“เพราะเราเป็นเรา เขาจึงมา” คอนเซ็ปต์สั้นๆ เกิดจากคนกลุ่มหนึ่งของ “บ้านโพนสูง” ที่มีความหวงแหนและต้องการอนุรักษ์ถิ่นฐานและอาชีพเกษตรกรรม ให้คงอยู่ให้ได้ท่ามกลางสังคมเมือง ใจกลางจังหวัดนครราชสีมา ที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องขนาดใหญ่ รวมไปถึงหมู่บ้านจัดสรรทั้งหลายที่ผุดขึ้นมากมายหลายโครงการ

ทีมอาสาทีเอ็มบี

          หลายคนเริ่มสงสัยว่า ทำไมพลังของคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ถึงสามารถขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่เกษตรกรรมแห่งนี้ที่ยังเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ให้เกิดเป็นความยั่งยืน เพื่อลดการเก็งกำไรจากการขายที่ดินให้แก่นายทุนจนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนิเวศเกษตรเมืองได้สำเร็จ

สุภารัตน์ ช่อดอกรัก

          สุภารัตน์ ช่อดอกรัก ผู้จัดการเขตธุรกิจ สาขานครราชสีมา ทีเอ็มบี กล่าวว่า อย่างที่ทราบกันดีว่า ทีเอ็มบี มีโครงการ FAI-FAH for Communities ที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด Make THE Difference เปลี่ยน...เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยการรวมพลังของผู้บริหารและอาสาสมัครทีเอ็มบีทั้งองค์กร จากทั่วประเทศ ที่มุ่งมั่นลงมืออาสาทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา และส่งต่อองค์ความรู้ ร่วมแรง ร่วมใจ เปลี่ยนชุมชนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และชุมชนโพนสูงแห่งนี้ เป็นหนึ่งชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และเห็นความตั้งใจของทุกคนที่ต้องการรักษาพื้นที่ตรงนี้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราอยากมาร่วม “เปลี่ยน” เพื่อให้เกิดความยั่งยืน จึงเกิดเป็นโครงการ “ท่องเที่ยวบ้านโพนสูง นิเวศน์ เกษตรขอบเมือง” ขึ้นมา

แปลงนาบัว ริมคลองบริบูรณ์

เพิ่มเส้นทางปั่นจักรยานในชุมชน

          “ชุมชนโพนสูง เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความเป็นธรรมชาติ แต่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคราช แต่ละปีที่ดินตรงนี้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่า ที่สำคัญมีการขยายพื้นที่สร้างเป็นอาคาร โรงแรม และบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เมื่อเทียบกับวิถีชีวิตดั้งเดิม มีอาชีพทำนา ปลูกผัก ซึ่งรายได้ไม่ได้เยอะมาก จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายครอบครัวตัดสินใจขายที่ดินให้บ้านจัดสรร แต่มีคนกลุ่มหนึ่งนำโดย ผู้ใหญ่บ้านอรุณ ที่มีความเข้มแข็งและตั้งใจจะดำรงพื้นที่แห่งนี้ให้คงอยู่ และคงอัตลักษณ์เดิมของชุมชนให้ได้ แต่ด้วยพื้นที่ชุมชนโพนสูง มีความเป็นธรรมชาติมากแต่อยู่ท่ามกลางป่าคอนกรีต หากจะสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ แล้วขายแค่ความเป็นธรรมชาติอย่างเดียวคงไม่อาจจะดึงดูดคนได้เท่าที่ควร แต่ต้องมีบางอย่างมาดึงดูดให้มีเสน่ห์มากขึ้น ซึ่งต้องยังคงความเป็นวิถีของชาวบ้าน ทางทีมอาสามัครทีเอ็มบี จึงลงพื้นที่สำรวจและดูว่าควรจะเพิ่มเติมอะไร และได้ร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปกับชุมชน ได้ผลสรุปคือ การปรับชุมชนให้เป็นเส้นทางปั่นจักรยาน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเชิญชวนคนจากที่อื่นมาร่วมมาสัมผัส โดยเรามาผนวกกับวิถีชาวบ้านที่ยังคงใช้จักรยานปั่นเป็นหลัก นอกจากนี้ยังได้นำประสบการณ์การเป็น “แบงเกอร์” มาช่วยแนะนำ ในเรื่องด้านบริหารจัดการ เรื่องระบบบัญชีการจัดการรายรับรายจ่าย เพื่อชาวบ้านจะได้รู้วิธีการทำงานและจัดสรรรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบ" สุภารัตน์ กล่าว

อรุณ ขันโคกสูง 

          อรุณ ขันโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านโพนสูง กล่าวว่า ชุมชนตรงนี้เป็นเกษตรกรรมแบบผสม ลำพังปลูกข้าวอย่างเดียว หรือทำผลิตภัณฑ์แปรรูปไม่กี่อย่างไม่น่าจะสร้างรายได้เพียงพอ จึงพยายามสร้างอาชีพเพิ่มโดยนำสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่มาทำให้เกิดดอกออกผล ของดีๆ ของชุมชนเรามีเยอะ ที่น่าจะมาสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน จึงทำมีการรวมกลุ่มทำอาชีพ อาทิ การทำขนมไทย, น้ำมะนาว, น้ำหม่อน, หมูหลุม, ฟาร์มจิ้งหรีด, เพาะเห็ด เป็นต้น รวมทั้งตอนนี้เรามีโฮมสเตย์บริการอีกด้วย พร้อมกับได้เน้นเสมอ ต้องสะอาด และน่ามอง ที่ผ่านมาจะมีข้าราชการ หรือกลุ่มเกษตรกรหลายแห่งที่ติดต่อมาดูงานเรื่องการทำเกษตร ก็จะเข้ามาพัก ตั้งใจว่าอยากจะต่อยอดให้มีคนนอกที่อยากจะมาสัมผัสธรรมชาติ เชิงเกษตร ตามวิถีชุมชน ได้เข้ามาพัก พร้อมกันนี้เรายังเตรียมจักรยานส่วนกลางไว้รองรับ บริการให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

อ.ภัทรศักดิ์ สิมโฮง 

          อ.ภัทรศักดิ์ สิมโฮง สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า จุดเริ่มต้นตอนแรกที่ทางมหาวิทยาลัย เข้ามาสำรวจแล้ว 3 ปี เพราะเรามาจากต้องการอนุรักษ์หวงแหนพื้นที่เกษตร เพราะตอนนี้โคราชกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงอยากอนุรักษ์พื้นที่ตรงนี้ที่อยู่ใกล้เมืองให้คงอยู่ จากการสำรวจพบว่าพื้นที่แห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกมาก สามารถทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เช่น แปลงนาบัว ริมคลองบริบูรณ์ คิดว่าจะจัดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยและเป็นแหล่งให้ข้อมูลเชิงเกษตร นอกจากนี้เรายังเชิญศิลปินชื่อดังอย่าง อ.ไพโรจน์ ธีระประภา มาร่วมสำรวจลงพื้นที่พร้อมกับแนะนำว่าควรจะเพิ่มอะไรบ้าง เพื่อให้พื้นที่แห่งนี้มีมนต์เสน่ห์และความเก๋ยิ่งขึ้น โดยที่คงตามแบบฉบับดั้งเดิม และเมื่อมีจุดเริ่มต้น แต่การจะทำให้เป็นจริงได้ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างมาช่วยผลักดันให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นจริง เมื่ออาสาสมัครทีเอ็มบีเข้ามาผมกับทางผู้ใหญ่รับรู้ได้ทันทีว่าแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้จะเกิดขึ้นได้จริงแน่ๆ เหมือนมาช่วยทำความฝันให้ชาวชุมชนโพนสูงได้เป็นจริงเร็วขึ้น ลำพังชุมชนกับทางมหาวิทยาลัย ที่ช่วยกันทำอาจจะยังไม่สำเร็จได้เร็วแบบนี้

หัตถกรรมพื้นบ้าน​​​​​​​

ผลผลิตจากท้องถิ่น

          “หลังจากที่เฟสแรกเราทำชุมชนแห่งนี้เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้ โจทย์ต่อมาคือในเฟส 2 ที่พวกเรากำลังร่วมมือกันสร้างให้พื้นที่แห่งนี้สามารถมาท่องเที่ยวตามฤดูกาล นักท่องเที่ยวมาได้ตลอด เพราะในแต่ละช่วงฤดูของโคราชจะมีความพิเศษ จึงน่าจะนำมาล้อกับเรื่องการท่องเที่ยวของเมืองโคราชได้ หากคุณมาในฤดูร้อน ก็มาสัมผัสบรรยากาศอีกแบบ ฤดูฝนคุณก็มาดูความชมชื่นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้อีก เมื่อเข้าฤดูหนาวที่โคราช จะอากาศจะดีมากไม่หนาวจนเกินไป และยิ่งได้มาปั่นจักรยานท่ามกลางเส้นทางธรรมชาติของเราด้วย เชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เหล่านักท่องเที่ยวได้สัมผัส ซึ่งหวังว่าระยะเวลาใน 4 เฟสที่เราร่วมมือร่วมกันพัฒนา และสร้างเสน่ห์ของชุมชนออกมาให้มากที่สุด อีกทั้งตอนนี้น้องๆ นักศึกษาได้มาช่วยทำของที่ระลึกออกมาให้ชุมชน รวมทั้งการเพนท์กำแพง เพื่อทำให้เป็นมุมถ่ายภาพ อย่างที่บอกว่าเรามีความตั้งใจมากว่าจะทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นจุดเช็กอิน แลนด์มาร์ค ของโคราชให้คนมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีการเกษตร และชุมชนแบบดั้งเดิมจริงๆ”

          แน่นอนว่าความสำเร็จทั้งหมดเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากการขับเคลื่อนที่ต้องการ “เปลี่ยน” อย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับ “ชุมชนโพนสูง” ที่ตอนนี้กำลังจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนได้ด้วยตัวเอง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของโคราชที่ต้องมาเช็กอิน !!!