Lifestyle

ไขปริศนาธรรม ไหทั้ง๗ ของท้าวกุวาร นี่คือ สมบัติแห่งจักรพรรดิ

ไขปริศนาธรรม ไหทั้ง๗ ของท้าวกุวาร นี่คือ สมบัติแห่งจักรพรรดิ คอลัมน์... ตามรอยตำนานแผ่นดิน  โดย...  เอก อัคคี  FB:Akeakkee ake

.........
เรื่องของ
เรื่องคือ ครั้งหนึ่ง คุณอ๊อด สิชล นักสร้างพระเครื่อง/วัตถุมงคล ระดับแนวหน้าของภาคใต้ มีแนวคิดจะสร้าง องค์บูชาท้าวกุเวร ซึ่งเป็นอีกภาคหนึ่งปางหนึ่งของท้าวเวสสุวรรณ และถามผมมาว่า ทำไมเบื้องหน้าของท่านท้าวกุเวร จะต้องมีไหวางเรียงรายกัน ๗ ใบ เป็นไหอะไร? 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง...

ท้าวเวสสุวรรณเนื้อผงหลักเมืองน่านอีกตำนานที่ช่วยทหารรอดตาย

ป้องกันภูตผีด้วย.... "ท้าวเวสสุวรรณ ชินบัญชรมหาปราบ"

ไขปริศนาธรรม ไหทั้ง๗ ของท้าวกุวาร นี่คือ สมบัติแห่งจักรพรรดิ

พระธนบดี ศิลปะศรีวิชัย  ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์กีเม่ต์
ประเทศฝรั่งเศส อายุกว่า ๑๕๐๐ ปี


ครับ-เป็นไหสมบัติที่เป็นปริศนาธรรมครับ เพราะว่า สมัยโบราณการออกแบบปั้นรูปหล่อบูชาท่านท้าวกุเวร(หรือท้าวเวสสุวรรณ) ในปางมหาจักรพรรดิ นั่งบัลลังค์ จะต้องมีไหสมบัติ ๗ ใบจำลองตามแบบขององค์ต้นแบบที่เป็นรูปหล่อเนื้อสำริดเขียว ท้าวกุเวรเจ้าแห่งขุมทรัพย์ซึ่งนักโบราณคดีสันนิฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัย


ต้นแบบองค์ที่สวยที่สุดในโลกนั้น ปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์กีเม่ต์ ประเทศฝรั่งเศส พระธนบดี ศิลปะศรีวิชัย เนื้อสำริดสนิมเขียว อายุประมาณ ๑,๕๐๐ ปี มีความงดงามสุดยอด เป็นศิลปะศรีวิชัย


สำหรับความหมายของไหทั้ง ๗ นั้นเป็นสัญลักษณ์แทนความหมายวสำคัญ เพราะตามคัมภีร์เก่าแก่กล่าวไว้ว่า


เนื่องเพราะท้าวกุเวร ท่านเป็นมหาจักรพรรดิผู้ประทานความมั่งคั่ง แผ่นดินใดที่อุดมสมบูรณ์ ปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม จักทรงเปี่ยมไปด้วยพระบรมเดชานุภาพเหนือกว่าพระราชาทั้งปวงหรือที่เรียกว่า "จักรพรรดิ" 

 

ไขปริศนาธรรม ไหทั้ง๗ ของท้าวกุวาร นี่คือ สมบัติแห่งจักรพรรดิ

หุ่นขี้ผึ้งต้นแบบที่สร้างย้อนยุค

 


ขอให้ผู้บูชาท่าน ยึดมั่นถือมั่นในความดี มีศีลธรรม คิดดีประพฤติดี มีสัจจะ ทั้งทางกาย วาจา ใจ องค์ท่านท้าวกุเวร (ชัมภล) หรือ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยก็จะประทานพรให้


พระองค์นั้น พระหัตถ์ด้านขวาถือลูกแก้ววิเศษ พระหัตถ์ด้านซ้ายถือพังพอน ที่กำลังคาย เพชร,นิล,จินดา,แก้วแหวนเงินทอง พระบาทซ้ายเหยียบหอยโข่ง นั่งท่ามหาราชเทวา

 


ท่านคือผู้ประทาน "สัตรัตนมณี" แก้วเจ็ดประการหรือสมบัติแห่งจักรพรรดิอันประกอบ ช้างแก้ว, ม้าแก้ว ,ขุนพลแก้ว, ขุนคลังแก้ว, มณีแก้ว ,นางแก้ว, จักรแก้ว, การประทานสมบัติเจ็ดประการของมหาจักรพรรดิ เพื่อความรุ่งเรืองแห่งแผ่นดิน จึงแทนสัญลักษณ์ด้วยไห ๗ ใบ มีดังนี้

 

ไขปริศนาธรรม ไหทั้ง๗ ของท้าวกุวาร นี่คือ สมบัติแห่งจักรพรรดิ

ท้าวกุเวร เนื้อสนิมเขียว สร้างย้อนยุคโดยออ๊ด สิชล

 


ใบที่ ๑ จักรรัตนะ คือ จักรแก้ว หมายถึง การมีอำนาจหรือเดชานุภาพแผ่ขยายไปทั่วทุกทิศ
ใบที่ ๒หัตติรัตนะ คือ ช้างแก้ว หมายถึง การแสดงออกซึ่งความมีบารมีที่ยิ่งใหม่ความมั่นคง
ใบที่ ๓ อัสสรัตนะ คือ ม้าแก้ว หมายถึง การมีบริวารข้าทาสรับใช้ที่ดี
ใบที่ ๔ มณีรัตนะ คือ มณีแก้ว หมายถึง ความสว่าง ความมีสติปัญญา ความรู้
ใบที่ ๕ อิตถีรัตนะ คือ นางแก้ว หมายถึง ได้คู่ครองที่ดีมีความงดงาม
ใบที่ ๖ คหปติรัตนะ คือ ขุนคลังแก้ว หมายถึง ความมีทรัพย์สิน เงินทองบริบูรณ์
ใบที่๗ ปริณายกรัตนะ คือ ขุนพลแก้ว หมายถึง ที่ปรึกษาคู่ใจ ผู้ให้ความรู้ ผู้ปกป้องคุ้มครอง บุตรที่ดี
.............
 

กล่าวสำหรับ รูปหล่อสำริกท้าวกุเวร ที่ฝรั่งเศส นั้นเป็นศิลปะศรีวิชัย ยุคเดียวกับองค์หินแกะสลักที่มหาเจดีย์บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย อันเป็นงานศิลปะศรีวิชัยที่งดงามยิ่ง


ตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของท้าวกุเวร หรือ ท้าวเวสสุวรรณหรือพระธนบดี (องค์เดียวกัน แต่มีหลายชื่อ)ว่า คือผู้ประทานสมบัติพระจักรพรรดิแห่งอาณาจักรทะเลใต้ 

 

ไขปริศนาธรรม ไหทั้ง๗ ของท้าวกุวาร นี่คือ สมบัติแห่งจักรพรรดิ

 ท้าวกุเวร ย้อนยุคเนื้อปิดทอง สร้างย้อนยุคโดย อ๊อด สิชล


ดังนั้น อานุภาพแห่งพระองค์ท่าน คุณสามารถอธิษฐานขอพรได้ ๗ประการดัวยกัน ตามคุณลักษณะของสมบัติจักรพรรดิ ๗ ประการ ซึ่งประทานให้มนุษย์ทั้งหลายที่เชื่อมั่นและเคารพนับถือท่าน


เพราะท่านคือมหาราชผู้เป็นท้าวจตุโลกบาล ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ตลอดกาลชั่วกาลปวสาน ในอดีตกาลนานโพ้นอาณาจักรศรีวิชัยคือมหาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีพระราชาธิราช ที่มีพระบรมเดชานุภาพเหนือกว่าพระราชาองค์อื่นปกครองทั่วน่านน้ำอาณาจักรทะเลใต้แผ่พระราชอำนาจเดชานุภาพดุจพระอาทิตย์ พระจันทร์


ใครสนใจเรื่องนี้ไปค้นคว้าเอกสารโบราณของอาณาจักรศรีวิชัยได้เพราะ มีจารึกกรุงศรีวิชัย ประกาศความยิ่งใหญ่ เอาไว้อย่างชัดเจนครับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม