พระเครื่อง

'ไก่'เทวาลัยจตุคามรามเทพ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ไก่'เทวาลัยจตุคามรามเทพ : พระองค์ครู เรื่องและภาพ ไตรเทพ ไกรงู

              โครงการจัดสร้างเทวาลัยจตุคามรามเทพนาคปรก ๙ เศียร องค์ใหญ่ที่สุดในโลกและงดงามที่สุดในโลก ณ ริมฝั่งแม่น้ำกุยบุรี ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการโดย พล.ต.ท.สรรเพชญ ธรรมาธิกุล ทั้งนี้ เมื่อวันที่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๑๙  น. มีพิธีปลุกเสกเศียรจตุคามรามเทพ และไก่จตุคามรามเทพ รุ่นสร้างเทวาลัย

              พล.ต.ท.สรรเพชญ อธิบาให้ฟังว่า องค์ประเสริฐแห่งไก่ ๕ ประการ ในคัมภีร์มิลินทปัญหา แต่งขึ้นโดย พระปิฏกจุฬาภัยเถระ เมื่อ พ.ศ.๕๐๐ กล่าวถึงการสนทนาธรรมของพุทธศาสนาตั้งแต่ระดับธรรมดาไปจนถึงระดับอันล้ำลึกคือพระนิพพาน ระหว่าง “พระนาคเสนเถระ” กับ “พระเจ้ามิลินท์” หรือ “พระเจ้ามิแนนเดอร์” กษัตริย์เชื้อสายกรีกแห่งอาณาจักรคันธาราฐ ความว่า

              สมเด็จพระเจ้ามิลินท์ปิ่นธรณี มีพระราชโองการตรัสถามพระนาคเสน ว่า ข้าแต่ พระนาคเสน ผู้ปรีชา ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาว่า “องค์ประเสริฐแห่งไก่ ๕ ประการ” นั้นเป็นไฉน

              พระนาคเสนเถระ จึงวิสัชนาถวายพระพรว่า ๑.ธรรมดาไก่ ยังเช้ามืดอยู่ย่อมไม่ลงดินกินอาหารฉันใด ภิกษุทั้งหลายย่อมเอาเยี่ยงไก่ รุ่งเช้าก็กวาดลาน ตักน้ำ อาบน้ำชำระกายให้สะอาดแล้วจึงบูชาพระเจดีย์ กราบไหว้ภิกษุผู้เฒ่า กลับมาทำสมาธิให้จิตสงบนี้จัดเป็นองค์ปฐมแห่งไก่

              ๒.เมื่อรุ่งสว่างแล้ว ไก่ก็ลงดินเที่ยวหากินฉันใด ภิกษุเจ้าก็เที่ยวโคจรบิณฑบาตไปตามบ้านช่องที่เคยไปหรือไม่เคยไป ก็ดุจดังไก่เที่ยวหากิน

              ๓.ไก่จะกินอาหารนั้น ย่อมใช้ตีนเขี่ยคุ้ยแล้วจิกกินฉันใด ภิกษุเจ้าก็ทำดุจไก่จะฉันจังหันย่อมพิจารณาเสียก่อนว่า เรามิได้ฉันด้วยตะกละมัวเมา เรามิได้ฉันให้ร่างกายอ้วนพีสวยงาม ฉันเพียงให้กายนี้ดำรงอยู่จะได้ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไป จะบรรเทาเวทนาเก่าเสีย มิให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น ให้กายนี้อยู่ได้นานเท่านั้น

              ๔.จักษุอันสว่างผ่องใสของไก่ ดูในกลางวันเห็นได้ถนัด ครั้นมืดค่ำในยามราตรีไก่มีตาฝ้าฟางมืดมัวดุจตาบอด

              ๕.ธรรมดาไก่ ถึงผู้คนจะปาขว้างด้วยไม้ค้อนก้อนดินประการใด จะมิให้ไก่เข้ารังให้ลืมรังเสีย ไก่จะทิ้งรังของตนหามิได้ ภิกษุเจ้าก็เหมือนกัน จะทำซึ่งอุเทศและปริปุจฉาเรียนบาลีอรรถกถา จะละเสียลืมเสียซึ่งโยนิโสมนสิการมิได้ ต้องระลึกถึงสติปัฏฐาน ๔ อยู่ในใจตลอดเวลา ไม่พึงละวาง ดุจดังไก่ถูกขว้างด้วยไม้ค้อนก้อนดิน ก็มิได้ลืมรังละทั้งรังของตนเลย

              สรุปความว่า ธรรมดาไก่ย่อมถือมั่น คงไม่ทิ้งรัง รู้จักสิ่งที่เป็นอาหารเลี้ยงชีวิตตนและสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร หากภิกษุเจ้ายึดถือองค์แห่งไก่อันประเสริฐทั้ง ๕ ประการ ย่อมบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานธรรม ฆราวาสก็เช่นกัน หากยึดถือองค์แห่งไก่อันประเสริฐทั้ง ๕ ประการ ย่อมเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและอาชีพ

              อย่างไรก็ตาม วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่ ๐๘.๕๙ น. เป็นต้นไป เทวาลัยจตุคามรามเทพจะประกอบพิธีไหว้ครูจตุคามฯ และปลุกเสกผ้ายันต์จตุคามฯ รุ่นไหว้ครู พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับผู้ร่วมงานทุกฟรีท่าน สอบถามข้อมูลที่ตั้งและเส้นทางได้ที่ โทร.๐๘-๑๔๓๔-๗๓๒๘ หรือ "www.suriyunjuntra.com"

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด