ปลายเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา OIE (World Organisation for Animal Health) หรือองค์กรสุขภาพสัตว์โลกได้มีรายงานการระบาดของสถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกในประเทศรอบบ้าน โรคนี้มีความสำคัญอย่างไร มาดูกันนะครับ

   

         โรคนี้มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนก(หรือที่เรียกกันว่า Bird Flu) เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีหลายชนิด ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อนก และสัตว์ปีก เช่น ไก่ หรือเป็ด โดยการสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อ รวมถึงการติดจากฝูงนกป่า โดยปกติแล้วเชื้อไวรัสเหล่านี้จะไม่ติดต่อในมนุษย์ คนส่วนใหญ่จะติดเชื้อไข้หวัดนกโดยการสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับนก และสัตว์ปีกที่ติดเชื้อ (ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือที่ตายแล้ว) เป็นการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยมีลักษณะทางคลินิกที่สำคัญ คือ มีไข้สูงแบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

             แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการรายงานกรณีที่มีการติดเชื้อในมนุษย์ ส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อไวรัสชนิด A สายพันธุ์ H5N1 และอื่นๆ โดยที่ทางการแพทย์ให้ความสำคัญคือ ถ้ากรณีจากการเกิดโรคปกติจะเป็นการติดต่อแบบสัตว์สู่คน นั่นคือการที่คนสัมผัสสัตว์ป่วยแล้วติดเชื้อเป็นเฉพาะรายไป หากแต่เชื้อไข้หวัดนกมีโอกาสที่ติดเชื้อจากคนสู่คนได้ด้วย 

               บ้านเราไม่พบโรคนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วครับ เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีกรมปศุสัตว์ที่คอยดูแลในส่วนของการเฝ้าระวังการเกิดของโรคในสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ตอนนี้กรมปศุสัตว์ได้มีประกาศจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ นสพ.สรวิศ ธานีโต ประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรสัตว์และซากสัตว์ ชนิดสัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ และไข่สำหรับทำพันธุ์จากประเทศที่มีรายงานพบการระบาด

       

      พร้อมทั้งกำชับให้ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน นสพ.บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล สั่งการให้หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศเข้มงวดเรื่องการขนย้ายสัตว์ และซากสัตว์ ชนิดสัตว์ปีก และยังมีหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำงานในส่วนต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเรื่องการอุปโภคบริโภค

        ดังนั้น จะเห็นว่าบ้านเรามีมาตรการด้านต่างๆ ที่พยายามป้องกันไม่ให้มีการแพร่ของเชื้อโรคเข้ามาในบ้านเรา ซึ่งรวมถึงสถานการณ์โรคอื่นๆ ด้วย เช่น สถานการณ์โรค ASF หรืออหิวาต์แอฟริกาในสุกรด้วยครับ แต่อย่างไรเราก็ต้องเริ่มต้นที่บ้านเราเองด้วยโดยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วยนะครับเพื่ออนามัยที่ดีในครอบครัว