ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และพัฒนาให้ “คุ้งบางกะเจ้า” กลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และเหล่าพันธมิตรที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชา แห่งในหลวงรัชกาลที่ 9 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักการดำเนินงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม “เปิดวิถีชุมชน..คนคุ้งบางกะเจ้า” บริเวณพื้นที่แปลงปลูกป่าสวนเกษตรชุมชน หมู่ 8 และหมู่ 9 บริเวณผึ้งนางโฮมสเตย์ ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะทำงานจากองค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ พิชัย-สุพัตรา จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารจากบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ฯลฯ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

          ดร.สุเมธ กล่าวว่า การทำงานในปีที่ผ่านมาคณะทำงานได้ช่วยกันรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ของทั้ง 6 ตำบลในคุ้งบางกะเจ้า เพื่อพัฒนาพร้อมสร้างอัตลักษณ์ของพื้นที่สีเขียวต้นแบบในแต่ละตำบล อย่างในวันนี้บนพื้นที่ 23 ไร่ในความรับผิดชอบของกลุ่มเซ็นทรัลเป็นกลุ่มคณะทำงานต้นแบบกลุ่มแรก ที่มีการปลูกพืชคลุมดินบนพื้นที่ที่ต้องการการฟื้นฟูอันเนื่องมาจากปัญหาดินเค็มของหมู่ 9 และปลูกพืชสวนเกษตร, พืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานประจำท้องถิ่นบนพื้นที่ของหมู่ 8 ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ยังเป็นทรัพยากรพื้นฐานเชิงนิเวศที่สำคัญ ถือว่าตอบโจทย์ทั้งด้านอนุรักษ์-พัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นบนความต้องการที่แท้จริงของชุมชน

แปลงพืชสวนผสม

พิชัย-สุพัตรา จิราธิวัฒน์ 

          ด้าน พิชัย จิราธิวัฒน์ กล่าวว่า จากกิจกรรมโครงการก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้กระจายเข้าสู่ชุมชนเป็นเงินทั้งสิ้น 647,079 บาท ซึ่งต่อจากนี้เราจะมีการจัดงานบางกะเจ้า เอ็กซ์โป ซึ่งถือเป็นการจัดงานอย่างเป็นทางการตามแผนพัฒนารายได้และสร้างอาชีพ ประมาณเดือนพฤษภาคม ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางในการพัฒนาครั้งนี้ จะเชื่อมโยงกระบวนการมีส่วนร่วมและตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าให้เติบโต แข็งแรง อย่างยั่งยืนสืบไป

มะม่วงน้ำดอกไม้ของดีจาก ต.ทรงคนอง

ถ่านไบโอชาร์ของดีจาก ต.บางน้ำผึ้ง

          ในโอกาสนี้ กลุ่มเซ็นทรัล และภาคีเครือข่ายคณะทำงานด้านส่งเสริมอาชีพ ได้มอบเงินสนับสนุนพื้นที่สีเขียว และยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ อาทิ เตยหอม ตะไคร้หอม มะม่วงน้ำดอกไม้ ละมุด เป็นต้น อีกทั้งในงานได้จัดแสดงของดีคุ้งบางกะเจ้า 6 ตำบล ได้แก่ น้ำตาลมะพร้าวจาก ตำบลบางยอ ซึ่งเป็นเตาน้ำตาลออแกนิกแห่งสุดท้ายบนเกาะบางกะเจ้า ตำบลทรงคนอง มีมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เกิดจากการผสมผสานของระบบนิเวศ 3 น้ำ คือ น้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย ของดีจากตำบลบางกระสอบ ทำจากช่อจาก มีสรรพคุณเป็นยาเย็น ขับสารพิษในร่างกาย ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ดื่มเพื่อบำรุง ตับ ไต ตำบลบางกอบัว นำเสนอสบู่จากผลิตจากผลแก่และเปลือกจากเหลือใช้ ตำบลบางกะเจ้า นำเสนอน้ำพิลังกาสา สมุนไพรพื้นบ้าน ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ เส้นเลือดในสมองอุดตัน รักษาโรคท้องร่วง แก้ไอ แก้ลมพิษ และ ตำบลบางน้ำผึ้ง นำเสนอถ่านไบโอชาร์ ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดึงคาร์บอนไว้ในดิน เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ รักษาสภาพความชุ่มชื้นของดิน เพิ่มอัตราการเติบโตของต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ