วัดตาก้อง เดิมมีชื่อว่า วัดไพรวัลย์นิกาวาส สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๒๒๕ เป็นเวลากว่า ๓๓๑ ปี เดิมทีนั้นบริเวณหน้าวัดมีแม่น้ำสายโบราณสายหนึ่งที่ใช้เป็นเส้นทางเดินเรือไปบ้านยาง พระแท่นดงรัง จ.กาญจบุรี หมู่บ้านตาก้องเป็นหมู่บ้านที่ประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมาเป็นเวลานับร้อยปีมาแล้ว เดิมเรียกว่า "บ้านอ้ายก้อง" สันนิษฐานว่าคงเรียกตามชื่อชาวจีนคนหนึ่งซึ่งมีฐานะร่ำรวยเป็นเจ้าของโรงหีบอ้อย ในหมู่บ้านที่มีชื่อว่า เจ๊กก่อง หรือเจ๊กก้อง

               จากการบอกเล่าของผู่เฒ่าที่เล่าสืบต่อๆ กันมาว่า เหตุที่ใช้ชื่อวัดว่า "วัดไพรวัลย์นิกาวาส" นั้น เนื่องจากที่ตั้งของวัดยังเป็นป่าอยู่ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้แบ่งการปกครองเป็หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ในครั้งนั้นหมู่บ้านอ้ายก้องได้ยกฐานะเป็นตำบลชื่อว่า "ตำบลตาก้อง" สันนิษฐานว่าชื่อของ "วัดไพรวัลย์นิกาวาส" คงเปลี่ยนตามชื่อของตำบลเป็น "วัดตาก้อง" มาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งมีพระครูสาราภิวัฒน์ (วีระวงศ์ เตชฺสมฺปนฺโน) หรือหลวงพ่อเล็ก เป็นเจ้าอาวาส
 
               เมื่อหลวงพ่อเล็กได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ ท่านขึ้นชื่อว่าเป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่งของ จ.นครปฐม ทั้งด้านก่อสร้างและด้านส่งเสริมการศึกธรรม ทั้งพระภิกษุและฆราวาส ในแต่ละปีมีนักเรียนในเขตใกล้เคียงกับวัดมาเรียนและสอบธรรมศึกษาไม่ตำว่า ๓,๐๐๐ คน ปัจจุบันวัดตาก้องกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในตำบลตาก้อง มีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับการปฏิบัติธรรม

               วัดตาก้อง มีหลวงพ่อแช่มซึ่งเป็นที่ศรัทธาของศิษยานุศิษย์ โบสถ์มหาอุตม์ อายุ ๒๐๐ ปี โบสถ์มหาอุตม์เป็นวิธีการสร้างโบสถ์ของคนโบราณเราจะเห็นว่าในอุโบสถแต่เดิมจะมีการควบคุมไม่ให้แสงสว่างจนเกินไป จะก่อผนังทึบ ไม่มีช่องหน้าต่างและมีประตูเข้าแค่ทางเดียว แต่เขากลับเจาะช่องเล็กๆ ไว้บนผนังด้านหลังพระประธาน เมื่อเราปิดประตู แสงที่ออกมาจากด้านหลังจะทำให้ดูเหมือนพระ และยังมีรูปปั้นของครูสุรพล สมบัติเจริญ

               พระจุฬามณี สร้างขึ้นตามตำนานกล่าวว่า ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีพระเจดีย์ใหญ่งดงาม สร้างด้วยแก้วอินทนิล ยอดเจดีย์ทำด้วยทองคำแท้ ประดับด้วยรัตนะคือแก้ว ๗ ประการ ล้อมรอบด้วยกำแพงทองประดับด้วยธงทิวสีต่างๆ อย่างงดงาม มีเทพเจ้าทั้งหลายมาบรรเลงด้วยดุริยางค์ บูชาพระเจดีย์ทุกวัน พระจุฬามณีองค์นี้ท้าวสักกะเทวราชพระองค์นี้ ทรงสร้างไว้ให้เป็นเครื่องสักการบูชาของหมู่เทวดาในชั้นฟ้า ในฐานะที่พระเจดีย์นี้เป็นที่บรรจุของสำคัญสองประการคือ "พระเกศธาตุ กับพระเขี้ยวแก้วขวาของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้พระจุฬามณีวัดตาก้อง สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.๒๔๖๕
 
               หลวงพ่อเล็กบอกว่า เทศกาลงานประจำปีของวัด คือ งานนมัสการองค์พระจุฬามณี นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อแช่ม และลอดประตูมหามงคล ๑๒ นักษัตร จัดกลางเดือน ๓ ของทุกปี โดยในปี ๒๕๕๗ นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ พร้อมกับงานระลึก "ครูเพลงสุรพล สมบัติเจริญ" เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช่จ่าย เพราะเราจัดกันหลายคืน งานครูสุรพลนั้นเดิมทีแล้ววัดหนองปลาไหล (อ.กำแพงแสน นครปฐม สถานที่ที่ครูสุรพลถูกยิงหน้าวัด) ทำทุกปี หลังๆ มีคนภายนอกไปขอจัด เราเห็นวัดไม่ได้ทำ เราก็จะนำมาจัดที่นี่ ส่วน ๑๖ สิงหาคมปีนี้ เราไม่ได้ทำอะไร มีการทำบุญถวายสังฆทานเท่านั้น

               ส่วนการออกวัตถุมงคลจะยึดรูปแแบบที่หลวงพ่อแช่มสร้างไว้เป็นหลัก โดยในปีนี้วัดไจัดสร้างภาพเหรียญหลวงพ่อแช่มขนาด ๓.๓ ซม.เป็นเหรียญเนื้อแร่เหล็กไหลศักดิ์สิทธิ์ ๙ ชนิด ผสมหินพระธาตุที่ตกทอดมาจากหลวงพ่อแช่มและแร่ธรรมชาติบำบัด สเคล่าร์หินลาวาภูเขาไฟ มีจำนวนจำกัด ๒,๙๙๙ เหรียญเท่านั้น เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนบูรณะศาสนสถานของวัด ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อเล็ก โทร.๐๘-๙๙๒๙-๒๖๙๙