แม้ช่วงนี้ทุกอย่างหยุดนิ่งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่การดูแลป้องกันตัวเองจะช่วยให้ฝ่าวิกฤติได้ ครม. มีมติสกัดโควิด งดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกันแต่ก็ยังเดินทางปกติได้ ขณะนี้มีนิทรรศการศิลปกรรมที่มีคุณค่าอยากแนะนำ เพราะเกี่ยวข้องกับ อ.เฟื้อ หริพิทักษ์ ปูชนียบุคคลแห่งวงการศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย เป็นศิลปินและครูศิลปะคนสำคัญ ผู้ทุ่มเทบุกเบิกแนวทางการวาดภาพตามแนวทางเฉพาะตัวเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาศิลปะและศิลปินรุ่นหลังให้สร้างสรรค์ผลงานด้วยจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นยึดถืออุดมการณ์ทำงานศิลปะเพื่อจรรโลงสังคม

วิโชค มุกดามณี บูชา "ครูใหญ่วงการศิลปะ"

          นอกจากนี้ท่านยังมีบทบาทชัดเจนในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศให้เป็นสมบัติของลูกหลาน ทุ่มเทแรงกายแรงใจซ่อมแซมภาพจิตรกรรมสำคัญในวัดทั่วประเทศไทยจำนวนมาก ผลงานชิ้นสำคัญ คือ การบูรณปฏิสังขรณ์หอไตรปิฎก วัดระฆังโฆสิตาราม จนได้รับรางวัลแมกไซไซเมื่อ 37 ปีก่อน และได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ปี 2528

วิโชค มุกดามณี บูชา "ครูใหญ่วงการศิลปะ"

ศ.วิชัย สิทธิรัตน์-ศ.วิโชค มุกดามณี-ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง

           นิทรรศการจัดเพื่อยกย่อง “อ.เฟื้อครูใหญ่ในวงการศิลปะ” และ ในโอกาส 111 ปีชาตกาลอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ดังนั้นในฐานะลูกศิษย์ ศ.วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปี 2555 ได้จัดโครงการนิทรรศการ “จิตรกรรมรำลึก 111 ปี อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ โดย วิโชค มุกดามณี" ขึ้น ไฮไลท์ได้รวมจิตรกรรมภาพคนและภาพเปลือย (Nude) จำนวนมากกว่า 40 ชิ้น สร้างสรรค์ด้วยหลากหลายเทคนิควิธีการ โดยศิลปินนำแรงบันดาลใจจากคำสอนของอาจารย์เฟื้อมาต่อยอดพัฒนา จนกระทั่งเป็นรูปแบบเฉพาะตัวของศิลปิน

วิโชค มุกดามณี บูชา "ครูใหญ่วงการศิลปะ"

บุคคลในแวดวงจิตรกรรมไม่พลาดเข้าร่วมชมผลงาน

          ภาพทั้งหมดโดดเด่นด้วยสีสันอันสดใสและการผสมผสานของเนื้อสีอย่างสลับซับซ้อน อิริยาบถรายละเอียดของใบหน้าและร่างกายตลอดจนแสงเงาทั้งหมดถูกตัดทอนแล้วขับเน้นใหม่ จนเกิดเป็นบรรยากาศอันแปลกตาและน่าพิศวง

วิโชค มุกดามณี บูชา "ครูใหญ่วงการศิลปะ"

          ฝีแปรงที่เฉียบขาดและการคลี่คลายรูปทรง ก่อให้เกิดชีวิตชีวาสะท้อนความชำนาญและกระบวนการทำงานเฉพาะตัวของ ศ.วิโชค นี่คือเอกลักษณ์ของจิตรกรรมที่สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้ชมนิทรรศการพิเศษนี้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม-30 เมษายนนี้

วิโชค มุกดามณี บูชา "ครูใหญ่วงการศิลปะ"

         สำหรับ ศ.วิโชค มุกดามณี เจ้าของผลงานเป็นอาจารย์และศิลปินอาวุโสมากประสบการณ์เป็นหนึ่งในศิลปินผู้บุกเบิกสร้างงานศิลปะสื่อผสมในบ้านเรา เมื่อครั้งเป็นนักศึกษาหนุ่มที่คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เรียนวาดภาพกับบรมครูผู้นี้ ทั้งยังแวดล้อมด้วยครูบาอาจารย์ผู้มากความสามารถหล่อหลอมให้เขามีความมุ่งมั่นและเข้มแข็งในการสร้างงานศิลปะจนทุกวันนี้

วิโชค มุกดามณี บูชา "ครูใหญ่วงการศิลปะ"

         พล.อ.นพ.วิทยา ช่อวิเชียร ประธานเปิดนิทรรศการ กล่าวว่า จิตรกรรมรำลึก 111 ปี อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ เปรียบเสมือนการตกผลึกครั้งสำคัญในเส้นทางศิลปินของ ศ.วิโชค มุกดามณี ที่เมื่อย้อนกลับไปในช่วงแรก คือ การเริ่มต้นจากมล็ดพันธุ์นั่นคือคำสอนจากอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ผู้เป็นครูคนสำคัญ ศ.วิโชค ใช้ความมานะอุตสาหะและการทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง เป็นเสมือนน้ำที่รดลงสู่ดินส่งเสริมให้แนวทางการทำงานเจริญเติบโตในแนวทางเฉพาะของตัวเอง ทั้งยังแตกแขนงไปในหลายทิศทางทั้งงานจิตรกรรมประติมากรรม ผลงานจัดวาง และสื่อประสมตลอดระยะเวลามากกว่า 40 ปี ศ.วิโชค ยังคงสร้างสรรค์ผลงานและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะอย่างไม่หยุดนิ่งงานศิลปะ ในนิทรรศการครั้งนี้สะท้อนอุดมการณ์และความกตัญญูที่ลูกศิษย์คนหนึ่งจะทำให้แก่อาจารย์ในฐานะศิลปิน

วิโชค มุกดามณี บูชา "ครูใหญ่วงการศิลปะ"

         ด้าน ศ.วิโชค มุกดามณี กล่าวว่า อ.เฟื้อ สอนวิชาจิตรกรรมให้ลูกศิษย์ในคณะจิตรกรรม ตั้งแต่ยุคเริ่มต้น โดยมี ศ.ศิลป์ พีระศรี เป็นคณบดีคอยดูแลบริหารคณะ เพื่อรำลึกถึง อ.เฟื้อ ผู้มีพระคุณแก่ศิษย์ทั้งในคณะจิตรกรรมและวิทยาลัยช่างศิลป์ จนท่านถึงแก่กรรมปี 2536 ตัวเองจึงรวบรวมผลงานที่เคยศึกษากับท่านอาจารย์ ผลงานสื่อผสมระยะแรกๆ ของตัวเองและผลงานสร้างสรรค์ตามแนวการสอนของท่านอาจารย์จัดแสดงเผยแพร่ให้ความรู้ ทั้งแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ ตั้งใจให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัยไทย

วิโชค มุกดามณี บูชา "ครูใหญ่วงการศิลปะ"

วิโชค มุกดามณี บูชา "ครูใหญ่วงการศิลปะ"

         “อาจารย์เฟื้อจะเป็นอาจารย์สอนจิตรกรรมที่ลูกศิษย์สนใจเป็นพิเศษเพราะมีภาพเขียนที่ประทับใจ และอาจารย์จะให้ความสำคัญในการใช้สีเป็นพิเศษ มีกฎเกณฑ์เฉพาะตัว เช่น ห้ามใช้สีดำ เพราะทำให้สีที่ผสมด้วยไม่สดใส ให้ใช้สีเข้มแทน ผมก็เคยเรียนกับท่านหลายปี ตั้งแต่วิชารีเสิร์ชศิลปะไทยจนถึงวิชาจิตรกรรมสีฝุ่นและสีน้ำมัน ระหว่างปี 2513-2516 วิชาจิตรกรรม ท่านให้คะแนนหินมาก กว่าจะผ่านด่านไปถึงเกรด บี ได้ เลือดตาแทบกระเด็น ผู้ที่ได้เกรด เอ ต้องพูดว่าทรหด และมีฝีไม้ลายมือสุดยอดอย่างไร อ.เฟื้อ เคยแนะนำเทคนิคการเตรียมพื้นผ้าใบสำหรับเขียนสีน้ำมันใช้กาวกระถินมาต้มผสมสีฝุ่น กันผ้าใบดูดสี กันเชื้อรา และเฟรมจะตึง ภาพที่ผมเขียนในช่วงนั้น คุณภาพสีและรอยแปรงยังสดใส มีพลัง ผมยังเก็บภาพไว้ได้หลายชิ้น” ศ.วิโชค กล่าว