วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในปีนี้รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้จัดงาน “วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด ศูนย์รวมชุมชนทั่วประเทศ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 การจัดแสดงนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ” และนิทรรศการ “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน” ณ บริเวณท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562

ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ

ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9

         พัชราภรณ์ อินทรียงค์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านงานเฉลิมพระเกียรติและกิจการพิเศษ ในฐานะรองประธานการจัดงาน เปิดเผยว่า ภายในงานได้จัดซุุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้ประชาชนได้ถวายสักการะ ตกแต่งในรูปแบบสวนป่าเพื่อให้สอดคล้องกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ และ วันดินโลก และสองนิทรรศการสำคัญโดยผูกเรื่องราววิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่องราวความดี ความเป็นปึกแผ่นของชาติผ่านนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ” แสดงถึงวิถีชีวิตชุมชนที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆ แบ่งออกเป็น 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ : สื่อถึงป่าและน้ำคืนชีวิต, ภาคใต้ : สื่อเรื่องการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สื่อถึงชุมชนเข้มแข็ง เกษตรผสมผสาน และ ภาคกลาง : สื่อถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ

ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ

          นิทรรศการ “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน” หน่วยงานรัฐและเอกชนที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาสืบสาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่คำสอนของพ่อให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง สะท้อนถึงภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วแบ่งปันคืนให้สังคม ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ซุ้มโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดให้จัดแสดงนิทรรศการต้นแบบความดีและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขัง

ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ

ซุ้มโครงการกำลังใจในพระดำริฯ

          ขณะที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดย ณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร กล่าวว่า บริษัท บุญรอดฯ ขอน้อมรำลึกถึงองค์อัครศิลปิน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562 ด้วยการเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางด้านดนตรี สืบสานบทเพลงพระราชนิพนธ์ ตลอดจนแบ่งปันความรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีให้แก่เยาวชนไทยผ่านนิทรรศการ “จากทิพย์วิมานประทานกล่อมใจ” และในเวลา 19.00-19.30 น. (งดวันที่ 12 ธ.ค.) มี การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์โดยนักดนตรีเยาวชน บริเวณสวนดอกไม้

ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ

ณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ-ศิลปิน ร่วมเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางด้านดนตรี

         ทั้งนี้ท่านที่มาร่วมกิจกรรมกับทางของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สามารถร่วมเวิร์กช็อปการร้องเพลงบทเพลง "ในหลวงของแผ่นดิน" กับ "พิณต้า" ณัฐนิช รัตนเสรีเกียรติ ในวันที่ 5 วันที่ 7-วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ในเวลา 13.30 น. ร่วมเวิร์กช็อปการเล่นอูคูเลเล่ กับ "เอิ๊ต" ภัทรวี ศรีสันติสุข ในวันที่ 7-8 ธันวาคม และ "โอ๋" เจษฎา สุขทรามร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 รวมถึงร่วมเวิร์กช็อปร้องเพลงพระราชนิพนธ์ กับ "ครูปอ" อาภาวี เศตะพราหมณ์ (โค้ชเดอะวอยซ์คิดส์) ในวันที่ 10 และ วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ซึ่งในแต่ละกิจกรรมสามารถลุ้นรางวัลเป็นเครื่องดนตรี แผ่นซีดีบทเพลงพระราชนิพนธ์ หรือหนังสือบทเพลงพระราชนิพนธ์และของที่ระลึกอื่นๆ ด้วย พร้อมกันนี้ท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกับศิลปินในบูธกิจกรรมของบริษัทบุญรอดฯ สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยติดต่อประสานงานที่เบอร์โทรศัพท์ 064-816-8707

ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ

กิจกรรมร้องเพลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ภายในบูธบุญรอดฯ

ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ

ธนาคารออมสินกับนิทรรศการ “ออมสิน ออมน้ำ ตามรอยพ่อ”

          ด้าน ธนาคารออมสิน เชิญชวนเที่ยวงานวันพ่อแห่งชาติ และร่วมทำบุญในกิจกรรม “ทำดี มีแล้วแบ่งปัน กับธนาคารออมสิน” โดยบริจาคเงิน 999 บาท ขึ้นไป ให้แก่มูลนิธิที่กำหนด ผ่าน QR สาธุ ด้วย Application Mymo รับกระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ชุด นอกจากนี้ภายในบูธยังจัดนิทรรศการ “ออมสิน ออมน้ำ ตามรอยพ่อ” ซึ่งธนาคารออมสินได้ยึดแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการจัดการทรัพยากรน้ำ ด้วยการเผยแพร่เรื่องราวของชุมชนทั่วทุกภาคของไทยที่แก้ปัญหาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงให้ชีวิตและเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีมุมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเขียนปณิธานความดีออนไลน์ พร้อมรับกระปุกออมสินที่ระลึกอีกด้วย

ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ

“เมืองไทยไร้ขยะ”

ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ

ร้านขนมหวานคู่เมืองไทย

          ถัดมาที่  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดย นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมสืบสานปณิธานความดี จัดแสดงโครงการอาสารณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เมืองไทยไร้ขยะ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง และยั่งยืน นอกจากนี้ภายในบูธยังมีมุมจำหน่ายประกันภัยราคาพิเศษสำหรับประชาชน ด้วยแผน “ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.) ปันยิ้ม” ราคา 99 บาท ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี อีกทั้งยังมี ร้านขนมหวานคู่เมืองไทย จำหน่ายขนมไทยหารับประทานยากในราคาย่อมเยา  อาทิ บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน, ปลากริมไข่เต่า, ข้าวเหนียวเปียกลำไย ฯลฯ รรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายกรมธรรม์ฯ และ ขนมหวาน จะนำเข้าสมทบในโครงการเมืองไทยไร้ขยะ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อชุดถังแยกขยะ และการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี กับโรงเรียนทั่วประเทศ ตลอดทั้งปี 2563

ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ

พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 “ทรงงาน”

ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ

แจกฟุตบอลให้น้องๆ เพื่อส่งเสริมด้านกีฬา

         เช่นเดียวกับ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และ มูลนิธิวิชัย ศรีวัฒนประภา ได้จัดนิทรรศการ “ร.9 อยู่ในหัวใจคนไทย" เชิญประชาชนชมนิทรรศการจาก 5 โครงการสำคัญที่รวมพลังรวมหัวใจคนไทย แสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้แก่ โครงการสายรัดข้อมือ "เรารักพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549, โครงการจัดทำนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, โครงการมวลสารมงคล “เรารักพระเจ้าอยู่หัว”, โครงการจัดการสร้างพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 “ทรงงาน” (จำลอง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 รวมถึง โครงการคิงเพาเวอร์ ไทยเพาเวอร์ ซึ่งสร้างโอกาสให้เด็กไทยที่สนใจในกีฬาฟุตบอลได้เรียนรู้ ทั้งนี้ภายในงานได้นำลูกฟุตบอลจำนวน 5,000 ลูก มาแจกฟรีให้แก่เด็กและเยาวชน เพียงนำบัตรประชาชน มาลงทะเบียน 1 สิทธิต่อ 1 ลูก ตลอดการจัดงาน โดยแจกทุกวัน เวลา 11.30 น. และ 17.30 น. ในวันหยุดวันนักขัตฤกษ์ และเวลา 17.30 น.ในวันธรรมดา

ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ

          ทั้งนี้ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง วันอาทิตย์-พฤหัสบดี เปิดเวลา 10.00-21.00 น. และวันศุกร์-เสาร์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 10.00-22.00 น.