คมชัดลึกออนไลน์ 5 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ไลฟ์สไตล์

รังสรรค์ "ขันดอก" ถวายแด่ "แม่ฟ้าหลวง"

22 กรกฎาคม 2562 - 12:21 น.
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,จังหวัดเชียงราย,พิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง,สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,สมเด็จย่า,มรวดิศนัดดา ดิศกุล,คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา,ประจญ ปรัชญ์สกุล,แม่ฟ้าหลวง,ชาวเขา,ขบวนตุงและขันดอก
ไลฟ์สไตล์

Shares :
เปิดอ่าน 2,789 ครั้ง

พิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวาระครบ 24 ปีแห่งการสวรรคตของ "สมเด็จย่า"


      มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย จัด “พิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง” เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวาระครบ 24 ปีแห่งการสวรรคตของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ “สมเด็จย่า” วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยมีหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนร่วมงาน ที่อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) จ.เชียงราย

 

 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

คุณหญิงพวงร้อยดิศกุล ณ อยุธยา-ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ถวายสักการะสมเด็จย่า

   งานเริ่มขึ้นด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริเวณศาลาหน้าลานโคลเวอร์ ภายในอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จากนั้น ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำข้าราชการและประชาชน ตลอดจนเยาวชนที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการในไร่แม่ฟ้าหลวง พร้อมใจกันจัดขบวนตุงและขันดอก ร่วมถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า บริเวณลานหน้าพระรูปปั้นสำริดของพระองค์ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง)

ประจญ-ดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ถวายขันดอกหน้าพระรูปปั้น

     "สมเด็จย่า" ทรงประกอบพระราชกรณียกิจช่วยเหลือปวงชนชาวไทยหลายด้าน และจากการที่ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานความช่วยเหลือโดยเสด็จด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เหมือนเสด็จจากฟากฟ้ามาปัดเป่าทุกข์ให้ประชาชน ทำให้ชาวไทยภูเขาพร้อมใจกันกล่าวขานพระนาม “แม่ฟ้าหลวง” ด้วยความเคารพรัก จวบจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ต่อมาวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงกำหนดจัดงานนี้ขึ้น ที่อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานพระรูปปั้นสมเด็จย่าแล้ว ที่นี่ยังถูกพัฒนาจากการเป็นที่ดินหัวไร่ปลายนาธรรมดาผืนหนึ่งบริเวณชานเมืองเชียงราย มีพื้นที่ 150 ไร่ มาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเริ่มต้นชีวิตใหม่ของชาวเขาไทย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเชียงราย

   

เจ้าชูศรี สิโรรส ประธานเครือข่ายเจ้านายฝ่ายเหนือ-เตือนใจ ดีเทศน์-ร.ต.ต.หญิง เจ้าพนอ ณ เชียงใหม่

 อ.นคร พงค์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

    โดยในอดีตเคยเป็นสำนักงานของมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยฯ และยังเป็นสถานที่ “ปลูกคน” โดยในระหว่างปี 2522-2528 สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ให้ความช่วยเหลือจัดทำโครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา โดยสนับสนุนด้านสถานที่พักสำหรับเยาวชนชาวเขาจากถิ่นห่างไกลให้ได้รับการศึกษา ทั้งวิชาพื้นฐานจากโรงเรียนในเมืองและทักษะการใช้ชีวิต โดยนำเยาวชนเหล่านั้นมาอยู่ร่วมกันในลักษณะครอบครัว ช่วยกันทำงานปลูกผัก ทำอาหารด้วยกัน เพื่อฝึกการพึ่งพาตัวเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานให้มีความเสียสละ ขยัน และเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมต่อชุมชนในอนาคต

พล.ต.ต. นพ.เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร

ขบวนตุงและขันดอก​​​​​​​

    “แม่ฟ้าหลวง” ไม่เคยมีรับสั่งให้ปฏิบัติเช่นใด แต่ทรงสอนด้วยวิธีอันแยบยลด้วยพระจริยวัตรของพระองค์เอง การที่ทรงงานอยู่เสมอไม่หยุดหย่อน การที่ทรงมีพระเมตตาเผื่อแผ่ผู้ยากไร้ การที่ทรงประหยัดและการที่สนพระทัยช่วยเหลือด้านการศึกษา สาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม เป็นเข็มทิศชี้นำการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

​​​​​​​5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ