สวัสดีครับ คราวก่อนๆ เราพูดคุยกันเรื่องการดูแลลูกสัตว์กำพร้า วันนี้มาคุยเรื่องสุนัขชราว่าควรมีการดูแลจัดการอย่างไรเพื่อให้เขาเหล่านั้นอยู่กับเราอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ
              เรามาประเมินว่าสุนัขของเราเข้าวัยชราหรือยัง โดยดูจากสายพันธุ์สุนัข ซึ่งสุนัขสายพันธุ์ใหญ่จะมีอายุขัยเฉลี่ยน้อยกว่าสุนัขสายพันธุ์เล็ก โดยต้องพิจารณารวมถึงภาวะโภชนาการ และการดูแลด้านอื่นๆ ที่ผ่านมามีผลต่อการเข้าสู่วัยชราของสุนัขได้ เช่น การที่สุนัขได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสมมาเป็นระยะเวลานานๆ ก็ส่งผลต่อสุขภาพช่วงวัยชรา หรือการที่ไม่ได้รับการดูแลป้องกันโรคที่ดีพอก็ส่งผลในช่วงชีวิตบั้นปลายได้
 

           โรคหรือภาวะต่างๆ ที่พบได้ในสุนัขชรามีมากมายหลายระบบอันเกิดจากความเสื่อมตามวัย เช่น โรคเกี่ยวกับโครงสร้าง โรคหัวใจ โรคไต ฯลฯ รวมถึงโรคเกี่ยวกับเนื้องอก หรือมะเร็ง ที่กล่าวมาจะมีผลกระทบต่อร่างกาย ส่วนโรคข้ออักเสบก็มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหว เป็นต้น
              อีกภาวะหนึ่งที่เจ้าของอาจคาดไม่ถึง ซึ่งทำให้กระทบกับกิจวัตรประจำวันของสัตว์เลี้ยงได้ คือ ภาวะสมองเสื่อม โดยสุนัขอาจแสดงอาการให้เห็นได้ในหลายรูปแบบ เช่น สับสน วิตกกังวล อยู่ไม่สุข กระสับกระส่ายอย่างรุนแรง ไม่อยากเล่น เลียมากกว่าปกติ หลงลืมเรื่องที่เคยฝึก หรือกฎของบ้าน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ช้าลง ไม่สามารถจำเส้นทางที่เคยใช้เป็นประจำได้ ไม่ดูแลตัวเอง กลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ เบื่ออาหาร เปลี่ยนแปลงการนอนหลับ (เช่น ตื่นตอนกลางคืน และนอนระหว่างวันแทน)
            เรามาดูเรื่องการดูแลกันบ้าง หมอแนะนำแนวทางการดูแลดังนี้ ได้แก่ หมั่นสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น การเดิน การขับถ่าย ฯลฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เช่น การจำทางที่ใช้ประจำไม่ได้ จำชื่อไม่ได้ 
             การพาไปตรวจกับสัตวแพทย์เป็นประจำตามนัดเพื่อดูความเป็นไปของร่างกายสัตว์อย่างต่อเนื่อง ปรับเรื่องอาหารโภชนาการให้เหมาะสมตามวัยและสุขภาพรายตัวสัตว์ นอกจากนี้ การให้สัตว์รับอาหารเสริมต่างๆ ควรปรึกษาสัตวแพทย์ก่อน จัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น การลื่นล้ม ตกกระได เป็นต้น 
 

             การจัดกิจกรรมออกกำลังกาย การเล่นที่เหมาะสมกับสุนัขของเรา กิจกรรมร่วมกับสัตว์เลี้ยงข้อนี้ดีต่อสุขภาพแล้วยังเป็นส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงแสนรักไปในตัวด้วย อีกส่วนที่มีความสำคัญไม่น้อยนั่นคือ วัสดุปูรองเวลานอนเนื่องจากบางพื้นผิวเป็นอุปสรรคในการลุกยืนได้
อ้อ! ท่านที่มีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่อาจต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายกรณีฉุกเฉินไว้ด้วย การที่เขาอยู่กับเจ้าของมานานจนเข้าวัยชรา การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่านเจ้าของจะทราบดีที่สุดและสามารถให้ข้อมูลต่อสัตวแพทย์เพื่อช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีไปนานๆ