ในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เด็กๆ ยิ่งต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่ และเสริมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อปูพื้นฐานทักษะที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่การเรียนรู้ด้านวิชาการเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาด้านความคิด อารมณ์ จิตใจ การเคลื่อนไหว และความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กัน ไอคอนสยาม จึงชวนคุณพ่อคุณแม่ร่วมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ที่ ไอคอน เอ็ดดูเคชั่น โซน ที่รวบรวมสถาบันการศึกษาชั้นนำมาไว้ด้วยกัน ครบถ้วนทั้งสายวิชาการ ศิลปะ และดนตรี บนชั้น 5 ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

   

ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล และลูกชาย

      “คุณหญิงแอร์” ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล เล่าว่า ลูกชายทั้ง 3 คนมีความชอบและความสนใจต่างกัน สำหรับน้องพจน์ลูกชายคนเล็กในวัย 3 ขวบ สมองเขาจะเรียนรู้และพัฒนาเร็วมาก นอกเหนือจากการเรียนการสอนในโรงเรียนก็จะพาไปเรียนเพิ่มเติมบ้าง โดยจะเน้นเรียนเสริมทักษะรอบๆ ด้านเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้เขากล้าแสดงออก ช่วยฝึกสมาธิ ฝึกระเบียบวินัย ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และฝึกแก้ไขปัญหาของเด็กวัยนี้

วิภาวี คอมันตร์  และลูกๆ

     ด้าน “โมนา” วิภาวี คอมันตร์ คุณแม่คนสวยของฝาแฝดชายหญิง “น้องธิ” เอกวิทย์ เและ “น้องดา” วรดา กล่าวว่า น้องๆ ทั้งคู่อายุ 10 ขวบ กำลังอยู่ในวัยที่เริ่มเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น มีความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง คุณแม่ก็จะพาลูกๆ ไปเรียนดนตรีเพื่อเสริมพัฒนาการ ซึ่งน้องดาจะชอบเรียนเปียโน ส่วนน้องธิชอบเรียนกีตาร์ ต้องบอกว่าการเรียนดนตรีนั้นมีประโยชน์ต่อการพัฒนาของเด็กๆ มาก ทั้งพัฒนาการทางสมอง อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

   

ศิรนุช โรจนเสถียร 

      ขณะที่ “แจน” ศิรนุช โรจนเสถียร  กล่าวว่า ตอนนี้ “น้องเจน่า” อยู่ในช่วงวัยกำลังเรียนรู้ เขาจะสนใจสิ่งรอบตัวและช่างซักช่างถาม คุณแม่ก็จะพยายามสอนและอธิบายโดยใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะอยากให้น้องได้หลายภาษา ตอนนี้ก็พาเขาไปเรียนสนทนาภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา โดยเน้นทักษะการฟัง พูด คำศัพท์ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ให้เขาได้ซึมซับภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ เสริมสร้างสติปัญญาควบคู่กับการพัฒนาไอคิวและอีคิว