** มิวเซียมสยาม ชวนมูฟออนกับนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ “พระนคร ออน เดอะ มูฟ” ปลุกกระแสพื้นที่ย่าน “สามยอด-วังบูรพา-พาหุรัด” เรียนรู้อดีตของศูนย์กลางความเจริญของกรุงเทพฯ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน จากสังคมจารีต สู่โลกสมัยใหม่แบบตะวันตก เปิดให้เข้าชม ที่อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 มีนาคม เวลา 10.00–18.00 น

"พระนคร ออน เดอะ มูฟ"

          ** ไอคอนสยาม รวมพลังกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมส่งกำลังใจให้ชาวโคราช ในงาน “ไอคอนสยาม ไทยให้ไทย ศิลป์ส่งใจให้โคราช” แสดงนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินจากภาคกลางและภาคอีสานกว่า 30 ผลงาน พร้อมกิจกรรม “เสกศิลป์ พิมพ์ภาพ” ที่ไอคอนสยาม อาร์ต สเปช ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม

 

"พระนคร ออน เดอะ มูฟ"

         ** แสงระวี สิงหวิบูลย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เปิดกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2020 “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภาคภูมิใจของแผ่นดิน” นิทรรศการจำลองบรรยากาศหอนิทรรศการและคัดสรรผลงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ที่ได้รับการสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการต่างๆ ของ SACICT พร้อมชมผลงาน Wall Art สร้างสรรค์ขึ้นผ้าชาวเขา หลากหลายชนเผ่า รวมถึงการนำเครื่องแต่งกายสมัยอยุธยามาให้ชมถึง 3 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงค์พระร่วง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง ที่ลานกิจกรรมชั้นจี ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 1 มีนาคม 2563

"พระนคร ออน เดอะ มูฟ"

         ** แกลเลอรี่ โอเอซิส ภูมิใจเสนอนิทรรศการภาพเขียนหมึกและสีน้ำ “ดร. เบิร์ดแมน : บันทึกป่าของหมอหม่อง” แถลงการณ์แห่งศิลปินเผ่าโรแมนติกของกวี จอห์น คีทส์ สะท้อนภาพโดย รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ ซึ่งจะจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์-31 พฤษภาคม เวลา 05.30-21.00 น.