คมชัดลึกออนไลน์ 2 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
สังคม-สตรี

เปิดแล้ว "เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์"

11 มิถุนายน 2559 - 14:03 น.
ราชินี,สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร,ประยุทธ์ จันทร์โอชา,เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์,ศิลป์แผ่นดิน,ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์,ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ,พระที่นั่งอนันตสมาคม
สังคม-สตรี

Shares :
เปิดอ่าน 31,132 ครั้ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิดเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ และงานศิลป์แผ่นดินครั้งที่ 7 เฉลิมพระเกียรติในหลวง ราชินี


    สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิด “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” ในงาน “ศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7” งานแสดงผลงานชิ้นเอกอันวิจิตรงดงามจากสถาบันสิริกิติ์  โดยมีองคมนตรี คณะรัฐมนตรี  คณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย รวม 20  ประเทศ และแขกผู้มีเกียรติ  เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 

    ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน กล่าวว่างาน “ศิลป์แผ่นดิน” นับเป็นการจัดงานต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 7  แล้ว โดยในปี พ.ศ. 2559  นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สถาบันสิริกิติ์ จัดสร้าง   เรือนยอด ณ บริเวณสนามด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต และทรงพระกรุณา  โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามศิลปะชิ้นเอกนี้ว่า “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” อันหมายถึง เรือนยอดที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งใหญ่ 
      สำหรับผลงานศิลปกรรมชิ้นเอกทรงคุณค่า “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” นั้น ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เป็นเรือนโถงมียอดทรงปราสาท 9 ยอด ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นด้วยถาวรวัตถุอันประกอบด้วยโลหะผสมและหินอ่อน มีการปิดทองประดับกระจกและตกแต่งด้วยจิตรกรรมในส่วนต่าง ๆ ทั้งเรือนยอด หน้าบันของเรือนยอดนี้ มีทั้งสิ้น 8  หน้าบัน ได้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย อักษรพระนามาภิไธย และอักษรพระนาม ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และอักษรพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประดิษฐานอยู่ ณ เพดานกลางของเรือนยอด
     นอกจากนี้ ยังมีอีกผลงานประณีตศิลป์ชิ้นสำคัญภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม คือ “ห้องปีกแมลงทับ” ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมชิ้นพิเศษที่ประดิษฐ์ตกแต่งด้วยปีกแมลงทับ ปีกแมลงทับทั้งหมดที่ใช้ในการนี้มาจากแมลงทับที่ทิ้งตัวตายเองตามธรรมชาติ ซึ่งจะมีความแข็งแรง ทนทาน สีสวยเหลือบเงาตามธรรมชาติ
      ร่วมชื่นชมผลงานอันวิจิตรบรรจงของลูกหลานเกษตรกรผู้รังสรรค์ และสืบทอดศิลปะช่างฝีมือในพิพิธภัณฑ์ “ศิลป์แผ่นดิน” ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เวลาเปิดเข้าชม 10.00 – 17.00 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 16.30  น.) ปิดทุกวันจันทร์ เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และวันรัฐธรรมนูญ บัตรราคา 150  บาท สำหรับประชาชนทั่วไป และ 75  บาท  ในส่วนเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ เปิดให้ชมฟรี  ผู้เข้าชมกรุณาแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีกรุณาใส่กระโปรงหรือผ้าซิ่น ห้ามใส่เสื้อไม่มีแขน สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 02-283-9411 หรือ 0-2283-9185 หรือที่ www.artsofthekingdom.com
 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ