คนคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นเพียงหนึ่งชีวิต เติบโตด้วยความรักความห่วงใยของครอบครัว ก่อเป็นสายสัมพันธ์ที่ผูกพันใกล้ชิด เมื่อคนหนึ่งเจ็บ คนที่เหลือย่อมเจ็บตามไปด้วย เพราะคนไม่ป่วยก็ทุกข์ไม่ต่างกัน ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงจัดงาน “50 ปี มูลนิธิรามาธิบดีฯ...สานต่อการให้ไม่สิ้นสุด” แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “โรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว” และ "คนไม่ป่วยก็ทุกข์ ไม่ต่างกัน" เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งอยู่ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา 

          ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่า สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เปิดรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน รวมถึงเปิดบริการห้องผ่าตัดและศูนย์ไตเทียมแล้ว แต่เนื่องจากมีบุคลากรจำกัด และยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ในขณะนี้ยังระดมทุนจัดซื้ออย่างต่อเนื่อง จึงยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ แต่ทางสถาบันมีแผนรองรับการขยายตัวนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ โดยจะเปิดให้บริการห้องสวนหัวใจ ห้องส่องกล้อง เร็วๆ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มคนไข้ที่มีเพิ่มขึ้นเช่นกัน

บรรยากาศภายในงาน

          “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นอกจากเป็นโรงพยาบาลแล้วยังเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาและวิจัย เพื่อผลิตบุคลากรการแพทย์ที่มีคุณภาพทุกระดับ เน้นด้านการศึกษาฝึกอบรมของแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยซับซ้อน รวมทั้งเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับปัญหาด้านสาธารณสุขสำคัญๆ ของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางเผยแพร่วิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ” ศ.นพ.ปิยะมิตร กล่าว

พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ 

          ด้าน พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิรามาธิบดีฯ ตระหนักดีว่า ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือ จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง และสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อพัฒนาวงการสาธารณสุข ทั้งทางด้านงานวิจัยและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และยังคงเดินหน้าเป็นฟันเฟืองสำคัญเชื่อมโยงวัฏจักรแห่งการให้ต่อไป เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ตามปณิธาน “คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด” และได้จัดทำภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงิน

คอลเลกชั่นหัวใจอินฟินิตี้ประจำปี 2019

          “ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว มีเค้าโครงจากเรื่องจริงที่พบเห็นได้จากทุกครอบครัวที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ปฏิเสธไม่ได้ว่า จะเห็นคนข้างตัว ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ สามีภรรยา หรือลูกๆ ที่ร่วมเจ็บปวด และต่อสู้กับโรคร้ายไปพร้อมกัน ดังนั้นเงินบริจาคจากทุกคนนอกจากจะช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแล้ว ยังมีส่วนช่วยคืนคนรัก คืนลูก คืนสมาชิกในครอบครัวให้ได้อยู่ร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งสามารถรับชมพร้อมกันทางโทรทัศน์ เว็บไซต์ และยูทูบ ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป” ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าว

คอลเลกชั่นหัวใจอินฟินิตี้ประจำปี 2019

          ทั้งนี้ นอกจากการบริจาคเงินแล้ว ทุกคนยังสามารถสนับสนุนของที่ระลึกคอลเลกชั่นหัวใจอินฟินิตี้ประจำปี 2019 และสามารถบริจาคเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 026-3-05216-3 ธ.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 090-3-50015-5 หรือบริจาคออนไลน์ทาง www.ramafoundation.or.th โทร.0-2201-1111