เวลา 14.00 น.วันที่ 13 มิถุนายน 2562 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าวการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” ภายใต้คอนเซ็ปต์ แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน โดยมี ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานฯ, ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดงานฯ, สายสม วงศาสุลักษณ์ กรรมการอำนวยการจัดงานฯ และ ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการฯ ร่วมให้รายละเอียด ที่ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถ.พระราม 1 เมื่อบ่ายวันก่อน

         ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย กล่าวว่า สำหรับปีนี้จัดงานเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและพันธกิจของมูลนิธิฯ  และพระกรณียกิจของ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ 
ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา รวมถึงเป็นการระดมทุนสำหรับ เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

         "พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเน้นการช่วยเหลือ 3 ด้านคือ การบรรเทาทุกข์ด้วยการประทานถุงยังชีพเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ทั้งยังให้คนในมูลนิธิฯ ไปร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในการติดตั้งเสาสัญญาณบอกปริมาณฝนตก และสอนให้ชาวบ้านใช้สมาร์โฟนเพื่อส่งสัญญาณ นอกจากนี้ยังเน้นการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน อาทิ การส่งคนไปซ่อมสร้างบ้าน ให้หญ้าเพื่อให้สัตว์มีอาหาร ให้ปลาไปเลี้ยงเป็นอาชีพ หรือการส่งผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้ในการผลิตสินค้าและหาตลาดเพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น " ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานฯ กล่าว พร้อมทั้งเชิญชวนเพิ่มเติมว่าในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทางมูลนิธิฯ ได้มีจัดการแสดงพิเศษเฉลิมพระเกียรติ จึงขอเชิญประชาชนร่วมถวายพระพร โดยเขียนคำถวายพระพรบนการ์ดรูปหัวใจแล้วไปร้อยเรียงกัน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี

         ด้าน ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กล่าวว่า ภายในงานนอกจากนิทรรศการและการออกร้านจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว ในปีนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสนวัตกรรมภาพยนตร์ 4 มิติ บอกเล่าเรื่องราวการช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง สัมผัสบรรยากาศและร่วมจัดถุงยังชีพพระราชทาน ร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแบ่งปันกับมูลนิธิฯ ชมรถประกอบอาหารหนี่งในโรงครัวพระราชทาน ที่อาสาสมัครเรียกกันว่า “รถเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ช่วยด้วยใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” สำหรับลงพื้นที่เพื่อปรุงอาหารและแจกจ่ายไปยัง ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่นั้นๆ และผู้เข้าชมงานยังได้มีโอกาสชิมเมนู “ไก่ทอด” แสนอร่อยอีกด้วย ในส่วนของถุงยังชีพพระราชทาน นอกจากประชาชนจะได้ ร่วมจัดถุงยังชีพ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ท่านยังได้สัมผัสสิ่งของภายในถุงยังชีพพระราชทาน ทั้ง 4 ประเภท คือ ถุงยังชีพพระราชทานสีส้ม-สีม่วง- สีน้ำเงิน และสีเหลืองสำหรับพระภิกษุ ได้รับทราบถึงน้ำพระทัย พระเจ้าวรวงศเ์ธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ที่ทรงเลือกรายการ สิ่งของในถุงยังชีพพระราชทานด้วยพระองค์เองด้วยความใส่พระทัย ในส่วนของการออกร้านผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึก จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากฯ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ "พึ่งพา" เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  

         ขณะที่ สายสม วงศาสุลักษณ์ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ย้ายมาจัดที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จึงทรงเน้นย้ำให้จัดร้านเก๋ๆ ซึ่งปีนี้มีทั้งหมด 140 ร้าน อาทิ ร้านจากโครงการกำลังใจ ร้านจากมูนิธิ ณภาฯ ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ร้านค้าจากสถานทูต ร้านสมาคมภริยาและแม่บ้านเหล่าทัพ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ การสาธิตการช่วยผู้ประสบภัย และที่พลาดไม่ได้คือจะหมอดูศาสตร์ต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูดวงชะตาถึงวันละ 20 คน นำโดย อ.คฑา ชินบัญชร 

        ปิดท้ายที่ ฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กล่าวเสริมว่า ในปีนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้ประทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ รูปดอกกุหลาบ เปรียบเสมือน “น้ำพระทัย และพระเมตตา” นำมาประดับบนแก้วพอร์ซเลนเพิ่มความหรูหรา ประดับ ด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้บรรจุในกล่องสวยงาม เหมาะแก่การซื้อไปเป็นของขวัญ โดยทางมูลนิธิฯ ผลิตเพียง 1,000 ใบเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ระลึก ตามความนิยม เช่น เสื้อโปโล เสื้อยืด หมวกพึ่งพา RUN ผ้าบัฟ และกระเป๋าพึ่งพา RUN  พลาดไมได้ก้บเมนู “ตับบดเสวย” สูตรประทานจากพระเจ้าวรวงศเธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, เมนูน้ำพริกปลาดุกป่นผัดพริกขิงสูตรประทานจากห้องเครืองวังเทเวศร์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ยั่งยืนจากชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน อาทิ ผ้าคราม จ.สกลนคร, ผ้าไทยทวน จ. สุโขทัย, ผ้าไทลื้อ จ.น่าน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะเพลิดเพลินการแสดงจากวง ดนตรีและศิลปินชื่อดังหมนุนเวียนสลับสับเปลี่ยน อาทิ วง bnk 48 จะขึ้นเวทีในช่วงเย็นวันที่ 13 กรกฎาคม เป็นต้น

         สำหรับงาน "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00–21.00 น. (สำหรับวันศุกร์และวันเสาร์ เปิดถึงเวลา 22.00 น.) ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนาม กีฬาแห่งชาติ ทั้งนี้รายได้จากการจัดงานเข้าสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ ในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากจากอุทกภัย โดยวันเปิดงานในวันที่ 5 กรกฎาคม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน เวลา 17.00 น.โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เฝ้ารับเสด็จ