พระเครื่อง

'หลวงพ่อคูณ'ทำอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะท่านทรง'ฌาน'ตลอดเวลา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'หลวงพ่อคูณ'ทำอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ เพราะท่านทรง 'ฌาน' ตลอดเวลา : บุญนำพา

               ๙๑ ปี ตามวิถีของชีวิต...๗๐ ปี บรรพชิตพุทธศาสนา...มหาบารมีพุทธศิลป์สร้างสรรค์มา...ด้วยศรัทธา ฝากคุณค่าคู่แผ่นดิน... ถ้าจะกล่าวถึงพระสงฆ์ผู้เจริญด้วยความเมตตาและความเพียรจนสำเร็จถึงมรรคผลตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ถือเป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่เจริญรอยตามคำสอนของพระศาสดาด้วยความเพียรอย่างเคร่งครัด

               ย้อนหลังกลับไป ๙๑ ปีก่อน คงไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กน้อยที่เกิดในครอบครัวของ "นายบุญ-นางขาว ฉัตร์พลกรัง” ซึ่งเป็นเพียงชาวไร่ชาวนาแห่ง ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นั้น ในกาลต่อมาเมื่อเด็กน้อยคนนี้ได้เติบโตขึ้นด้วยบารมีที่มีติดตัวมาแต่อดีต ได้น้อมนำให้เด็กน้อยผู้นี้เป็นเด็กที่มีจิตใจใฝ่บุญ จนเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงได้อุปสมบทและฝากชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาพร้อมกับได้บำเพ็ญบารมีธรรม บารมีทาน มาตลอดชีวิตบรรพชิต
 
               ด้วยคุณงามความดีของท่าน ทำให้ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๔๗ โดยมีราชทินนามตามสัญญาบัตรประกอบพัดยศสมณศักดิ์ว่า “พระเทพวิทยาคม” หรือชื่อที่ชาวไทยทั้งประเทศรู้จักท่านกันเป็นอย่างดี คือ “หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ” วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
  
               หลวงพ่อคูณ ได้ชื่อว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมขลัง ท่านเริ่มสร้างวัตถุมงคลครั้งแรกเป็นตะกรุดทองคำฝังใต้ท้องแขน ในปี ๒๔๙๓ หรือ ๗ พรรษาหลังจากอุปสมบท และได้มีการสร้าง เหรียญรุ่นแรก ออกที่วัดแจ้งนอกในปี ๒๕๑๒ ซึ่งถ้าหากจะนับรุ่นกันจริงๆ แล้ว ได้มีการประมาณกันว่า ตลอดชีวิตของท่านได้มีการสร้างวัตถุมงคลออกมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ รุ่น โดยแต่ละรุ่นล้วนได้รับความนิยมและเป็นที่เล่นหาแตกต่างกันไป ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าหลวงพ่อคูณ คือ พระเกจิอาจารย์อันดับหนึ่งของเมืองไทยอย่างแท้จริง

               ในแง่ของ ความขลัง หลวงพ่อคูณถือเป็นพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีความครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคงกระพันชาตรี แคล้วคลาด เมตตามหานิยม ฯลฯ ซึ่งภาพที่คุ้นตาของคนไทย คือ การนั่งยองๆ นับประคำเวลาเสกพระ
  
               ปัจจุบันด้วยวัยที่สูงถึง ๙๑ ปี ท่านยังคงมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ถึงแม้ภาพที่เราเห็นจะแตกต่างจากอดีตไปอย่างมาก คือ ท่านนั่งรถเข็นและต้องมีผู้คอยช่วยเหลือ แต่อากัปกิริยาภายนอกที่เห็นนั้นเป็นเพียงการเสื่อมของสังขารร่างกายที่ท่านได้ตรากตรำมาทั้งชีวิต...ที่กล่าวเช่นนี้ก็ด้วยเหตุที่ว่า ภายใต้สภาพสังขารที่อ่อนโรย แต่ท่านยังคงมีสติระลึกได้ตลอดเวลานั้น เคยมีพระกรรมฐานชั้นผู้ใหญ่ของเมืองไทยได้กล่าวคำรับรองไว้ว่า
 
               “การที่หลวงพ่อคูณทำอะไรก็เกิดความศักดิ์สิทธิ์นั้น เป็นเพราะท่านทรงฌานตลอดเวลา” 
   
               ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วคำรับรองดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่เกินเลยไปจริงๆ เพราะจากประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ถือเป็นการยืนยันและรองรับคำรับรองนี้ ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น สมัยที่มีผู้คนพากันแห่แหนไปให้ท่านใช้หนังสือพิมพ์เคาะศีรษะ บางคนหลังจากโดนเคาะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิต บางคนไปประสบอุบัติเหตุก็ไม่ได้รับอันตราย ฯลฯ
  
               การเคาะศีรษะไม่ใช่เรื่องแปลก แต่การเคาะศีรษะแล้วสัมฤทธิผลตามใจปรารถนา นี่คือความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแบบครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งกรณีความอัศจรรย์ทางจิตนี้ถึงจะอธิบายได้ยากในทางโลก แต่ในทางธรรมแล้วบอกเล่าให้เข้าใจได้ง่ายๆ ว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ ความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากอำนาจแห่งฌานที่ท่านดำรงอยู่ตลอดเวลา
 
               นอกเหนือไปจากความขลังที่เกิดจากคาถาอาคมและฌานสมบัติแล้ว ว่ากันว่า การที่ท่านได้เมตตาอนุเคราะห์แก่ชาวโลก โดยการบริจาคปัจจัยเพื่อสนับสนุนสาธารณประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สังคม เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล บ่อน้ำกินน้ำใช้ ถนนหนทาง ฯลฯ ใน จ.นครราชสีมา ซึ่งเงินทุนที่ให้การสนับสนุนต่างๆ นั้นล้วนได้มาจากวัตถุมงคลของท่านที่มีความศักดิ์สิทธิ์จนมีคำกล่าวว่า
  
               “ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อคูณ ส่วนหนึ่งเกิดจากบารมีทาน ทานบารมีที่หลวงพ่อได้บริจาคไปทั่วแผ่นดิน”
  
               ดังนั้นในปี ๒๕๕๗ ด้วยวาระมงคลครบรอบ ๗๐ ปีวิถีพรต “หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ” จึงอนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “มหาบารมี” เพื่อนำรายได้ถวายหลวงพ่อคูณ ตั้งกองทุนหลวงพ่อคูณ ฯลฯ โดยคณะผู้ดำเนินการได้มีการรวบรวมเอาพุทธศิลป์ของวัตถุมงคลตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันที่ได้รับความนิยม มาตกผลึกด้านความคิดและด้านพุทธศิลป์ โดยมุ่งหวังให้เป็น “ตำนานผลงานคู่แผ่นดิน” เพื่อให้สมคุณค่ากับ “พระผู้เป็นดั่งลมปราณของแผ่นดิน”
 
               วัตถุมงคลชุดนี้ประกอบด้วย พระกริ่งจักรพรรดิ เป็นพระกริ่งรุ่นแรกที่ได้นำยันต์ดวงกำเนิดของหลวงพ่อคูณมาบรรจุไว้ใต้ฐาน, เหรียญหล่อครึ่งองค์ เป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกที่มีการผสมผสานระหว่างงานโบราณเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่, เหรียญสรงน้ำมหาบารมี เป็นเหรียญปั๊มรุ่นแรกที่ได้รับเกียรติจากช่างปั้นระดับประเทศมาปั้นขึ้นรูป, เครื่องรางรูป เสือมหายันต์ และเครื่องรางรูป หนุมานมหาปราบ เป็นเครื่องรางรุ่นแรกที่สร้างขึ้นโดยใช้กรรมวิธีการหล่อ

               ศรัทธาสาธุชนสนใจร่วมสร้างบารมีกับหลวงพ่อคูณ ในวาระ ๙๑ ปี พรรษา ๗๐ สอบถามได้ที่ โทร.๐๘-๒๑๕๘-๗๙๕๖, ๐๘-๒๗๕๕-๗๓๓๑, ๐๘-๑๘๐๔-๒๒๘๖ หรือที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ