royal coronation
13 ธันวาคม 2562
ไลฟ์สไตล์

รางวัลชื่นชมคนทำดี

12 มีนาคม 2562 - 17:00 น.
ศดรอุกฤษ มงคลนาวิน,นิติศาสตร์เพื่อสังคม,ศกิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์,นิติศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Shares :
เปิดอ่าน 721 ครั้ง

มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้กอปรคุณูปการเป็นแบบอย่างอันดีงามด้านนิติศาสตร์เพื่อสังคม 

          ทำดีต้องชื่นชม...คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานมอบรางวัลอุกฤษ มงคลนาวิน “นิติศาสตร์เพื่อสังคม” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดย ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่ ศ.กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นบุคคลผู้กอปรคุณูปการเป็นแบบอย่างอันดีงามด้านนิติศาสตร์เพื่อสังคม และโอกาสเดียวกันนี้ ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ยังจัดฉลองวันเกิดแด่ ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ในวาระอายุครบ 85 ปีท่ามกลางแขกเหรื่อ และอดีตคณบดี ร่วมแสดงความยินดี อาทิ ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน, ผศ.จุฑา กุลบุศย์, ศ.ธงทอง จันทรางศุ, รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย, ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล, กาญจนา นิมมานเหมินท์, รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก เป็นต้น ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ วันก่อน    

จุลสิงห์ วสันตสิงห์-สุรพล สร้างสมวงษ์ -ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร

เมธินี-เกริก-ภามาศ วณิกกุล

          ศ.ดร.อุกฤษ กล่าวว่า ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาได้สร้างอะไรมามาก แบ่งได้ 2 ประเภท คือ การสร้างวัตถุ อาทิ ตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภากาชาดไทย การสร้างพระอุโบสถ สถานสงเคราะห์ และการสร้างคน การสร้างวัตถุนั้นว่ายากแล้ว แต่การสร้างคนยากกว่ามาก โดยเฉพาะการสร้างคนให้เป็นคนดี ไม่เพียงให้ความรู้ติดตัวไว้ทำสัมมาชีพ แต่ยังต้องสร้างให้นิสิตนิติฯ จุฬาฯ รู้จักเรียนรู้ในการช่วยเหลือสังคม เช่น การออกค่ายอาสาพัฒนา และที่รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง คือ ได้สร้างคนให้เป็นครูที่ดีและเป็นนักกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ สร้างคุณนำความรู้ความเชี่ยวชาญไปช่วยเหลือสังคม อย่าง ศ.กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก-รัฐชาติ มงคลนาวิน -ดร.พืชภพ มงคลนาวิน

รศ.ชลัยพร เหมะรัชตะ-ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน-ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ-ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์-ศ.กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์

          ด้าน ศ.กิตติคุณ วิทิต ผู้ที่ได้รับรางวัลอุกฤษ มงคลนาวินฯ เป็นปีแรก เผยว่า รางวัลนี้จะสร้างกำลังใจและกระตุ้นพลังในการทำงานของตัวเองต่อไป รู้สึกภูมิใจที่มีโอกาสได้สอน และทำงานที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ตลอดระยะเวลาที่ทำงานมา นอกเหนือจากการสอนหนังสือ ได้ทุ่มเทให้งานช่วยเหลือผู้อพยพลี้ภัย ได้เรียนรู้สถานภาพความยากลำบากของผู้อพยพในภูมิภาคเอเชีย โดยเก็บข้อมูลเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหานโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความเป็นธรรมช่วยบรรเทากลุ่มคนเหล่านี้    

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ