เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อบันทึกไว้เป็นแหล่งข้อมูลให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ย้อนกลับมาศึกษาถึงความคิด มุมมอง จินตนาการผ่านเลนส์ ที่มีต่อสังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในประเทศไทยในยุคปัจจุบัน ดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดนิทรรศการภาพถ่าย “60 ปี วิถี แสง” ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน พร้อมพระราชทานถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อร่วมแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย โดยมี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามประธานมูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่, ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอำนวยการและผู้อำนวยการศิลป์ บางกอกอาร์ต เบียนนาเล่, นิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้จัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ BAB BOX ถนนวิทยุ เมื่อวันก่อน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "60 ปี วิถี แสง"

         ดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยว่า สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2502 และในปี 2504 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีชื่อเต็มว่า “สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่สมาคมเป็นอเนกประการตลอดรัชสมัย ยังความปลาบปลื้มใจแก่คณะกรรมการและสมาชิกทุกคนอย่างไม่มีวันลืมเลือน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "60 ปี วิถี แสง"

ปภัชญา-ฐาปน สิริวัฒนภักดี-ดาว วาสิกศิริ

          “60 ปีวงการถ่ายภาพพัฒนาไปมาก ทั้งด้านเทคนิคกล้องอุปกรณ์บันทึกภาพจากภาพที่ถ่ายจากกล้องฟิล์มสู่กล้องดิจิทัล เช่นเดียวกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ พัฒนาไม่หยุดยั้งโดยสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์แก่สมาชิกและนักถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเสริมความรู้การถ่ายภาพ จัดนิทรรศการภาพถ่าย จัดประกวดภาพถ่าย และร่วมบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ รวมถึงอนุรักษ์ภาพถ่ายโบราณเพื่อเฉลิมฉลองครบ 60 ปีสมาคมฯ ภาพ 262 ภาพที่คัดมาแสดง ถือเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญให้คนรุ่นหลังได้ย้อนกลับมาศึกษาถึงความคิดมุมมองจินตนาการผ่านเลนส์ที่มีต่อสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม คำว่า “วิถีแสง” เป็นการบันทึกแสงทุกรูปแบบ ศิลปินในอดีตกว่าจะจับแสงได้แต่ละภาพมีกระบวนการคิดและวางแผน ต่างจากยุคดิจิทัล ผลงานของศิลปินแห่งชาติที่ถือเป็นสุดยอดในยุคสมัยได้นำมาแสดงรวมถึงงานภาพถ่ายร่วมสมัย ผมพูดเสมอว่า ในบ้านเราแชร์เรื่องความสวยงามของภาพเป็นหลัก ภาพสวยๆ คนกดไลค์ อยากให้คนรักการถ่ายภาพนึกถึงเนื้อหาของภาพเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ปัจจุบัน แต่สำหรับอนาคต ทุกการกดชัตเตอร์เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ คนเจนเนอเรชั่นต่อไปได้อะไรจากภาพ” ดาว ย้ำคิดเยอะๆ ก่อนลั่นชัตเตอร์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "60 ปี วิถี แสง"

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สุนัขและแมวทรงเลี้ยงในวังสระปทุม

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "60 ปี วิถี แสง"

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "60 ปี วิถี แสง"

ภาพถ่ายของท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน

         วิถีแสงผ่านภาพถ่ายในนิทรรศการยังถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก สะท้อนจินตนาการไม่สิ้นสุดของศิลปิน อาจารย์ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ ศิลปินผู้หลงรักการบันทึกภาพ และดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า แสงคือวัตถุดิบสำคัญของการทำงานถ่ายภาพและภาพถ่ายเป็นตัวแทนวัตถุพยานที่มีอยู่จริงในประเทศ ภาพที่แสดงร้อยเรียงเล่าเรื่องแต่แรกตั้งสมาคมฯ อย่างภาพขาวดำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ โดย ศ.พูน เกษจำรัส สะท้อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่สืบทอดมายาวนาน ซึ่งคนไทยจะมีโอกาสร่วมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้อีกครั้งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย วันที่ 12 ธันวาคมนี้ จนถึงภาพของศิลปินรุ่นใหม่ เชื่อว่า 262 ภาพต้องมีสักภาพเป็นแรงบันดาลใจให้อยากหยิบกล้องไปถ่ายภาพ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "60 ปี วิถี แสง"

“catwalk” ภาพถ่ายของ อ.ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์

          “สมาคมสนับสนุนการถ่ายภาพแก่ทุกกลุ่มที่สนใจ บางคนได้ยินชื่อสมาคม นึกถึงผลงาน Old School เป็นงานแบบเก่า ในมุมของผมเก่าไม่ใช่ไม่ดี เราอนุรักษ์ภาพถ่ายของครูบาอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ตอนนี้เทรนด์ที่มาแรงเด็กยุคใหม่หันกลับมาถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์ม แต่ยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง เราจึงจัดกิจกรรมทอล์กเพื่อให้กลุ่มคนรักถ่ายภาพมาแลกเปลี่ยนกัน การใช้แสงเงา รวมถึงเข้ามาดูผลงานของศิลปินช่างภาพที่บันทึกผ่านกล้องฟิล์มขาวดำ สมาคมตั้งเป้าจะเป็นบ้านหลังใหญ่อันอบอุ่น ไม่ได้สนับสนุนแค่มืออาชีพ แต่รุกเข้าหาคนรุ่นใหม่ นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย คนด้อยโอกาสที่สนใจถ่ายภาพ อยากให้คนรุ่นใหม่เปิดใจร่วมกิจกรรมกับเรา” อาจารย์ตุลย์ กล่าว

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "60 ปี วิถี แสง"

ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ "60 ปี วิถี แสง"

         สำหรับนิทรรศการภาพถ่าย “60 ปี วิถี แสง” นี้ ได้รวบรวมผลงานภาพถ่ายของศิลปินนักถ่ายภาพทุกๆ รุ่นที่เป็นสมาชิกสมาคม ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ในช่วงเวลา 60 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมเป็นต้นมา ซึ่งประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ ศ.พูน เกษจำรัส ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) ประจำปี 2531, จิตต์ จงมั่นคง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) ประจำปี 2538, ไพบูลย์ มุสิกโปดก ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) ประจำปี 2547, ยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) ประจำปี 2550, วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) ประจำปี 2552, เดโช บูรณบรรพต ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) ประจำปี 2559 รวมไปถึงผู้บริหารสมาคม และสมาชิกท่านอื่นๆ รวมจำนวน 262 ภาพเพื่อเป็นที่ระลึก