ฉบับที่แล้วหมอได้พูดถึงการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยการดูแลตัวเองเบื้องต้นให้แข็งแรงปลอดภัยจากเชื้อโรคด้วยการออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ และเน้นรับประทานอาหารที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย โดยเฉพาะการรับประทานวิตามินและสารอาหารที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น มาฉบับนี้เรามา ทำความรู้จักกับอีกทางเลือกในการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย กันค่ะ

          จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายสามารถเสริมได้โดยการรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริมแต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า การให้วิตามินและสารอาหารทางหลอดเลือด หรือ IV Therapies เป็นการให้สารอาหารโดยตรงผ่านทางหลอดเลือดของเรา เป็นวิธีที่สะดวกและปลอดภัย ซึ่งการให้โดยวิธีนี้จะทำให้ร่างกายเราสามารถนำสารอาหารไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว และได้รับสารอาหารปริมาณสูงกว่าการรับประทาน ทั้งนี้เพราะการรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริมเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการดูแลและป้องกันการเกิดโรคในระดับที่สมบูรณ์ เนื่องจากร่างกายแต่ละคนมีปัญหาการย่อย การเผาผลาญและการนำไปใช้ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการสารอาหารเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผู้ที่นอนดึกพักผ่อนน้อย อ่อนเพลีย ไม่สบายบ่อย หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น วิงเวียนศีรษะบ่อย ปลายมือปลายเท้าชา ความจำถดถอย นอนไม่หลับเป็นประจำ เป็นต้น การรับประทานวิตามินอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอค่ะ ดังนั้นการให้วิตามินและสารอาหารทางหลอดเลือด (IV Therapies) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเสริมการทำงานของร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะ

ป้องกันเชื้อไวรัส เพิ่มภูมิคุ้มกันสุขภาพด้วยIV Therapies

          การให้สารอาหารทางหลอดเลือดสามารถเสริมประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของร่างกายแต่ละบุคคล เช่น เพิ่มพลังงาน ลดอาการอ่อนเพลีย หรือเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยสถานการณ์ในขณะนี้คงหนีไม่พ้นการเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อป้องกันให้ห่างไกลจากไวรัสโคโรนาการนำเทคโนโลยี IV Therapies มาใช้ด้วยสูตร IV Superimmune จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการให้สารอาหารทางหลอดเลือดที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบเร่งด่วน เป็นการให้วิตามินในปริมาณสูงทางเส้นเลือด ซึ่งจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการป้องกันให้ไข้หวัดห่างไกลจากตัวเรา โดยสารสำคัญที่ช่วยให้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในสูตร IV Superimmune ประกอบไปด้วย วิตามินซี (Vitamin C) สังกะสี (Zinc) และ สารอื่นๆ ที่เน้นด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั่นเอง

          แล้วใครบ้างที่เหมาะสำหรับการทำ IV Superimmune แน่นอนค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่

          • ต้องการสารอาหารเร่งด่วน

          • ต้องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

          • จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ

          • รู้สึกอ่อนเพลียคล้ายจะเป็นหวัด

          มาเตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมต่อสู้กับโควิด-19 ด้วยการเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงอย่างเร่งด่วนด้วย IV Therapy สูตรเฉพาะที่เรียกว่า IV Superimmune ที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ป้องกันไข้หวัด ช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้น ไม่หวั่นแม้โควิด-19 กันนะคะ ท่านที่สนใจสามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แอดไลฟ์ได้นะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก พญ.อนงนุช ชวลิตธำรงค์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จาก Addlife Anti-Aging Center ชั้น 2 ไลฟ์เซ็นเตอร์ (คิวเฮ้าส์ ลุมพินี) โทรศัพท์ 0-2677-7077 www.add-life.org Facebook: Addlife Anti-Aging CenterLine: @addlife