ข่าว

สีสรรแห่งพันธุ์กล้วยไทย

สีสรรแห่งพันธุ์กล้วยไทย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรุงเทพมหานคร

 จึงจัดงานแถลงข่าวงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 3 และงาน “มหกรรมกล้วยแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร ระหว่างวันที่ 11-16 สิงหาคม นี้ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานในวันที่ 11 สิงหาคม เวลา 09.00 น. 

 สำหรับงานดังกล่าว ศ.ดร.ธวัชชัย สันติสุข กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวว่า ปีนี้เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยจากสารพิษ จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างโครงการฟาร์มตัวอย่าง เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย โดยทุกแห่งของโครงการฟาร์มตัวอย่าง ได้มีพระราชประสงค์ให้ปลูกกล้วยเป็นพืชหลัก เนื่องจากกล้วยเป็นพืชสวนที่มีคุณประโยชน์ทุกส่วน และมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่โบราณ

 ทั้งยังให้ทางมูลนิธิรวบรวมพันธุ์กล้วยที่มีอยู่ในประเทศไทยให้ได้มากที่สุด เพื่ออนุรักษ์และเพื่อให้ประชาชนสามารถศึกษาหาความรู้ ปัจจุบันมูลนิธิสามารถรวมรวบไว้ได้มากกว่า 229 ชนิด ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งที่สามารถรวบรวมชนิดพันธุ์กล้วยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และพร้อมที่จะเปิดให้ประชาชนเข้ามาศึกษา

 นอกจากภายในงานจะจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกล้วย และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกล้วยแล้ว ทางมูลนิธิยังจัดทำหนังสือ 108 พันธุ์กล้วยไทย ซึ่งรวบรวมความรู้เรื่องกล้วย 108 ชนิดพันธุ์ และมีความสวยงามเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสนี้ด้วย

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง