็นบรรทัดฐานในการจัดการด้านสุขาภิบาลของไทยจนถึงปัจจุบัน

นิทรรศการภัยและการป้องกันโรคลมร้อน

          นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และวิธีรับมือสภาวะแวดล้อมที่สิ่งแวดล้อมขาดสมดุลในปัจจุบัน อาทิ นิทรรศการภัยและการป้องกันโรคลมร้อน หรือ ฮีทสโตรก นำเสนอนวัตกรรมเครื่องวัดสีปัสสาวะอัตโนมัติ พัฒนามาจากการฝึกทหารกองประจำการพบว่าอุณหภูมิร่างกายและสีปัสสาวะเป็นปัจจัยเสี่ยงนำไปสู่การเกิดโรคลมร้อน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ วิจัยเครื่องวัดค่าอุณหภูมิบอกความเสี่ยงได้รวดเร็ว เหมาะกับนักกีฬาหรือผู้ทำงานกลางแจ้ง 

นิทรรศการระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

          นิทรรศการระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนำไปใช้บริหารจัดการขยะให้แก่ชุมชน บำบัดด้วยวิธีเชิงกลและชีวภาพ กับหมักแบบใช้อากาศเพื่อให้ได้เชื้อเพลิงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและสารปรับปรุงบำรุงดิน และได้ขยายผลนำระบบเข้าไปใช้จัดการขยะชุมชนในพื้นที่ 20 จังหวัดทั่วประเทศ

บริการการตรวจวัดสายตา

บริการฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

          นอกจากนี้ยังมีบริการการตรวจวัดสายตา จากศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท, บริการปรึกษาปัญหาผิวหนัง จากสถาบันโรคผิวหนัง และการให้บริการฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ