เราจะเป็น ม.วิทย์และเทคโนโลยี"รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์"อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์

02 พ.ย. 2552
891
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

"4 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ มทร.รัตนโกสินทร์เตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่ บุคลากร ถึงวันนี้เรามีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะได้เตรียมการโครงสร้างต่างๆ ไว้เรียบร้อยหมดแล้ว" เป็นคำมั่นของ "

รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์" อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) ที่กลับมารับตำแหน่งวาระ 2

มาปีนี้ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดตั้งวิทยาลัยการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ศูนย์การพิมพ์ดิจิตอล มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ศาลายา เปิดสอนให้แก่ผู้ที่สนใจ และให้บริการประชาชนใน จ.นครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง จัดตั้ง ศูนย์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกำลังของไหล และการให้บริการชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ศูนย์ปฏิบัติการแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ รองรับภาคอุตสาหกรรมภาคตะวันตก ที่วิทยาเขตวังไกลกังวล

จัดตั้งศูนย์ออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ให้บริการชุมชนเปิดอบรมการจัดทำแพ็กเกจจิ้งให้ประชาชน เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าของสินค้าของชาวบ้านให้สูงขึ้น การจัดทำหนังสือศิลปินแห่งชาติ ศิษย์เก่าของวิทยาลัยเพาะช่าง รวบรวมประวัติศาสตร์ของ มทร.รัตนโกสินทร์ และในอนาคตอันใกล้นี้จะจัดศูนย์แสดงนิทรรศการ รวบรวมผลงานศิลปินแห่งชาติ ศิษย์เก่าของวิทยาลัยเพาะช่าง ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและดึงดูดให้ประชาชนและผู้ที่สนใจมาทัศนศึกษาที่ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา อีกด้วย

 ปัจจุบันนี้ มทร.รัตนโกสินทร์ มีนักศึกษา 1.2 หมื่นคน บุคลากรทั้งสายสนับสนุนและวิชาการ 865 คน ในจำนวนนี้มีผู้ที่ได้ ผศ.รศ.และ ศ. 61 คน ซึ่งเมื่อผนวกกับนโยบายที่ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อด้านปริญญาโทและเอกตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน 86 คน ในสัดส่วนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ในสัดส่วนที่มใกล้เคียงกันแล้ว คิดว่าการปรับเปลี่ยนจากโครงสร้างมหาวิทยาลัยสายสังคมศาสตร์มาเป็นวิทยาศาสตร์คงเกิดขึ้นได้ภายใน 4 ปีจากนี้ไป

"ต้องยอมรับตอนที่แยกเป็น มทร. 9 แห่ง รัตนโกสินทร์ มีสายสังคมเยอะ เพราะบพิตรพิมุข เป็นด้านบริหาร วิทยาลัยเพาะช่างเป็นเฉพาะทาง วิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นท่องเที่ยว ที่ศาลายาเป็นวิศวะและสถาปัตย์แต่ยังมีสัดส่วนที่น้อย ซึ่งจากนี้ไปเราจะพยายามปรับสัดส่วนให้เป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมาณ 70% ต่อการรับนักศึกษาในแต่ละครั้ง คิดว่าน่าจะทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้และจะรับนักศึกษา 12,000-15,000 คน เพื่อคุณภาพของบัณฑิต" รศ.ดร.อิสสรีย์ กล่าว

ขณะนี้ มทร.รัตนโกสินทร์อยู่ระหว่างการจัดทำวิดีโอการสอนของอาจารย์แต่ละคนลงบนเว็บไซต์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าไปดูย้อนหลัง ในกรณีที่เข้าเรียนไม่ทัน และให้อาจารย์ดูเพื่อทบทวนการสอนของตนเองว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ เพราะให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอาจารย์ผู้สอนต้องหาช่วงเวลาในชั่วโมงสอนประมาณ 5-10 นาที ซักถามพูดคุยกับนักศึกษาสร้างความคุ้นเคยกับลูกศิษย์ให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม

และส่งเสริมให้นิสิตไปออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อฝึกให้เขาเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการให้ การแบ่งปัน เมื่อจบออกไปทำงาน จะได้มีคุณธรรม จริยธรรม และการให้ และในวันที่ 30 มกราคม- 6 กุมภาพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์จะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "รัตนโกสินทร์เกมส์" ซึ่งเราจะใช้โอกาสนี้ในการฝึกนักศึกษาให้เรียนรู้การทำงานจริงในทุกๆ ด้านอีกด้วย

 "บัณฑิตต้องเก่งวิชาการ เหนือสิ่งอื่นใดบัณฑิตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพราะคนเก่งมีมากมาย แต่คนเก่งและคนดีเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาต้องสร้างออกไปรับใช้สังคมให้มากที่สุด สังคมไทยถึงจะน่าอยู่ สงบสุขและเจริญยั่งยืนอย่างมั่นคง" อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ กล่าวทิ้งท้าย

     0 หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ 0

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง