royal coronation
26 มกราคม 2563
ไลฟ์สไตล์

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่-เข็ม "สตรีไทยดีเด่นปี 61"

1 สิงหาคม 2561 - 21:09 น.
วิลาวัลย์ อภิญญาพงศ์,คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี,ณินทิรา โสภณพนิช,ยุวดี นิ่มสมบุญ,ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์,พลตหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ,พลออนันตพร กาญจนรัตน์,สตรีไทยดีเด่น ปี 2561,สตรีไทยดีเด่น 2561 วันสตรีไทย 2561,1 สิงหาคม 2561 คมชัดลึก
Shares :
เปิดอ่าน 3,252 ครั้ง

หญิงเก่งรับรางวัลสตรีไทยดีเด่นปี 2561 พร้อมเดินหน้าช่วยสังคม

         เนื่องใน่วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี คือวัน “สตรีไทย” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกันจัดงาน วันสตรีไทย ประจำปี 2561 “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” เพื่อเฉลิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานและพระราชทานโล่รางวัลให้แก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี 2561 จำนวน 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2561 จำนวน 25 คน โดยมี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วย พัชรี อาระยะกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและครอบครัว, ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์, พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ, ยุวดี นิ่มสมบุญ, วิภาศิริ มะกรสาร, มณฑา ศรีสถิตอนันต์, อารยา ยีโถเริงจิต, ลาวัลย์ แซ่ตั้ง และ พนิดา ชินสุวพลา เป็นต้น เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

         เมื่อองค์ประธานทรงจุดเทียนเปิดงานแล้ว คณะผู้บริหารเบิกตัวสตรีดีเด่นประจำปี 2561สาขาต่างๆ อาทิ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี, นันทวัลย์ ศกุนตนาค, จินตนา สุขสถิตย์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, รศ.นุชทิพย์ บรรจงศิลป์, ณินทิรา โสภณพนิช, ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์, วิลาวัลย์ อภิญญาพงศ์ นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติ, วรนัน รัตรวิภัคกุน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ภรรยานายเวิร์น อันสเวิร์ธ นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษ หนึ่งในทีมช่วยเหลือโค้ชและนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอคาเดมี่ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล

         ภายในงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งออกไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้แก่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงส่งเสริมการทอผ้าแพรวา, พื้นที่ภาคกลาง ทรงก่อตั้งมูลนิธิศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, พื้นที่ภาคตะวันออก ทรงจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลภายใต้ชื่อโครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล, พื้นที่ภาคเหนือ “โครงการสถานีพัฒนการเกษตรที่สูง” ส่วนพื้นที่ภาคใต้ ทรงริเริ่มโครงการจักสานย่านลิเภา และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงการออกร้านจากหน่วยงานต่างๆ จากนั้นจึงเสด็จฯ กลับ

         สำหรับสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 มีผู้มีชื่อเสียงซึ่งได้รับการคัดเลือกซึ่งแบ่งเป็น ประเภทจังหวัด ประเภทสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และประเภทสรรหา ได้แก่

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ-วรนัน รัตรวิภัคกุน

         วรนัน รัตรวิภัคกุน สตรีไทยดีเด่น ด้านจิตอาสา ชาว อ.แม่สาย เผยว่า รู้สึกดีใจ และภูมิใจ ในการทำงานด้านจิตอาสาเคยได้รับรางวัลจากกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2558 และครั้งนี้ได้เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือทีมหมูป่าด้วยการเป็นล่าม ประสานงานระหว่างทีมดำน้ำชาวอังกฤษที่สามีได้ติดต่ดและเสนอชื่อให้กับทางประเทศไทย ประสานงานทีมซีลอังกฤษและทีมซีลไทย รวมถึงช่วยจัดหาที่อยู่ที่กินให้แก่ทีมอังกฤษด้วย ส่วนหน้าที่ของรองนายกอบต. ก็รับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณ พัฒนาพื้นที่ ช่วยเหลือชาวบ้านพัฒนาบทบาทสตรีในชุมชน ปรับปรุงแผนโครงการพื้นฐาน พร้อมพัฒนาอาชีพให้สตรีมีรายได้นอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมด้วยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพทำผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น งานจักสาน แปรรูปอาหาร รวมถึงจัดหาตลาดและช่องทางการจำหน่าย
         ขณะเดียวกัน จากการทำงานพบว่าในชุมชนยังคงมีปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ยาเสพติด เหล้าบุหรี่ ซึ่งได้มีการค่อยๆ เข้าไปแก้ไขด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาไอคิว อีคิว เพิ่มให้แก่คนในชุมชน เพื่อลดปัญหาความรุนแรง การหย่าร้าง ปัญหาครอบครัว ซึ่งทำมาประมาณ6-7 ปีแล้ว ปัญหาเริ่มไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเพาะปลูกเน้นเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักไกินเองมีเหลือก็นำไปขาย ส่วนผู้สูงอายุก็ส่งเสริมให้เพาะเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อส่งให้แก่โคงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญสิริ ที่จะนำไปให้แก่ผู้ประสบภับน้ำท่วม
    ปัจจุบันผู้หญิงเก่งมีความสามารถ และมีวิสัยทัศน์มากขึ้น แต่ก็ต้องมีการพัฒนา ไม่หยุดอยู่กับที่และตามให้ทันยุคทันสมัย อีกทั้งนอกจากดูแลงานในบ้านได้แล้วก็ต้องคอยเป็นแรงสนับสนุนให้ครอบครัว ช่วยทำงานหารายได้ให้ครอบครัวอีกทางไม่รอรายรับแค่จากสามีทางเดียว โดยเป็นการทำงานในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการแยกกันอยู่และปัญหาต่างๆ ในครอบครัว

ชไมฤดี อภิวัฒนาพร-ณินทิรา โสภณพนิช

         สตรีดีเด่นด้านอาสาสมัคร  ณินทิรา โสภณพนิช ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ  เผยถึงหลักการดำเนินชีวิตของตัวเองว่ายึดตามหูลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเรื่องความพอเพียงพอใจ กล่าวคือ ถ้าเราพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็ไม่ต้องไปไขว่คว้าสิ่งใดอีก  ส่วนหลักการทำงานตั้งใจทำให้ดีที่สุด สำหรับงานช่วยเหลือสังคมที่ทำอยู่ทุกวันนี้ ก็ไดกำลังใจจากคนในครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ตัวเองได้ออกมาทำงานด้านนี้ เพราะเมื่อลูกๆ สามารถดูแลตัวเองได้เราเองก็หมดห่วง สามารถทำงานได้เต็มที่ อย่างไรก็ตาม ณินทิรา ย้ำหนักแน่นว่า ครอบครัวต้องมาอันดับหนึ่ง ให้เวลาดูแลครอบครัวให้เต็มที่ เมื่อพร้อมแล้วจึงค่อยออกมาช่วยสังคม และที่สำคัญต้องทำอย่างเต็มที่ด้วยความตั้งใจและไม่หวังผลตอบแทน
    "สำหรับโล่รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้นับเป็นความดีใจในชีวิต จากนี้ตั้งใจว่าจะทำงานช่วยเหลือสังคมมากยิ่งขึ้นถ้ามีโอกาส ท้ายที่สุดอยากฝากถึงผู้หญิงไทยยุคใหม่ว่า จริงๆ แล้วมีความงามทั้งรูปงามทั้งจิตใจ อยากให้ใช้สิ่งตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับตัวเอง ครอบครัว และสังคม ขณะเดียวกันต้องพยายามติดตามข่าวสาร พัฒนาตัวเองอย่าหยุดอยู่กับที่" ณินทิรา โสภณพนิช กล่าว

 วิลาวัลย์ อภิญญาพงศ์

         วิลาวัลย์ อภิญญาพงศ์ สตรีไทยดีเด่นด้านกีฬา เผยว่า รู้สึกภูมิใจ ไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองเพราะปกติแข่งขันอย่างเดียว ดีใจที่ยังมีคนเห็นความสำคัญทางด้นกีฬา และดีใจไปกว่านั้นคือปกติเวลาที่ได้รับเหรียญรางวัลก็จะทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพฯ เสมอ และครั้งนี้สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ  มาพระราชทานเราจึงเคลียร์งานทุกอย่าง
         รางวัลนี้ได้มาเพราะทุกคนมองเห็นคุณค่าในตัวเรา เรามีความพร้อมและเหมาะสมกับรางวัลนี้ หลังจากนี้คงต้องวางตัวและประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างของประชาชนและเยาวชนให้ดียิ่งขึ้นไป 
         จริงๆ การเป็นนักกีฬาทีมชาติก็เป็นแบบอย่างให้เยาวชนแล้ว แต่การใช้ชีวิตข้างนอกนอกเหนือจากการทำงานในหน้าที่ทีมชาติไทย ก็ต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้สมกับที่ได้รับรางวัลอันสูงเกียรติด้วย เพราะถือว่าเราเป็นบุคคลที่ได้รับเลือก หากเราประพฤติไม่เหมาะสมก็ไม่เป็นการดีสำหรับสมาคมฯ ที่มอบรางวัลให้ และตัวเราเองด้วย แต่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องยาก เพียงประพฤติตัวตามปกติ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี แต่อาจต้องระมัดระวังมากขึ้น ในบางเรื่องที่เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่อาจจะไม่เหมาะสม
         นอกจากนี้ได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการใช้ชีวิตทั้เรื่องส่วนตัวและการทำงาน เนื่องจากเราเริ่มมาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวย เมื่อเล่นทีมชาติก็เริ่มมีรายได้เข้ามา แต่เรายังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิม เก็บหอมรอมริบ เพื่อให้มีเงินใช้ในระยะยาว และสามารถดูแลครอบครัวได้ อีกทั้งเรื่องในทีมกับการเป็นผู้นำ ก็จะปฏิบัติตัวให้น้องๆ เห็นเป็นแบบอย่่าง ตามที่ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงทำให้เห็น เพราะส่วนตัวคิดว่า "การเป็นตัวอย่างที่ดี ดีกว่าสอนเป็นคำพูด"

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ