ในการรับรู้ของเราส่วนใหญ่ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การมีเซ็กส์ ซึ่งก็จริง เพราะการดื่มของมึนเมามีผลให้ความยับยั้งชั่งใจลดลง ควบคุมตัวเองได้น้อยลงทำให้รู้สึกว่าได้ปลดปล่อยตัวเองจากกรอบกติกาหน้ากากทางสังคม ความสัมพันธ์ดำเนินไปได้ง่ายขึ้นลุกลามไปถึงการมีเพศสัมพันธ์
 
        คำถามก็คือ การมีเซ็กส์ง่ายขึ้นนั้น จริงๆ แล้วเป็นเซ็กส์ที่ดีหรือเปล่า?
 
        ในแง่มุมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การมีเซ็กส์ได้ง่ายเป็นคนละเรื่องกับการมีเซ็กส์ที่ดี เพราะถ้าเพศสัมพันธ์ที่ดีหมายถึงการที่สองฝ่ายสุขสมอารมณ์หมายร่วมกัน แอลกอฮอล์กลับเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานของระบบภายในร่างกายที่จะเอื้อต่อการบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว..อย่างไร? มาดูกัน
 
        · แอลกอฮอล์มีฤทธิ์กดประสาท ซึ่งระบบประสาทส่วนกลางเป็นกลไกสำคัญในการทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศและการถึงจุดสุดยอด แต่แอลกอฮอล์ไปยับยั้งการทำงานของระบบหายใจ การไหลเวียนโลหิต และความไวของประสาทสัมผัส
 
        · แอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายเกิดภาวะสูญเสียน้ำ ส่งผลต่อการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต ทำให้ความรู้สึกทางเพศลดลงเพราะความรู้สึกทางเพศจะเกิดได้ต้องอาศัยเลือดที่จะไหลเวียนนำออกซิเจนไปยังบริเวณอวัยวะเพศทำให้มีความไวต่อการสัมผัสเพิ่มขึ้น
 
        · แอลกอฮอล์เป็นอุปสรรคต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย ผู้ชายที่ดื่มเยอะๆ หรือดื่มต่อเนื่องยาวนาน มักมีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว อันเป็นผลจากภาวะขาดน้ำซึ่งจะทำให้ปริมาณเลือดลดลง แต่ฮอร์โมนแองจิโอเท็นซินกลับเพิ่มสูงขึ้น ฮอร์โมนนี้มีบทบาทในการควบคุมการบีบตัวของหลอดเลือดและควบคุมความดันเลือด แอลกอฮอล์ยังไปยับยั้งการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ทั้งหมดล้วนไม่เป็นผลดีต่อการทำงานของอวัยวะเพศ
 
        · สำหรับสุภาพสตรี แอลกอฮอล์ที่ทำให้ร่างกายเกิดภาวะสูญเสียน้ำ ส่งผลให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ปวดหัว รวมทั้งน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดน้อยลง
 
        · แอลกอฮอล์เป็นอุปสรรคในการถึงจุดสุดยอด โดยทำให้ไม่ถึงจุดสุดยอดหรือถึงจุดสุดยอดช้า ผลการศึกษาพบว่า 11 เปอร์เซ็นต์ของคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สามารถถึงจุดยอดขณะมีเซ็กส์ ผู้ชายมีปัญหาเรื่องการหลั่ง ส่วนผู้หญิงที่ดื่มสุราต้องใช้เวลาในการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศนานกว่าผู้หญิงที่ไม่ดื่ม
 
        แล้วมีบ้างมั้ย แอลกอฮอล์ที่ดีต่อเซ็กส์?
 
        มีผู้เชี่ยวชาญบางรายแนะนำผู้ชายให้ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณพอเหมาะ เพื่อช่วยให้ควบคุมการหลั่งได้ดีขึ้น แต่การแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เป็นแค่ทางออกชั่วคราวและช่วยได้แค่เล็กน้อย มีวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพกว่านี้อีกมาก
 
        ผลการสำรวจกลุ่มผู้หญิง มีคนที่ตอบว่าการดื่มทำให้เธอมีความสุขกับเซ็กส์มากขึ้น แต่คำตอบนี้ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ อาจเป็นปัจจัยทางสังคมเสียมากกว่า ที่การดื่มทำให้รู้สึกผ่อนคลายเป็นอิสระจากกรอบวัฒนธรรมที่คาดหวังกับบทบาทผู้หญิง ซึ่งอาจทำให้ความสุขทางเพศเพิ่มขึ้น
 
        คงต้องสรุปว่า ผลดีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเซ็กส์มีไม่มาก แต่ผลเสียทบทวีคูณ ไม่เฉพาะต่อเรื่องเพศ แต่รวมถึงสุขภาพโดยรวม และพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ อาทิ การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุจากความประมาทขาดสติ
 
        ฉะนั้น ถ้าจะกินเหล้า ก็อย่าให้เหล้ากินเรา เป็นดีที่สุด