“เพราะอาหารมีความเป็นพลวัต” เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของอาหารที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ ดัดแปลง หรือปรับปรุงให้มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นกับอาหารเสมอ จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้อาหารไม่ได้เป็นเพียงแค่ 1 ในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิตเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งยังเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอีกด้วย

         เบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอของวัฒนธรรมอาหาร คือ ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค สิ่งนี้เองที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการจัดงาน “Trend Watch Expo 2019 โดยยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์” เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารได้มาร่วมกันหาแรงบันดาลใจและไอเดียการสร้างสรรค์อาหารที่ได้พัฒนาจากเทรนด์โลก เพื่อนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจอาหารของตัวเองต่อไปได้

         จากการศึกษาเรื่องเทรนด์อาหารของสถาบันต่างๆ ทั่วโลก พบว่ากระแสของเทรนด์อาหารโลกนั้นเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะเรื่องของกระแสของการดูแลสุขภาพที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอาหารหรือการลดน้ำหนักเท่านั้น แต่ยังเกิดพฤติกรรมการเอาใจใส่และดูแลร่างกายในแง่มุมอื่นๆ เช่น การออกกำลังกาย หรือการบำบัดจิตใจก็มาด้วยกัน ผลการวิจัยของ Edelman พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในปี 2019 ที่มีผลต่อเทรนด์อาหารนี้ แบ่งออกเป็น 4 หมวดหลักๆ ได้แก่
         1.โภชนาการ และสุขภาพดี ไม่ใช่แค่ต้องการควบคุมอาหาร แต่ผู้คนยังมีการมองหาวิถีการกินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงจากธรรมชาติและโฮลิสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริโภคให้ถูกต้องตั้งแต่ DNA เพื่อนำมาปรับใช้กับโภชนาการแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละบุคคล

          2.การผสมผสานวัตถุดิบให้เกิดรสชาติใหม่ๆ ความต้องการที่จะสัมผัสรสชาติอาหารที่แปลกใหม่ของผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่จะจับคู่วัตถุดิบต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น การนำเอาไข่แดงเค็มมาใส่ในเมนูอาหาร หรือการผสมชาให้มีความหลากหลายจากรูปแบบการดื่มแบบดั้งเดิม ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเมนูอาหารที่ผสมเอาสิ่งที่เราไม่คาดคิดเข้าไว้ด้วยกันเกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ
         3.ความยั่งยืนจากศูนย์กลาง ผู้คนเริ่มตระหนักและลดการใช้พลาสติก หันมาเลือกใช้วัสดุธรรมชาติทดแทน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนมากขึ้น

          และ 4.อาหารปรับรูปแบบสังคม ผู้บริโภคใส่ใจกับแหล่งที่มาของอาหาร จากการศึกษาพบว่าพวกเขาเลือกซื้อสินค้าจากท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และต้องการบริโภคสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นผู้บริโภคก็ยังให้ความสนใจกับองค์กรที่มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ยินดีที่จะใช้จ่ายในร้านอาหารที่ให้สวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน เลี่ยงการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้แรงงานผิดกฎหมายอีกด้วย
         ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการแรงบันดาลใจใหม่ๆ เพื่อนำต่อยอดและพัฒนาให้เข้ากับร้านอาหารของตัวเอง พบกันได้ในงาน Trend Watch Expo 2019 วันที่ 5 มิถุนายนนี้ เวลา 13.00-16.00 น. โรงแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิท ลงทะเบียนฟรีที่ https://rebrand.ly/UFStrendwatchexpo (สงวนสิทธิ์ร่วมงานเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น) ประกาศผลทางเฟซบุ๊ก : มือโปรความอร่อย ในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้