มรดกล้ำค่า “ผ้ายันต์หลวงพ่อวัดไร่ขิง” รุ่นแรก พ.ศ.๒๔๘๓ จัดสร้างขึ้นในสมัยพระครูมงคลวิลาศ (เฉย กิตฺติสาโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงรูปที่ ๖

 

          ชาติภูมิ นามเดิม “เฉย รอดอนันต์” เกิดเมื่อวันพุธแรม ๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา พ.ศ.๒๔๒๗ ที่บ้านคลองใหม่ ต.ไร่ขิง อ.ตลาดใหม่ (อ.สามพรานในปัจจุบัน) จ.นครปฐม เป็นบุตรนายเจียด-นางเอม รอดอนันต์
          ชีวิตในวัยเยาว์ได้รับการศึกษาหนังสือไทยอยู่กับพระอาจารย์จิ๋ว วัดบางช้างใต้ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนา ภายหลังได้กลับมาช่วยบิดามารดาทำอาชีพกสิกรรม จนเมื่ออายุครบ ๒๑ ปี ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบางช้างใต้ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๔๘ โดยมีพระครูทักษิณานุกิจ (ผัน) วัดสรรเพชญ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดใจ วัดเชิงเลน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระอาจารย์บุก วัดท่าข้าม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “กิตฺติสาโร”

 

 

ผ้ายันต์หลวงพ่อวัดไร่ขิง จ.นครปฐม รุ่นแรก พ.ศ.๒๔๘๓

 


          หลังอุปสมบทแล้วได้จำพรรษาที่วัดสรรเพชญเป็นเวลา ๓ พรรษา แล้วย้ายไปจำพรรษาที่วัดสุปดิษฐารามกับพระอาจารย์เป้า เพื่อศึกษาเล่าเรียนในทางวิปัสนากรรมฐานกับพระอาจารย์ดำอีก ๓ พรรษา


          ต่อมาได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเรไร จ.ธนบุรี กับท่านอาจารย์รื่นอยู่เรียนมูลไวยากรณ์กับอาจารย์เทศอีก ๓ พรรษา จนได้เข้าสอบไล่พระธรรมวินัยที่สนามหลวง สอบได้นักธรรมชั้นตรีจึงได้ย้ายมาจำพรรษาวัดไร่ขิง(พระอารามหลวง) เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖ จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสตามลำดับ


          ในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งนี้ ท่านได้ทำคุณงามความดีในด้านต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด อาทิ กำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ, ซุ้มประตูทั้ง ๔ ทิศ, โรงเรียนประชาบาล, หอระฆัง เป็นต้น


          จวบจนเมื่อย่างเข้าสู่วัยชรา สุขภาพของท่านไม่สมบูรณ์ดีนักต้องให้แพทย์รักษาอยู่ตลอด แต่ท่านก็ยังเอาใจใส่ทำนุบำรุงภายในวัดมาโดยตลอด ด้วยความวิริยอุตสาหะอดทนโดยไม่ได้เห็นแก่ความเจ็บป่วย จวบจนวาระสุดท้าย ท่านมรณภาพลงเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ สิริรวมอายุได้ ๗๓ ปี พรรษา ๕๒
 

 

 

 

 

          พุทธลักษณะผ้ายันต์รุ่นแรกนี้ เป็นรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิงรูปทรงเดิมประทับอยู่ด้านบนตารางยันต์ภควัมบดีปิดตา มีข้อความด้านข้างรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง ใจความว่า "ที่ระลึกพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง พ.ศ.๒๔๘๓” ใต้ตารางยันต์ด้านล่างมีข้อความว่า "ยันต์นี้ผู้ใดมีไว้สักการบูชาที่บ้านก็ดี หรือสำหรับติดตัวไปในสารทิศก็ดี อาจป้องกันสรรพอันตรายต่างๆ ได้ และจะประสิทธิ์ประสาทลาภสักการะความสวัสดีให้แก่ท่านกับเปนอำนาจและเมตตามหานิยม ขอท่านผู้มีจิตร์ศรัทธาสักการเคารพจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทิวาราตรีเทอญ" ผ้ายันต์รุ่นนี้มีจำนวนสร้างน้อยมาก พบเห็นได้ไม่บ่อยนัก