royal coronation
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
ไลฟ์สไตล์

รักษ์โลกเพื่อวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 - 13:00 น.
อีโค่เฟส บายอีโคโทเปีย,สิ่งแวดล้อม,ทรัพยากร,อีโค่,สาลวิท สุวิพร,อุสรา ยงปิยะกุล,รศดรสิงห์ อินทรชูโต,สยามพิวรรธน์
Shares :
เปิดอ่าน 3,564 ครั้ง

ชวนคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม และดูแลใส่ใจโลกให้น่าอยู่ต่อไป

          ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม จัดงาน "อีโค่เฟส บายอีโคโทเปีย" ชวนทุกคนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากร ปกป้องสิ่งแวดล้อม และดูแลใส่ใจโลกให้น่าอยู่ต่อไป ด้วยการยกกิจกรรมเกี่ยวกับอีโค่ที่ตรงกลุ่มไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มาไว้ใจกลางเมือง พร้อมเปิดตัวหนังสือเขียวสยามเล่มที่ 2 รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เทรนด์การรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป และแจกหลอดโลหะ ต้นไม้ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ที่ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต-อุสรา ยงปิยะกุล

สาลวิท สุวิพร-ภราดร จุลชาต

          อุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า สยามพิวรรธน์เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ล้ำสมัย ให้ความสำคัญต่อการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและพยายามกระตุ้น รณรงค์ให้พนักงาน และประชาชนตระหนักให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบสังคมร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอย่างสม่ำเสมอ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562 สยามพิวรรธน์ จึงจัดงาน “อีโค่เฟส บายอีโคโทเปีย" ขึ้น โดยรวมสินค้า ของใช้สไตล์อีโค่จากอีโคโทเปีย ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมร่วมรณรงค์งดใช้หลอดพลาสติก ด้วยการแจกหลอดกระดาษกว่า 3,000 หลอดให้แก่ร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกร้านภายในสยามดิสคัฟเวอรี่ เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนลด ละ เลิก การใช้หลอดพลาสติกโดยไม่จำเป็น ตลอดเดือนมิถุนายนนี้! รวมถึงร่วมมือกับบริษัทคิด คิด นำแอพพลิเคชั่นอีโค่ไลฟ์ (application ECOLIFE) มาให้ทุกคนดาวน์โหลดเพื่อบันทึกข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับลดการใช้บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง สะสมเป็นพอยต์เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการใช้แอพพลิเคชั่นได้อีกด้วย

ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

          ภายในงานยังพบกับการเปิดตัวหนังสือ “เขียวสยาม” เล่มที่ 2 ซึ่ง รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ที่ปรึกษาโครงการอีโค่โปรเจกต์ กล่าวว่า สำหรับหนังสือเขียวสยามเล่มที่ 2 เป็นการจับประเด็นและรวบรวมแนวทางการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และการนำเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ แต่อ่านสนุก การจัดเล่มที่สวยงาม อ่านง่ายจากนักคิด นักวิจัย นักพัฒนาจากนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่น อาหาร อุตสาหกรรม เทรนด์รักษ์โลก เป็นต้น เพื่อให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากสังคมไทยและโลก เพื่อผู้อ่านได้สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ต่อไปอีกด้วย

วสุวัส คูหาเปรมกิจ

          เซเลบริตี้รักษ์โลกยังเผยวิธีการช่วยลดโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อมในสไตล์คนรุ่นใหม่ เริ่มที่ วสุวัส คูหาเปรมกิจ กล่าวว่าการช่วยลดโลกร้อนทำได้หลายวิธี เริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เช่น ไม่ใช้ถุงพลาสติกแค่ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และเวลาทิ้งก็ควรแยกไปใส่ถังรีไซเคิล นอกจากช่วยลดขยะแล้วยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษในแหล่งน้ำต่างๆ อีกทั้งปัจจุบันยังเลือกใช้ถุง biodegradable plastic ที่สามารถย่อยสลายและกลายเป็นปุ๋ยได้ตามธรรมชาติด้วย

กนกรส กิตติขจร

          ส่วน กนกรส กิตติขจร เผยว่า พกแก้วส่วนตัวไปสั่งเครื่องดื่มเสมอ ซึ่งป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำทุกครั้ง เพราะถ้าเราลดการใช้แก้วพลาสติกและหลอดได้ ก็จะส่งผลดีต่อธรรมชาติ และสัตว์ ลดขยะได้อีกด้วย

สาลวิท สุวิพร แจกหลอดโลหะเพื่อรณรงค์การใช้หลอดพลาสติก

          งาน “อีโค่เฟส บายอีโคโทเปีย” จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาโลกใบนี้ให้เขียวขจีและสวยงามต่อไป และหาไอเดียรักษ์โลกได้อีกมากมายที่อีโคโทเปีย ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ