ในโอกาสครบรอบ 35 ปี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “Stop Soil Erosion, Save our Future หยุดการชะล้างพังทลายของดิน คืนชีวิตให้แก่นมะกรูด ด้วยศาสตร์พระราชา” ภายใต้แนวคิด “กรีนโนเวท เอาเออร์ ทูมอร์โรว์” เพื่อคืนพื้นที่ป่าและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้ชาวแก่นมะกรูด จ.อุทัยธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย ณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประสิทธิ์ โอสถานนท์ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพี ม.เกษตรศาสตร์ และเหล่าเซเลบริตี้หัวใจสีเขียว อาทิ “ผึ้ง” สิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา, “เบอร์ดี้” ปาวา นาคาศัย, “พิมพ์” พัฒนียา อุชชิน, “ถิงถิง” ธัญรดี ธรรมมณีวงศ์, “โอ๊ต” อภินัทธ์ พลาฤทธิ์  เป็นต้น ร่วมงานและร่วมแรงขุดคลอง ปลูกหญ้าแฝก สร้างกำลังใจให้ชาวแก่นมะกรูด ที่ห้องประชุมสภาตำบลแก่นมะกรูด ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เมื่อวันก่อน

เกียรติชาย ไมตรีวงษ์-ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ร่วมปลูกหญ้าแฝก

ปาวา นาคาศัย-พัฒนียา อุชชิน-สิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ช่วยกันขุดดิน

          เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ บิ๊กบอสกลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร แห่งบางจาก กล่าวว่า บางจากให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด รวมถึงการมีส่วนร่วมชะลอปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะสภาพภูมิอากาศ หรือโลกร้อน การขยายธุรกิจสู่พลังงานสีเขียว พร้อมพัฒนาธุรกิจไบโอ อีโคโนมี ปีนี้ได้เข้าร่วมโครงการด้านดินเพราะเห็นว่าเป็นแนวทางที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากโลกร้อน เพราะดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จะก่อให้เกิดชีวิต เป็นแหล่งอาหารแหล่งพลังงาน หากดินเสื่อมสภาพจะนำภัยพิบัติมาสู่ผู้คนโดยเฉพาะเกษตรกร

อภินัทธ์ พลาฤทธิ์-ธัญรดี ธรรมมณีวงศ์ สนใจสินค้าชุมชน

          "เราเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดินของเกษตรกรตำบลแก่นมะกรูดและยังป้องกันการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทั้งนี้จะน้อมนำศาสตร์พระราชาไปลงทำงานนำร่องกับ 4 ครอบครัว พื้นที่กว่า 20 ไร่ และทำในลักษณะโครงการวิจัย มีติดตามวัดผลที่จะเกิดขึ้นทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้วางแผนกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์สำคัญและติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องจากการหยุดชะล้างหน้าดินร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินต่อเนื่องตลอด 3 ปีนี้” เกียรติชาย กล่าว

สิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา

พัฒนียา อุชชิน-ปาวา นาคาศัย

คนละแรงสองแรง