มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมปลูกฝังเยาวชนไทย ให้มีส่วนร่วมในการดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการประเภทต่างๆ และเพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริม ต่อยอด ผลงานการออกแบบ อุปกรณ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการต่างๆ ไปใช้ในเชิงพาณิชย์

 


          จึงได้จัดให้มีการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยพักฟื้น และมนุษย์ล้อ หรือคนที่ใช้รถเข็น เพื่อชิงรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2019

 

 

 

 


          โดยเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท, บัตรโดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย และของรางวัลอื่นๆ มูลค่า 130,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รวมมูลค่า 150,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท, บัตรโดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย และของรางวัล รวมมูลค่า 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รวมมูลค่า 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท, บัตรโดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย และของรางวัล มูลค่า 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รวมมูลค่า 20,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ของรางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


          แนวทางการตัดสินรางวัล จะพิจารณาจากผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สิ่งของเครื่องใช้ หรือเฟอร์นิเจอร์ ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ ช่วยทำให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น มีความคงทน ปลอดภัย ใช้งานง่าย และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการ

 

 

 

 


          สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้-30 ตุลาคม 2562 โดยส่งแบบฟอร์มพร้อมวิดิโอภาพผลงานทาง [email protected] การประกาศผลการตัดสินรอบที่ 1 จะมีขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ทาง Facebook: Thailand Friendly Design Expo


          จากนั้น ในวันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2562 จะเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตผลงานที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ผ่านทาง Facebook : Thailand Friendly Design Expo เพื่อใช้คะแนนคัดเลือกผลงานสู่รอบที่ 2

 

 

 

 

 

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลการตัดสินรอบที่ 2 จำนวน 15 ผลงาน โดยตัดสินจากคะแนนโหวต 50% และจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Friendly Design และด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 50%


          วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 จะเป็นการแข่งขันรอบตัดสิน ชิงชนะเลิศ และเปิดเวทีพูดคุย “ผลงานการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design)” ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ปีที่ 4 Thailand Friendly Design Expo 2019 ณ ฮออล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี