นิทรรศการ “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9” ภายใต้หัวข้อ “สยามเมืองยิ้ม” ที่จัดโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเวทีที่ให้เหล่าศิลปินและผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้แสดงออกถึงช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่อันรุ่งโรจน์ รื่นเริง สะท้อนถึงบรรยากาศของความสุข ความหวังความปรารถนาอันดีที่ผู้คนพึงมีต่อกัน สำหรับงานศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 ผลงานที่ได้รับรางวัลช้างเผือก ได้แก่ “เสน่ห์ศิลป์แผ่นดินสยาม” โดย ธมลวรรณ แสงนาค, รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “สุขสัมพันธ์ สามัญวิธี” โดย นิลยา บรรดาศักดิ์, รางวัล ซีอีโอ อวอร์ด ได้แก่ “ผมทรงกะลาครอบ” โดย มานนท์ สุธรรม นอกจากนี้ยังมีรางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล ประกอบด้วย คเณศ แสนศรีล, จรัญ บุญประเดิม, บุญนำ สาสุด, พฤกษ์ โตหมื่นไวย, เรืองฤทธิ์ สร่องศรี และรางวัลชมเชยอีก 13 รางวัล

"เสน่ห์ศิลป์แผ่นดินสยาม" คว้ารางวัลช้างเผือก ครั้งที่ 9"

 คณะกรรมการร่วมคัดเลือกผลงานอย่างเข้มข้น

       นิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก เกิดจากความตั้งใจอันดีของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่นในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) โดยยึดถือความเหมือนจริงเป็นแก่นสำคัญเพื่อให้ผลงานศิลปะเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้าง การดำเนินการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 และดำเนินงานต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งนับเป็นการจัดการประกวดครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ ‘สยามเมืองยิ้ม’ เพื่อให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้แสดงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ โดยตีความจากโจทย์ที่กำหนดให้ ซึ่งศิลปินที่เข้าร่วมประกวดแต่ละคนก็ต่างสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจในรูปแบบและแนวทางที่แตกต่างได้อย่างน่าประทับใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

"เสน่ห์ศิลป์แผ่นดินสยาม" คว้ารางวัลช้างเผือก ครั้งที่ 9"

บรรยานกาศในการคัดเลือกผลงาน

         โดยมีศิลปินจำนวน 205 คน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 235 ชิ้น โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 21 ชิ้น และผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในนิทรรศการจำนวน 34 ชิ้น รวมผลงานจัดแสดงในนิทรรศการ ทั้งสิ้น 55 ชิ้น บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลตั้งแต่การประกวดครั้งแรกตราบจนปัจจุบัน และขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ตลอดจนศิลปินผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทุกคน และจะมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้วงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยประสบความสำเร็จสืบเนื่องต่อไปในอนาคต”

"เสน่ห์ศิลป์แผ่นดินสยาม" คว้ารางวัลช้างเผือก ครั้งที่ 9"

“เสน่ห์ศิลป์แผ่นดินสยาม” รางวัลช้างเผือก

         ธมลวรรณ แสงนาค ผู้ชนะรางวัลช้างเผือก ภายใต้ผลงานชื่อ “เสน่ห์ศิลป์แผ่นดินสยาม” เผยถึงแรงบันดาลใจผลงานชิ้นนี้ว่า ใช้เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหมและวัสดุผสมที่งดงามมลังเมลือง ด้วยทิวทัศน์วัดวังอร่ามเรือง บ่งบอกถึงวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย อันสงบสุขงดงาม สอดรับกับหัวข้อ สยามเมืองยิ้ม และสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวสยาม ผ่านรูปแบบอัตลักษณ์ ลวดลายผ้า ที่แฝงไปด้วยความประณีตงดงาม

"เสน่ห์ศิลป์แผ่นดินสยาม" คว้ารางวัลช้างเผือก ครั้งที่ 9"

“สุขสัมพันธ์ สามัญวิธี” รางวัลชนะเลิศ

        นิลยา บรรดาศักดิ์ ผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ ภายใต้ผลงานชื่อ “สุขสัมพันธ์ สามัญวิธี” เผยถึงแรงบันดาลใจของผลงานมาจากครอบครัว ซึ่งมีกิจกรรมร่วมกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ภาพทั้งหมดเป็นภาพของเครือญาติ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและมีความสุข เป็นวิถีชีวิตของชนบทไทย ความสุขมักเกิดขึ้นจากการลงมือทำด้วยตัวเอง ประสบการณ์ที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น การร่วมแรงร่วมใจผ่านวิถีชีวิตอันเรียบง่าย ผ่านกิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ล้วนสะท้อนภาพความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น สอดประสานกลมเกลียวกันได้อย่างสวยงามตามวิถีแห่งการพึ่งพาอาศัยกัน ผลงานชิ้นนี้ใช้เทคนิค เย็บ ปัก ถัก ร้อย ซึ่งเป็นเทคนิคที่เราถนัดอยู่แล้ว

"เสน่ห์ศิลป์แผ่นดินสยาม" คว้ารางวัลช้างเผือก ครั้งที่ 9"

“ผมทรงกะลาครอบ” รางวัล ซีอีโอ อวอร์ด

          มานนท์ สุธรรม ผู้ชนะรางวัลซีอีโอ อวอร์ด ภายใต้ผลงานชื่อ “ผมทรงกะลาครอบ” เผยถึงแรงบันดาลใจผลงานชิ้นนี้ว่า ร้านตัดผมมักจะสะท้อนวิถีชีวิตและบ่งบอกถึงเรื่องราวความเป็นมาของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี ผมทรงกะลาครอบอาจจะดูเชยและน่าขบขัน แต่ก็มีเสน่ห์ มีประวัติศาสตร์ร่วม ซึ่งทุกคนเคยผ่านหรือสัมผัสครั้งเมื่อวัยเด็ก ซึ่งผมและเพื่อนๆ มักจะโดนล้อกับผมทรงนี้ ผมคิดว่าใครที่ชมภาพนี้คงจะต้องยิ้มตามไปด้วย สอดคล้องกับหัวข้อสยามเมืองยิ้ม

"เสน่ห์ศิลป์แผ่นดินสยาม" คว้ารางวัลช้างเผือก ครั้งที่ 9"

ส่วนหนึ่งของผลงานที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

          สำหรับหัวข้อการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 ได้กำหนดหัวข้อ “ในฝัน” สื่อความหมายถึงแนวความคิดเกี่ยวกับความฝัน จินตนาการ ความใฝ่ฝันอันดีงามทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ศีลธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละพื้นถิ่น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถตีความ “ความฝัน” ทั้งในแง่มุมที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม กล่าวคือ ความฝันที่สามารถเป็นจริงได้ และความฝันที่เป็นเพียงจินตนาการอันสวยงามของแต่ละบุคคล นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงความรักความผูกพัน ความปรารถนา ปณิธาน ความฝันอันสูงสุด ความดีงามที่อยากสรรค์สร้างให้เกิดขึ้นจริง หรือการหวนรำลึกถึงความทรงจำอันมีคุณค่าที่จารึกไว้ในฝันของตนเอง

         การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก มุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานแบบเหมือนจริง ที่มีเรื่องราวเนื้อหาอันดีงาม การตัดสินงานจะไม่แยกประเภทและวัสดุ ศิลปินสามารถส่งผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสมโดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ทั้งนี้จะเปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2564 เวลา 10.00-18.00 น. สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊ก : ศิลปกรรมช้างเผือก, www.thaibev.com และ www.bacc.or.th