สวัสดีครับ วันนี้เรามาคุยกันเรื่องโรคในปลาเอาใจคนเลี้ยงปลากันบ้างนะครับ โรคในปลามีหลากหลายสาเหตุ ดังนั้นการป้องกันแก้ไขก็มีรายละเอียดแตกต่างกันไป เราจึงควรที่จะรู้สาเหตุและการแสดงอาการของโรคนั้น ๆ โดยสาเหตุมีหลักแบ่งได้เป็นโรคจากปรสิต โรคติดเชื้อแบคทีเรีย โรคเชื้อรา โรคไวรัส รวมถึงการที่สภาพการเลี้ยงไม่เหมาะสม เป็นต้น

 

      คราวนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าปลาไม่สบาย อาการเบื้องต้นที่พบได้ คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของปลาผิดไปจากปกติ เช่น การกินอาหารลดลง ท่าทางการว่ายน้ำที่ผิดปกติไป การลอยหัวหายใจ มีแผล หรือปรสิตเกาะตามตัว หรือเหงือก เป็นต้น สิ่งที่พบได้บ่อย คือการที่นำปลาใหม่มาใส่ในบ่อเดิมแล้วเกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากปลาชุดใหม่มีโรคแล้วผู้เลี้ยงไม่ได้ทำการกักโรคทำให้เกิดการระบาดภายในตู้ หรือบ่อของเรา บางครั้งอาจไม่ได้เกิดจากปัญหาเดียว เช่น หากปลามีปัญหาเรื่องปรสิตซึ่งทำให้ปลาเกิดการระคายเคือง จึงว่ายน้ำแฉลบไปมากับผิวน้ำ หรือวัสดุในบ่อเกิดเป็นแผล และมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนก็เป็นไปได้

       แล้วมาดูว่าการรักษาในปลาเราจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องประเมิน อย่างแรกเราดูจากขนาดบ่อ หรือตู้ จำนวนปลาที่เลี้ยง และจำนวนปลาที่ป่วยรวมถึงอาการที่แสดงออกมา เพื่อใช้ในการประเมินว่าควรวางแผนการรักษาอย่างไรให้เหมาะสมในการให้ยาในสัตว์น้ำรวมถึงปลา ซึ่งการรักษามีหลายวิธีที่มีจุดดี จุดด้อยต่างกันไป เช่น หากปลามีไม่เยอะ ตัวใหญ่อาจพิจารณาเปลี่ยนน้ำ ทำความสะอาดระบบกรอง พักบ่อ แล้วย้ายตัวปลามายังบ่อพักสัตว์ป่วยเพื่อที่จะลดปริมาณยาที่จะต้องใช้

       เนื่องจากวิธีการให้ยาในสัตว์น้ำมักใช้วิธีการผสมยาลงในน้ำตามความเข้มข้น และแช่ปลาไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือแม้กระทั่งการฉีดยาเหมือนในสัตว์บกทั่วไปก็สามารถทำได้ การวินิจฉัยปัญหาของสัตว์น้ำนอกจากอาการที่สัตว์แสดงออกให้เห็นอีกอย่างที่ต้องดูควบคู่กันไป คือ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สภาพน้ำ แสง การจัดการต่าง ๆ เช่น ระบบกรอง บางครั้งปัญหาที่พบมาจากการจัดการที่ไม่ถูกต้อง เช่น ระบบกรองไม่เหมาะสมไม่สามารถปรับสภาพน้ำได้เพียงพอ เป็นต้น

   

   เพราะการวินิฉัย และการวางแผนรักษาสัตว์น้ำอาจต้องมีการเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจเพิ่มเติม พูดคุยมาจนถึงตรงนี้อาจมีหลายท่านสงสัยว่าแล้วจะปรึกษาใครได้บ้าง และรักษาที่ไหนได้ คลินิกรักษาสัตว์ทั่วไปได้หรือไม่ ขอตอบว่าได้ครับเพราะสัตวแพทย์ทุกท่านก็ต้องเรียนวิชาสัตว์น้ำด้วยนะครับ

        ดังนั้นท่านสามารถปรึกษาได้ และยังมีบริการของโรงพยาบาลสัตว์ประจำมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งมีอาจารย์ประจำวิชาสัตว์น้ำคอยให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดีครับ!