เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด โดย กฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” 

         โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. เชิญชวนประชาชนร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

          จากนั้นเวลา 19.00 น. กฤษณา อัมพุช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชากันอย่างกึกก้อง เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว และร่วมชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติ อาทิ การแสดงหุ่นละครเล็ก ชุด ชักนาคดึกดำบรรพ์ จากหุ่นละครเล็กโจหลุยส์, การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ชุดพระรามครองเมือง, การบรรเลงเพลงเทิดพระเกียรติ จากวงดนตรีออร์เคสตราดุริยางค์ทหารอากาศ พร้อมชื่นชมนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา” นิทรรศการศิลปกรรม ร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 จาก 5 ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิของเมืองไทย ได้แก่ อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, จิตต์สิงห์ สมบุญ, ณกรณ์ (ลิค) ศรีประเสริฐ และ ชลิต นาคพะวัน ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน-12 พฤษภาคมนี้ ที่เอ็มโพเรี่ยม แกเลอรี่ ชั้น เอ็ม