คมชัดลึกออนไลน์ 1 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ความรู้

ม่วนขนาดเปิด"กาดศิลป์"อนุรักษ์งานศิลป์สไตล์ล้านนา-ร่วมสมัย

21 กุมภาพันธ์ 2563 - 00:05 น.
สัตภัณฑ์,ตุงกระด้าง,กลองปูจา,นิทรรศการสมเด็จย่า,อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง,ไร่แม่ฟ้าหลวง,ลัวะเริงไพร,หิมวันต์ รัญจวน,ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง,กาดศิลป์,Art and Craft Market,มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง,คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา
ความรู้

Shares :
เปิดอ่าน 316 ครั้ง

เสพกลิ่นอายวัฒนธรรมล้านนาและศิลปะหลากแขนง


          มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกคน” ของสมเด็จย่า เปิดอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) ศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ชวนคนรักงานศิลป์เสพกลิ่นอายวัฒนธรรมล้านนาและศิลปะหลากแขนง จัดงานเปิด “กาดศิลป์” (Art and Craft Market) ตลาดนัดสินค้าหัตถกรรมและกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะครั้งแรก โดยมีคนในชุมชนสถาบันการศึกษา และชาวดอยตุง มาปล่อยฝีมือโชว์งานศิลปะ งานคราฟต์ทำมือ และอาหารหลากเมนู เพื่อรักษามรดกด้านศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่วัฒนธรรมระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

อ.สมลักษณ์ ปันติบุญ-อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์-รศ.ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์

          งานนี้ คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางศิลปินชื่อดังเมืองเชียงราย อาทิ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ อ.สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินเซรามิกดอยดินแดง รศ.ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มาร่วมสัมมนาเรื่อง “ข้อคิดเห็นการสร้างสรรค์ให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองศิลปะอย่างแท้จริง” กระตุ้นคนรุ่นใหม่ใส่ใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรมบ้านเกิด พร้อมทั้งให้ข้อคิดถึงคนในท้องถิ่นด้วยว่า “สิ่งที่สมเด็จย่า ทรงทำไว้ให้ลูกหลานมากมาย โดยเฉพาะเรื่องของป่า คน อาชีพ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ เราต้องช่วยกันสานต่อ ไม่ท้อถอย ถ้าเราช่วยกัน เชียงรายจะเป็นเมืองศิลปะอย่างแท้จริงได้แน่นอน”

บรรยากาศภายในงาน

          นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย อาทิ ภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ราชการจังหวัดเชียงราย, จุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และผู้บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ท่ามกลางการแสดงโชว์ตีกลองปูจา และการแสดงฟ้อนขบวนแห่ขันดอกล้านนา ตลอดจนการแสดงที่สร้างสีสันให้กาดศิลป์ จากศิลปินรุ่นใหญ่ที่มีชื่อเสียง ชาวบ้านชนเผ่าจากหมู่บ้านต่างๆ อาทิ บ้านขาแหย่งพัฒนา บ้านห้วยน้ำขุ่น บ้านจะลอ บ้านป่าซางนาเงิน และศิลปินรุ่นเล็กจากสถาบันการศึกษาในเชียงราย อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนสถานสงเคราะห์แม่จัน อาทิ การแสดงลัวะเริงไพร การแสดงดนตรีโฟล์คซอง การแสดงหิมวันต์ รัญจวน ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง และการสาธิตงานเวิร์กช็อปต่างๆ อาทิ ปั้นและเพ้นท์เซรามิก ถักร้อยกุญแจ จัดสวนถาด การทำกระเป๋าที่จากพลาสติก โดยโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และการสาธิตการทำเครื่องเงิน งานแกะสลัก ทำเครื่องสักการะล้านนา นิทรรศการภาพเขียนงานวิจิตรศิลป์ โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาในเชียงราย

ซุ้มแกะสลักไม้โดยช่างล้านนา

นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ “สมเด็จย่า”

          ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมทั้งแบบล้านนาและแบบร่วมสมัยให้ชมมากมาย พร้อมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ “สมเด็จย่า” ผู้ทรงก่อตั้งสำนักงานของมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงสร้างอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงขึ้น การจัดแสดงศิลปวัตถุและไม้แกะสลักสไตล์ล้านนาที่มีประวัติยาวนานหาชมได้ยาก ซึ่ง อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ได้รวบรวมและเก็บรักษาไว้เพื่อสืบทอดและส่งต่อวัฒนธรรมอันล้ำค่า นำมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามที่มีเรื่องราวน่าสนใจและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างใกล้ชิด อาทิ กลองปูจา หรือ กลองบูชา เป็นกลองโบราณที่ใช้ตีเพื่อส่งสัญญาณในการโจมตีศัตรูของกองทัพในเวลาสงครามถือเป็นเครื่องประโคมฉลองชัยชนะ ตลอดจนใช้ตีส่งสัญญาณบอกข่าวแก่ชุมชน และใช้เป็นเครื่องดนตรีมหรสพ

กลองปูจา

ตุงกระด้าง

          ตุงกระด้าง ตุง ในภาษาถิ่นล้านนา หมายถึง ธง ในภาษาไทยภาคกลาง ตุง เป็นสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธีทางพุทธศาสนา ทั้งในงานมงคลและอวมงคลต่างๆ โดยมีขนาดรูปทรงและรายละเอียดด้านวัสดุต่างๆ แตกต่างกันไปตามความเชื่อและพิธีกรรม ตลอดจนตามความนิยมในแต่ละท้องถิ่น ตุงกระด้าง คือ ตุงที่ทำขึ้นจากวัสดุที่ค่อนข้างจะคงทนและสามารถคงรูปอยู่ได้นาน อาทิ ไม้แกะสลัก ปูนปั้นบ้าง หรือโลหะ

สัตภัณฑ์

          สัตภัณฑ์ แท่นเชิงเทียนสำหรับบูชาพระรัตนตรัย ในโบสถ์ วิหาร ของดินแดนล้านนา สัตภัณฑ์ มาจากคำว่า สัตบริภัณฑ์ หมายถึงภูเขาที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ มีลักษณะเป็นแผ่นไม้สลักลาย ทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว หรือครึ่งวงกลมตั้งอยู่บนตั่ง แผ่นไม้นี้จะมีหลักสำหรับเสียบเทียน โผล่พ้นขอบบน 7 อัน ซึ่งหมายถึงภูเขาทั้ง 7 ลูกที่รายล้อมเขาพระสุเมรุ ถือเป็น ศิลปวัตถุ ที่บ่งบอกประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนศรัทธาความเชื่อของชาวล้านนาได้เป็นอย่างดี5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ