Kom Lifestyle

ดันเซรามิก "ดอยตุง" สู่ระดับสากล

ดันเซรามิก "ดอยตุง" สู่ระดับสากล
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ดอยตุงส่งช่างเซรามิกฝีมือดีเรียนรู้การผลิตแบบครบวงจรที่เมืองคาซามะ เพื่อนำความรู้ปรับประยุกต์ใช้ในงานเซรามิก

ดันเซรามิก "ดอยตุง" สู่ระดับสากล

          มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งปัจจุบันเป็นต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน โดยโครงการได้สร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ หนึ่งในนั้นคือการออกแบบและผลิตเซรามิก เพื่อลดการปลูกพืชเสพติดพร้อมแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน ได้ทำบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) กับเทศบาลเมืองคาซามะ จ.อิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น และส่งช่างเซรามิกฝีมือดีอายุน้อยที่สุดของมูลนิธิ เรียนรู้การผลิตเซรามิกแบบครบวงจรครั้งแรกที่เมืองคาซามะ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาปรับประยุกต์ใช้ในงานเซรามิกของมูลนิธิในแบบหัตถอุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มทั้งคุณค่าและมูลค่าเซรามิก “ดอยตุง” สู่ระดับสากล

ดันเซรามิก "ดอยตุง" สู่ระดับสากล

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา (กลาง) ผู้ริเริ่มการพัฒนางานเซรามิกดอยตุงสู่ระดับสากล

          ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และเทศบาลเมืองคาซามะ แหล่งผลิตงานเซรามิกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตงานเซรามิกที่ดีที่สุดในโลก เป็นโครงการที่ คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา กรรมการและรอง

เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ริเริ่มไว้เมื่อปี 2558 และดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 4 โดยเริ่มจากการไปดูงานที่เมืองคาซามะ และผู้เชี่ยวชาญจากเมืองคาซามะเดินทางมาสอนการทำเซรามิก ที่ศูนย์ผลิตและจัดจำหน่ายงานมือ 52 ไร่ ในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย รวมทั้งนำผลงานเซรามิกดอยตุงที่ได้จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ไปจัดแสดงที่เมืองคาซามะ

ดันเซรามิก "ดอยตุง" สู่ระดับสากล

ทิพวรรณ ดวงดอกมูน เรียนรู้ด้วยความตั้งใจที่เมืองคาซามะ ประเทศญี่ปุ่น

ดันเซรามิก "ดอยตุง" สู่ระดับสากล

          โดยในปีนี้ได้ส่ง “อิ๋ว” ทิพวรรณ ดวงดอกมูน ช่างเซรามิกฝ่ายชุบเคลือบของมูลนิธิ ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ จ.เชียงราย ไปเรียนรู้การผลิตเซรามิกแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ เลือกและเตรียมดินปั้น การเคลือบ การใช้เทคนิคการเผา เป็นครั้งแรกระยะเวลา 1 ปี ที่คาซามะ คอลเลจ ออฟ เซรามิก อาร์ต เพื่อนำความรู้มาพัฒนางานเซรามิกดอยตุงต่อไป

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง