ด้วยพระปรีชาสามารถในเชิงศิลปะหลากหลายสาขาของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะงานด้านจิตรกรรมไทย โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนาวงการศิลปะของไทยเป็นอย่างยิ่ง ในปี 2557 มีพระราชดำริให้ผลิตสีคุณภาพ ราคาประหยัด และปลอดสารพิษสำหรับคนไทยและนักเรียนไทย เป็นสีที่คนไทยทุกระดับ สามารถใช้เป็นสีสำหรับสร้างสรรค์งานศิลปะ เพราะมีคุณภาพดีและราคาย่อมเยา ที่สำคัญคือผลิตโดยคนไทย ในประเทศไทย อันเป็นการลดมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ 

         

          ในครั้งนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ กลุ่มบริษัทนานมี ได้สนองแนวพระราชดำริโดยการผลิตเป็นสีคุณภาพดีราคาประหยัด และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม “สีศิลปากรประดิษฐ์” อันแปลว่าสีที่รังสรรค์เพื่องานศิลปะ และ “สีวิจิตรรงค์” ซึ่งแปลว่าสีอันงามประณีต นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทรงวางแนวทางให้ทีมนักวิจัยและพัฒนา รวมถึงบริษัทผู้ผลิต โดยมุ่งเน้นในเรื่องการทำสีคุณภาพดีราคาประหยัด เพื่อให้คนไทยสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง ในปี 2561 กลุ่มบริษัทนานมี ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้วิจัยและพัฒนา คิดค้นสีอะคริลิกแบบด้านที่มีเฉดสีใกล้เคียงกับโทนสีไทยแบบโบราณ คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของสีฝุ่นแบบดั้งเดิมที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามว่า “สีประจงศิลป์”

ศ.พิเศษอารี สุทธิพันธุ์

จิตรกรไทยที่ญี่ปุน อ.สิทธิโชค

ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ 

          ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทนานมี กล่าวว่า สีประจงศิลป์มีให้เลือกใช้งานในขนาด 12 มล. 25 มล. และ 60 มล. มีทั้งหมด 12 เฉดสี ได้แก่ ดำเขม่า ขาวผ่อง ชาด แดงดิน เสน เหลืองรง เหลืองดิน เขียวดิน ม่วงเม็ดมะปราง คราม ครามฝรั่ง และหงสบาท เป็นสีที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการใช้สร้างสรรค์งานในแบบไทยและถูกออกแบบให้มีความคงทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย สามารถใช้ได้กับงานอนุรักษ์ ซ่อมแซมจิตรกรรมโบราณ จิตรกรรมฝาผนัง งานจิตรกรรมไทยประเพณี และงานสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัย