** นิทรรศการ “Sacrifice Chapter 1 : พลีตน” โดย สมัคร์ กอเซ็ม เชื้อชวนให้ทวนพินิจมองความน่าประหลาดต่อความเป็นจริงต่างๆ ในพื้นที่ที่ถูกเรียกขานว่าพื้นที่สีแดง จัดแสดงวันนี้-22 ธันวาคม ที่เแกลเลอรี่ เวอร์ ซ.นราธิวาส 22 (เว้นวันจันทร์และอังคาร)

ผลงานศิลปะพื้นที่ทับซ้อน

นิทรรศการ Unspoken Truth

          ** นิทรรศการ "Unspoken Truth" โดย เอแลน เลอชาเตอริเย ตั้งคำถามเกี่ยวกับมิตรภาพของผู้คนในปัจจุบัน สำรวจพื้นที่แห่งความเงียบงันและการขุดคุ้ยเข้าไปในจิตใจ เปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้-10 มกราคม ที่สมาคมฝรั่งเศส

ผลงานศิลปะพื้นที่ทับซ้อน

นิทรรศการ "Overlapping"

          ** นิทรรศการ "Overlapping" โดย ยุทธ พฤฒาสัจธรรม นำเสนอผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ด้วยแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ทับซ้อนระหว่างเมืองใหญ่กับพื้นที่สีเขียว จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-15 ธันวาคม ที่หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล ถ.บรมราชชนนี (เว้นวันจันทร์)

          ** ชวนคุณมากลายร่างเป็นแมลงยักษ์และสัมผัสกับความสับสนใน “วีอาร์ เมตามอร์-โฟซิส” นิทรรศการความจริงเสมือนที่สร้างด้วยแรงบันดาลใจจากเรื่องเมตามอร์-โฟซิส ถ่ายทอดผลงานของคาฟคาสู่โลกเสมือนจริง จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-15 ธันวาคม ที่สถาบันเกอเธ่