สวัสดีครับ ครั้งนี้เรามาพูดคุยถึงสัตว์ที่ได้รับการบาดเจ็บบริเวณหลัง ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย หรือเกิดจากแรงกระแทกจากการเคลื่อนไหวที่รุนแรง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เส้นประสาทไขสันหลังเกิดความเสียหาย โดยตำแหน่งของเส้นประสาทไขสันหลังนั้นจะวางตัวอยู่ในกระดูกสันหลังและแตกแขนงออกมาตามปล้องของกระดูกสันหลัง ซึ่งต่อมาจากสมองเส้นประสาทไขสันหลังทำหน้าที่เชื่อมระหว่างสมองกับอวัยวะอื่น เส้นประสาทไขสันหลังออกจากสมองแล้ววิ่งในช่องกระดูกสันหลังผ่านกระดูกคอ กระดูกส่วนอก และสิ้นสุดที่กระดูกอกส่วนล่าง 

 

             ดังนั้น หากได้รับอุบัติเหตุที่คอ กระดูกส่วนอก และกระดูกสันหลังนั้นก็จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาทไขสันหลังได้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีอาการเจ็บปวด การก้าวขาเดินผิดปกติ ขาอ่อนแรง และเป็นอัมพาตได้ในที่สุด เพราะกระดูกสันหลังเป็นที่อยู่ของไขสันหลัง ซึ่งเป็นเส้นประสาทใหญ่ที่สุดของร่างกายที่ต่อโดยตรงจากสมอง 

              เมื่อเกิดการบาดเจ็บกระดูกสันหลัง ทำให้ไขสันหลังที่อาศัยอยู่ในกระดูกสันหลังบาดเจ็บไปด้วย อาจจะทำให้เส้นประสาทไขสันหลังได้รับอันตรายจนเกิดอาการอัมพาต เนื่องจากกระดูกส่วนเอวไม่มีเส้นประสาทไขสันหลัง แต่มันเป็นที่รวมของรากประสาท ถ้าท่านผู้อ่านนึกไม่ออกไปหาเล้งแซบ (เมนูอาหารจานโปรดของใครหลายคน) มาลองพิจารณาดู โดยสัตว์ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บไขสันหลังจะมีการสูญเสียของระบบประสาทการเคลื่อนไหว ระบบประสาทรับความรู้สึก และระบบประสาทอัตโนมัติขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เสียหายไปกระทบกับการทำงานของระบบ หรืออวัยวะไหน

              นอกจากนั้นยังเกิดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้แก่ การเกิดแผลกดทับ กล้ามเนื้อลีบ เป็นต้น ซึ่งเรามักจะคาดไม่ถึงว่ามีผลกระทบต่อระบบอื่นได้อีกมากมาย เช่น การติดเชื้อทั้งในระบบทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากสัตว์ป่วยไม่สามารถปัสสาวะเองได้ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เกิดภาวะโรคไตจากการคั่งของของเสียในร่างกาย และในสัตว์เพศผู้บางครั้งพบการหย่อนของอวัยวะเพศผ่านหนังหุ้มทำให้เกิดการระคายเคือง หรือภาวะเนื้อตายตามมาได้ 

             อีกอาการหนึ่งที่หมอเคยพบ คือ เกิดการทะลักของไส้ตรง เนื่องจากกล้ามเนื้อหูรูดเป็นอัมพาต รวมถึงการที่สัตว์ป่วยไม่สามารถช่วยตัวเองได้หากผู้เลี้ยงไม่มีเวลาดูแลอย่างใกล้ชิดอาจพบสัตว์เกิดภาวะขาดน้ำ หรืออาหารได้ และการป้อนน้ำ หรืออาหารหากไม่ระวังอาจเกิดการสำลักได้ 

    

         ดังนั้น สิ่งที่สำคัญกว่าการรักษา คือ การดูแลเอาใจใส่สัตว์ป่วยของท่านให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม เพราะอย่างที่หมอได้บอกมาแล้วว่าสัตว์ป่วยบางตัวไม่สามารถกินข้าว หรือขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระได้เองนั้น เจ้าของจึงต้องตระหนักเรื่องความสะอาดเป็นสำคัญ รวมถึงการทำกายภาพบำบัดตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ และการรักษาก็ใช้เวลานานกว่าสัตว์จะอาการดีขึ้น จึงต้องมีความอดทนและไม่ทอดทิ้งเขาเหมือนที่เขาไม่คิดจะทอดทิ้งคุณ