royal coronation
27 มกราคม 2563
ไลฟ์สไตล์

ภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี

14 กรกฎาคม 2562 - 06:00 น.
ภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญฯ,สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์,กิตติพงษ์ สารสมบูรณ์,ชัชชฎา ก้องธรนินทร์,นภัสดล หวั่งหลี,มิ้นท์ ณิชชา บุณยากร,เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป,การบินไทย
Shares :
เปิดอ่าน 4,898 ครั้ง

ภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด "พระปฐมบรมราชโองการ" ร่วมจารึกเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย

     พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ผ่านมาถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง อีกทั้ง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 

   

สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์-กิตติพงษ์ สารสมบูรณ์

     นำมาซึ่งความปีติแก่คนไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องในวาระโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ กิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด และสร้างตราผลิตภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว ภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด “พระปฐมบรมราชโองการ” ขึ้นเพื่อร่วมจารึกเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยให้เก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งในห้วงความทรงจำในหัวใจคนไทยตลอดไป

นภัสดล หวั่งหลี-ปษา นิมมานเหมินทร์ ชมนิทรรศการ

      ภายในงานได้รับเกียรติจากเซเลบริตี้ตระกูลดัง อาทิ “เปิ้ล” ชัชชฎา ก้องธรนินทร์, “ป้ม” นภัสดล หวั่งหลี, เปษา นิมมานเหมินทร์, “จอย” อุไรวรรณ เมธาขจรกุล และ “มิ้นท์” ณิชชา บุณยากร เป็นต้น ที่ตั้งใจมาร่วมงานด้วยหัวใจเพื่อระลึกถึงช่วงเวลาแห่งความปีติ และความประทับใจในพระราชพิธีครั้งสำคัญยิ่งในแผ่นดินไทย

   

ชัชชฎา ก้องธรนินทร์

 กิตติพงษ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้

      ภายในงาน กิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ เป็นผู้นำพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับ สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และเยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2562 ทุกภาพล้วนเป็นเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งได้ประกอบพระราชพิธีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบมา และเป็นภาพที่คนไทยไม่เคยเห็นในรอบ 70 ปี มาจัดแสดงให้ชมอย่างสวยงาม พร้อมกันนี้ได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเครื่องราชสักการะอย่างสมพระเกียรติ ณ บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิเอ็มควอเทียร์ จากนั้นแขกผู้มีเกียรติจึงเข้าสู่โรงภาพยนตร์เพื่อชมภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุด “พระปฐมบรมราชโองการ”

ณิชชา บุณยากร- อุไรวรรณ เมธาขจรกุล

วิสัยชาญ สิงห์กุล-ปุณณชิต อยู่แสง

     เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมจารึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด “พระปฐมบรมราชโองการ” ที่โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต และโรงภาพยนตร์ระบบ IMAX, 4DX ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ