มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย จัด “พิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง” เพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวาระครบ 24 ปีแห่งการสวรรคตของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ “สมเด็จย่า” วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยมีหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนร่วมงาน ที่อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) จ.เชียงราย

 

 

คุณหญิงพวงร้อยดิศกุล ณ อยุธยา-ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ถวายสักการะสมเด็จย่า

   งานเริ่มขึ้นด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริเวณศาลาหน้าลานโคลเวอร์ ภายในอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จากนั้น ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำข้าราชการและประชาชน ตลอดจนเยาวชนที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการในไร่แม่ฟ้าหลวง พร้อมใจกันจัดขบวนตุงและขันดอก ร่วมถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า บริเวณลานหน้าพระรูปปั้นสำริดของพระองค์ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง)

ประจญ-ดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ถวายขันดอกหน้าพระรูปปั้น

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

     "สมเด็จย่า" ทรงประกอบพระราชกรณียกิจช่วยเหลือปวงชนชาวไทยหลายด้าน และจากการที่ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานความช่วยเหลือโดยเสด็จด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เหมือนเสด็จจากฟากฟ้ามาปัดเป่าทุกข์ให้ประชาชน ทำให้ชาวไทยภูเขาพร้อมใจกันกล่าวขานพระนาม “แม่ฟ้าหลวง” ด้วยความเคารพรัก จวบจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ต่อมาวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงกำหนดจัดงานนี้ขึ้น ที่อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานพระรูปปั้นสมเด็จย่าแล้ว ที่นี่ยังถูกพัฒนาจากการเป็นที่ดินหัวไร่ปลายนาธรรมดาผืนหนึ่งบริเวณชานเมืองเชียงราย มีพื้นที่ 150 ไร่ มาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเริ่มต้นชีวิตใหม่ของชาวเขาไทย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเชียงราย

   

เจ้าชูศรี สิโรรส ประธานเครือข่ายเจ้านายฝ่ายเหนือ-เตือนใจ ดีเทศน์-ร.ต.ต.หญิง เจ้าพนอ ณ เชียงใหม่

 อ.นคร พงค์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

    โดยในอดีตเคยเป็นสำนักงานของมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยฯ และยังเป็นสถานที่ “ปลูกคน” โดยในระหว่างปี 2522-2528 สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ให้ความช่วยเหลือจัดทำโครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา โดยสนับสนุนด้านสถานที่พักสำหรับเยาวชนชาวเขาจากถิ่นห่างไกลให้ได้รับการศึกษา ทั้งวิชาพื้นฐานจากโรงเรียนในเมืองและทักษะการใช้ชีวิต โดยนำเยาวชนเหล่านั้นมาอยู่ร่วมกันในลักษณะครอบครัว ช่วยกันทำงานปลูกผัก ทำอาหารด้วยกัน เพื่อฝึกการพึ่งพาตัวเอง การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานให้มีความเสียสละ ขยัน และเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมต่อชุมชนในอนาคต

พล.ต.ต. นพ.เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร

ขบวนตุงและขันดอก​​​​​​​

    “แม่ฟ้าหลวง” ไม่เคยมีรับสั่งให้ปฏิบัติเช่นใด แต่ทรงสอนด้วยวิธีอันแยบยลด้วยพระจริยวัตรของพระองค์เอง การที่ทรงงานอยู่เสมอไม่หยุดหย่อน การที่ทรงมีพระเมตตาเผื่อแผ่ผู้ยากไร้ การที่ทรงประหยัดและการที่สนพระทัยช่วยเหลือด้านการศึกษา สาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม เป็นเข็มทิศชี้นำการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

​​​​​​​