สวัสดีครับ หมอเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านประสบการณ์เลือดกำเดาไหลโดยเกิดกับตนเองหรือคนรอบข้าง อาการเลือดกำเดา คือ การที่มีเลือดไหลออกจากโพรงจมูก ในสัตว์เลี้ยงก็เกิดภาวะนี้ได้เช่นกัน โดยสาเหตุการเกิดมีหลากหลายกันไป เช่น ภาวะอากาศร้อน หรือแห้ง โรคเลือด และหลอดเลือด อุบัติเหตุ หรือการกระทบกระแทก การให้ยาบางชนิด ภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสม การติดเชื้อต่างๆ โรคเนื้องอกหรือมะเร็ง เป็นต้น

              ภาวะนี้มักจะไม่รุนแรงหากเป็นไม่รุนแรง หรือเป็นบ่อย แต่หากพบบ่อยควรหาสาเหตุการเกิดโดยปรึกษาสัตวแพทย์ของท่าน สัตวแพทย์อาจขอตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการเพิ่มจากการตรวจร่างกาย เช่น การตรวจทางโลหิตวิทยา การตรวจทางรังสีวินิจฉัย การเพาะเชื้อ และการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อส่งตรวจทางเซลล์ เป็นต้น ปกติเลือดกำเดาสามารถหยุดเองได้ในไม่กี่นาที

                การช่วยเหลือสัตว์ที่เกิดภาวะนี้เบื้องต้น คือ การแยกสัตว์ให้อยู่ในที่สงบเพื่อลดความกังวลของสัตว์ จากนั้น ลดอุณหภูมิบริเวณโพรงจมูกโดยการใช้น้ำแข็งห่อผ้าประคบบริเวณจมูกและหน้าผาก หากเป็นไปได้ให้สัตว์อยู่ในที่ร่มมีการระบายอากาศที่ดี ก็รอสัก 20 นาที ถ้าไม่มีวี่แววว่าเลือดกำเดาหยุด หรือไหลน้อยลง ควรพาไปพบสัตวแพทย์ บางสาเหตุเช่นการติดเชื้อ ภาวะไข้ หรืออื่นๆ ต้องหาสาเหตุให้พบ เพราะเลือดกำเดาอาจเป็นอาการที่เกิดขึ้นภายหลังเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ

                การรักษาขึ้นกับต้นเหตุการเกิด ซึ่งหากเกิดจากสาเหตุโดยตรง เช่น การกระทบกระแทก สภาพอากาศ การแก้ไข ก็มักทำได้โดยง่าย แต่หากเป็นการแสดงอาการแบบมีต้นเหตุจากความผิดปกติของร่างกาย เช่น ภาวะผิดปกติของกระบวนการแข็งตัวของเลือด หลอดเลือดเปราะ การขาดสารอาหาร หรือวิตามิน การติดเชื้อบางชนิด รวมถึงโรคกลุ่มเนื้องอก แม้กระทั่งการได้รับสารพิษ ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากสัตวแพทย์เพื่อวางแผนการรักษา 

             หลังจากการวางแผนการรักษาแล้ว ควรหาแนวทางการป้องกันการกลับมาเกิดซ้ำ หรือหาวิธีการป้องกันในอนาคต เช่น การเสริมสารอาหาร หรือคุมการติดเชื้อต่างๆ ซึ่งอาจมีแนวโน้มกลับมาเป็นอีก การตรวจเฝ้าระวังตามนัดของสัตวแพทย์ เพื่อติดตามอาการของโรค จะเห็นได้ว่าภาวะนี้เหมือนไม่มีอะไรน่ากังวล ใช่ครับถ้ามาจากสาเหตุทั่วไปดังที่พูดไป 

   

         แต่หากมาจากสาเหตุอื่นๆ ที่น่ากังวล เจ้าของต้องสังเกตอาการเพื่อเป็นข้อมูล เมื่อไปพบสัตวแพทย์ตอนซักประวัติ โดยควรสังเกตเวลาที่สัตว์แสดงอาการ ระยะเวลาที่มีอาการ ความยากง่ายของการห้ามเลือดกำเดา รวมถึงข้อมูลพื้นฐานของสัตว์เลี้ยง และประวัติการเจ็บป่วย และยาประจำตัว เป็นต้น

           เลือดกำเดาไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ถ้าเราเข้าใจและตั้งสติครับ !